Trwa ładowanie...
d59pqg7

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d59pqg7

13.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-06 11-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,18 13,94 1,72
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,27 14,20 0,49
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,45 17,46 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,93 6,87 0,87
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,20 14,19 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,42 10,35 0,68
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,19 6,15 0,65
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,35 5,28 1,33
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,25 9,20 0,54
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,60 13,60 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,17 6,12 0,82
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,84 12,84 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,30 8,21 1,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,98 6,91 1,01
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,66 6,61 0,76
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,51 4,51 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,56 10,42 1,34
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,93 10,79 1,30
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,67 6,59 1,21
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,69 6,61 1,21
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,99 142,03 -0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 123,64 123,42 0,18
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 148,99 148,08 0,61
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,21 133,22 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 118,41 118,47 -0,05
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,44 119,98 0,38
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,48 80,13 0,44
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 92,03 91,96 0,08
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 86,66 86,01 0,76
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,36 24,18 0,74
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,74 28,37 1,30
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,82 25,70 0,47
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 133,23 131,69 1,17
CAPO BPH Selektywny 112,98 112,72 0,23
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2872,04 2873,44 -0,05
CARS BPH Akcji Sub 239,64 235,83 1,62
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,90 249,96 -0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,91 1,89 1,06
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,74 35,33 1,16
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 59,43 58,65 1,33
CASK BPH Skarbowy Sub 31,88 31,88 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,14 1,13 0,88
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,98 14,91 0,47
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,41 12,41 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1101,01 1101,20 -0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 133,16 134,12 -0,72
CUOB Aviva Investors Obligacji 193,73 193,93 -0,10
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,29 157,09 0,13
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 347,40 343,27 1,20
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 293,05 289,66 1,17
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 304,88 301,49 1,12
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 329,75 326,34 1,04
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 264,70 264,86 -0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 266,94 267,10 -0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 272,97 273,12 -0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 317,51 311,46 1,94
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 335,61 329,55 1,84
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 362,52 356,45 1,70
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 137,93 135,70 1,64
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 212,21 212,19 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 213,46 213,43 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 216,43 216,40 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,25 21,11 0,66
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,73 22,59 0,62
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,54 23,40 0,60
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 158,42 156,88 0,98
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 170,44 168,90 0,91
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 188,24 186,69 0,83
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,34 38,08 0,68
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,40 63,42 -0,03
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,05 65,06 -0,02
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,85 66,86 -0,01
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,28 54,44 -0,29
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,69 51,96 -0,52
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,56 51,21 0,68
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,62 119,61 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 207,08 204,52 1,25
GOL2 INVESTOR Gold kat I 211,00 208,44 1,23
GOL3 INVESTOR Gold kat P 216,07 213,49 1,21
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 176,19 175,77 0,24
DWP9 INVESTOR Rosja 143,76 143,52 0,17
DW01 INVESTOR Turcja 178,71 174,56 2,38
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,82 163,08 1,68
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 134,82 134,74 0,06
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 164,13 165,49 -0,82
WABE KBC BETA SFIO 186,53 183,73 1,52
WAGA KBC GAMMA SFIO 207,91 207,89 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 105,52 105,60 -0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,73 67,43 1,93
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 134,11 134,25 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 135,99 135,99 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,76 55,11 1,18
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,82 52,51 0,59
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,82 52,51 0,59
KBCA KBC Akcyjny 67,75 66,65 1,65
KBAK KBC Aktywny 171,48 170,15 0,78
WPDF KBC Papierów Dłużnych 185,55 185,76 -0,11
KBPI KBC Pieniężny 160,07 160,06 0,01
W3FF KBC Stabilny 194,84 193,91 0,48
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,68 101,35 0,33
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 99,80 99,22 0,58
KB62 KBC Globalny Stabilny 106,00 105,96 0,04
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,76 53,60 0,30
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,96 10,96 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,35 170,35 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,73 13,73 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,64 49,64 0,00
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,23 112,21 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 115,00 114,97 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 175,32 174,31 0,58
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 106,81 105,89 0,87
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,82 5,81 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,21 19,96 1,25
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,19 8,07 1,49
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,18 10,18 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,41 6,37 0,63
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,26 11,14 1,08
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,76 41,63 0,31
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,66 9,70 -0,41
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,71 32,37 1,05
