Trwa ładowanie...
djiywpn
djiywpn

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
djiywpn

24.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-05 20-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,51 15,40 0,71
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,99 13,94 0,36
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,90 15,88 0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,05 7,02 0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,71 12,71 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,72 10,67 0,47
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,79 6,77 0,30
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,73 5,68 0,88
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,94 8,93 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,52 12,51 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,30 7,27 0,41
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,79 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,35 9,29 0,65
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,52 7,60 -1,05
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,09 7,06 0,42
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,13 4,12 0,24
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,26 9,24 0,22
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 9,93 9,96 -0,30
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 6,75 6,81 -0,88
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 6,73 6,79 -0,88
ALOB Allianz Obligacji FIO 134,65 135,64 -0,73
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,11 124,16 -0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 163,98 163,62 0,22
ALPI Allianz Pieniężny FIO 122,19 122,09 0,08
ALWA Allianz Walutowy FIO 119,01 118,14 0,74
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 112,57 112,39 0,16
ALBU Allianz Budownictwo 2012 75,65 75,15 0,67
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 102,16 101,96 0,20
ALPL Allianz Akcji Plus 91,25 91,17 0,09
ALBR Allianz BRIC EUR 59,30 61,75 -3,97
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 67,37 70,01 -3,77
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 97,37 100,13 -2,76
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 83,01 86,09 -3,58
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 72,68 75,83 -4,15
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 82,57 85,59 -3,53
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 74,05 76,48 -3,18
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,93 70,09 -4,51
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,80 26,76 0,15
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,54 35,55 -0,03
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,63 25,65 -0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,22 123,82 1,13
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,34 109,23 0,10
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2787,79 2791,18 -0,12
CARS BPH Akcji Sub 280,36 279,00 0,49
CADP BPH Obligacji 1 Sub 237,13 237,41 -0,12
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,04 2,04 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,79 44,65 0,31
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,09 64,98 0,17
CASK BPH Skarbowy Sub 29,83 29,84 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,08 2,06 0,97
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,11 15,09 0,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,06 12,08 -0,17
CASP BPH SFIO Total Profit 1071,79 1074,10 -0,22
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 125,10 124,65 0,36
CUOB FIO AI Obligacji 171,18 171,38 -0,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 149,36 149,17 0,13
CUPA FIO AI Polskich Akcji 346,52 344,82 0,49
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 298,54 297,64 0,30
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 306,79 305,88 0,30
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 321,58 320,66 0,29
DWDP DWS FIO DPW kat A 243,13 243,54 -0,17
DWD2 DWS FIO DPW kat I 244,89 245,31 -0,17
DWD3 DWS FIO DPW kat P 247,79 248,20 -0,17
DWAK DWS FIO Akcji kat A 337,02 335,12 0,57
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 349,85 347,94 0,55
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 367,48 365,56 0,53
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 161,91 161,39 0,32
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,78 197,81 -0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,63 198,65 -0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,90 199,93 -0,02
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,03 21,03 0,00
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,02 22,01 0,05
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,36 22,35 0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,09 157,11 -0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 193,13 194,22 -0,56
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 202,61 203,70 -0,54
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 215,73 216,81 -0,50
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 49,32 49,58 -0,52
DWP1 DWS BRIC akt A 73,82 73,96 -0,19
BRI2 DWS BRIC akt I 74,22 74,36 -0,19
BRI3 DWS BRIC akt P 74,04 74,18 -0,19
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 75,97 76,79 -1,07
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 67,10 68,46 -1,99
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 70,18 70,02 0,23
DWP6 DWS Gotówkowy 111,90 111,90 0,00
DWP7 DWS Gold kat A 172,18 174,53 -1,35
GOL2 DWS Gold kat I 172,84 175,18 -1,34
GOL3 DWS Gold kat P 172,61 174,95 -1,34
DWP8 DWS Agrobiznes 156,66 161,09 -2,75
DWP9 DWS Rosja 142,05 143,28 -0,86
DW01 DWS Turcja 191,70 193,54 -0,95
DW02 DWS Indie i Chiny 190,48 190,16 0,17
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 139,81 140,46 -0,46
DW04 DWS Ameryka Łacińska 163,86 165,94 -1,25
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 238,17 236,94 0,52
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 238,52 238,12 0,17
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 215,77 216,20 -0,20
INRO ING FIO Rosja EUR 67,29 67,86 -0,84
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,24 16,49 -1,49
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 85,51 85,86 -0,41
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,80 25,88 -0,32
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 207,50 207,48 0,01
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 219,21 219,07 0,06
INA2 ING SFIO Akcji 2 267,89 266,97 0,34
ING2 ING SFIO Obligacji 2 191,86 192,25 -0,20
INGC ING Subf. SMS 156,49 156,35 0,09
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,40 94,91 0,52
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 101,04 100,89 0,15
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 120,80 121,12 -0,26
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 111,37 111,38 -0,01
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,46 116,40 0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 80,22 80,29 -0,09
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 66,93 66,45 0,72
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 64,88 64,60 0,43
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,85 66,84 0,01
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 126,17 126,35 -0,14
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 119,87 119,44 0,36
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 102,29 102,27 0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 109,32 109,33 -0,01
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 99,69 99,70 -0,01
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 98,05 98,06 -0,01
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,58 100,67 -0,09
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 102,76 102,85 -0,09
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 111,58 111,67 -0,08
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 104,92 105,01 -0,09
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,21 106,30 -0,08
IN11 ING Subf Japonia 106,08 106,08 0,00
IN12 ING Subf Nowej Azji 92,81 92,81 0,00
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 89,59 89,60 -0,01
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 85,04 85,05 -0,01
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 113,05 113,11 -0,05
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 105,56 104,92 0,61
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,59 107,90 0,64
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 94,86 94,66 0,21
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,68 100,62 0,06
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,83 70,44 0,55
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 166,96 166,67 0,17
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,58 167,80 -0,13
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,68 145,65 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 181,57 181,47 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,33 71,79 0,75
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,35 120,47 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,17 122,15 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,61 57,34 0,47
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,68 55,49 0,34
WAGA KBC GAMMA SFIO 187,06 187,05 0,01
WABE KBC BETA SFIO 187,77 186,83 0,50
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,59 63,53 0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,66 156,66 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,18 296,70 -0,18
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,93 44,05 -0,27
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,82 100,84 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,82 100,86 -0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 207,58 207,37 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 150,12 149,44 0,46
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,47 9,44 0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,11 31,90 0,66
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,73 10,72 0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,15 38,94 0,54
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,45 9,46 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,42 29,31 0,38
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 47,38 47,37 0,02
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,67 51,62 0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,19 32,16 0,09
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,14 55,00 0,25
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,95 12,97 -0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,04 10,05 -0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,18 9,18 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,98 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,21 11,18 0,27
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,34 10,33 0,10
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,03 10,03 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,97 12,00 -0,25
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,16 11,26 -0,89
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,57 7,54 0,40
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,97 5,95 0,34
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,58 7,65 -0,92
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,62 6,85 -3,36
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,62 12,65 -0,24
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,75 7,91 -2,02
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,14 10,14 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,28 11,59 -2,67
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,27 12,44 -1,37
PITP PIONEER SFIO TP 21,61 21,61 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 118,47 118,30 0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 108,68 108,29 0,36
PKCA PKO Akcji 272,91 271,21 0,63
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,43 109,68 -0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,86 112,76 0,09
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 102,37 101,76 0,60
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,69 76,64 0,07
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,14 23,10 0,17
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,51 18,62 -0,59
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,09 84,02 0,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,37 25,33 0,16
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,30 20,41 -0,54
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,39 80,84 0,68
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,55 118,37 0,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,43 126,40 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,92 119,96 -0,03
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,13 89,29 -1,30
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,31 112,23 -0,82
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 136,50 136,67 -0,12
SKAA SKARBIEC Akcja 264,27 263,29 0,37
SKAK SKARBIEC Kasa 280,79 280,73 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 260,30 260,25 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 233,55 233,37 0,08
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 304,95 303,58 0,45
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 183,15 182,13 0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 153,38 152,76 0,41
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,05 123,71 0,27
NOAA Noble Fund Akcji 103,09 102,35 0,72
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 62,40 61,94 0,74
NOGR Noble Fund Global Return 118,43 117,74 0,59
NOMA Noble Fund Mieszany 111,06 110,49 0,52
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,30 116,46 -0,14
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 108,79 108,10 0,64
NOTI Noble Fund Timingowy 124,69 124,86 -0,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,39 112,40 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 108,63 108,57 0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 125,06 124,74 0,26
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 129,78 130,36 -0,44
SYMBOL FUNDUSZ 24-05 21-05 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136530,03 136462,94 0,05
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 194,76 194,39 0,19
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 185,26 184,10 0,63
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-05 19-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 314,49 312,83 0,53
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1798,77 1827,18 -1,55
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 412,39 418,91 -1,56
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 772,98 768,56 0,58
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1476,07 1490,47 -0,97
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 594,31 600,11 -0,97
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 658,54 659,38 -0,13
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 384,91 385,40 -0,13
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 851,57 855,82 -0,50
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 480,28 482,68 -0,50
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 629,91 640,56 -1,66
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 542,67 551,83 -1,66
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 814,36 816,01 -0,20
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 642,17 643,46 -0,20
KB28 EUROPE C1 (EUR) 210,31 210,88 -0,27
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,75 112,05 -0,27
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 825,56 827,24 -0,20
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 494,16 495,16 -0,20
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 488,74 493,80 -1,02
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 772,74 780,74 -1,02

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

djiywpn

Podziel się opinią

Share
djiywpn
djiywpn