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,62 61,88 1,20
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,42 36,70 1,96
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,04 65,42 2,48
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,22 10,20 0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,87 11,84 0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,61 10,57 0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,38 10,35 0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,37 9,38 -0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,55 9,55 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,09 10,08 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,69 12,72 -0,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,48 11,54 -0,52
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,96 6,98 -0,29
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,91 6,90 0,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,02 7,06 -0,57
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,25 6,24 0,16
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,52 14,56 -0,27
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,16 8,18 -0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,92 10,92 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,83 13,85 -0,14
PITP PIONEER SFIO TP 22,47 22,35 0,54
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 123,80 123,35 0,36
PKCZ PKO Zrównoważony 106,66 105,91 0,71
PKCA PKO Akcji 257,33 253,44 1,53
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 128,67 128,80 -0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,48 113,96 0,46
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 91,41 90,06 1,50
SUPA SUPERFUND A (4) 821,73 831,92 -1,22
SUAD SUPERFUND A USD (4) 237,82 244,17 -2,60
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 190,12 193,82 -1,91
SUPB SUPERFUND B (4) 925,96 940,32 -1,53
SUBD SUPERFUND B USD (4) 267,99 275,98 -2,90
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 214,23 219,08 -2,21
SUPC SUPERFUND C (4) 831,80 849,09 -2,04
SUCD SUPERFUND C USD (4) 240,74 249,20 -3,39
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 192,45 197,82 -2,71
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 860,96 867,22 -0,72
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 249,18 254,53 -2,10
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 199,19 202,05 -1,42
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1292,76 1292,58 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 374,15 379,37 -1,38
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 299,10 301,15 -0,68
SUAL SUPERFUND AKCJI (4) 600,03 595,25 0,80
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD(4) 173,66 174,70 -0,60
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR(4) 138,83 138,68 0,11
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 85,59 82,38 3,90
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,77 24,18 2,44
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,80 19,19 3,18
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 83,39 79,64 4,71
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 24,13 23,37 3,25
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 19,29 18,55 3,99
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 84,76 80,94 4,72
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 24,53 23,76 3,24
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 19,61 18,86 3,98
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 83,92 80,14 4,72
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 24,29 23,52 3,27
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 19,42 18,67 4,02
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,44 93,88 -1,53
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,75 27,55 -2,90
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,39 21,87 -2,19
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 83,83 83,10 0,88
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,95 136,93 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,51 77,38 1,46
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 107,88 108,40 -0,48
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,38 108,39 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 155,20 155,20 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,62 123,28 0,28
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,67 110,64 0,03
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 105,16 104,09 1,03
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 120,58 120,29 0,24
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 219,00 217,37 0,75
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,92 298,43 1,50
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 169,75 167,24 1,50
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 148,52 147,19 0,90
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,90 127,18 0,57
NOAA Noble Fund Akcji 105,58 103,93 1,59
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 60,67 60,39 0,46
NOGR Noble Fund Global Return 107,29 107,15 0,13
NOMA Noble Fund Mieszany 110,54 109,10 1,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 124,12 124,13 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,96 111,55 0,37
NOTI Noble Fund Timingowy 113,04 111,61 1,28
NOAF Noble Fund Africa 76,89 77,72 -1,07
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 123,29 123,31 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,41 116,52 -0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 127,11 126,17 0,75
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 106,76 105,47 1,22
QURO QUERCUS Rosja 88,42 88,12 0,34
QULE QUERCUS lev 78,37 75,18 4,24
QUSH QUERCUS short 100,31 102,51 -2,15
QUGL QUERCUS Gold lev 101,24 99,14 2,12
QUGS QUERCUS Gold short 99,83 100,56 -0,73
QUOL QUERCUS Oil lev 75,28 71,78 4,88
QUOS QUERCUS Oil short 113,53 115,01 -1,29
QUWL QUERCUS Wheat lev 100,43 105,08 -4,43
QUWS QUERCUS Wheat short 97,35 95,20 2,26
SYMBOL FUNDUSZ: 13-06 12-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 192,84 191,31 0,80
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 204,41 204,49 -0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 182,94 181,98 0,53
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146455,72 146440,91 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 287,14 287,32 -0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 257,92 256,63 0,50
UNIA UniKORONA Akcje Sub 160,55 159,32 0,77
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 11-06 8-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 323,14 324,34 -0,37
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1973,70 1973,09 0,03
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,41 408,29 0,03
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 843,84 846,87 -0,36
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1859,51 1856,33 0,17
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 657,19 656,06 0,17
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 703,62 702,11 0,22
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 374,13 373,32 0,22
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 930,24 928,31 0,21
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 482,33 481,32 0,21
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 640,33 641,66 -0,21
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 530,42 531,52 -0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 808,47 813,02 -0,56
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 613,68 617,13 -0,56
KB28 EUROPE KAP (EUR) 228,45 229,29 -0,37
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,24 112,65 -0,36
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 936,38 934,35 0,22
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 514,77 513,65 0,22
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 816,76 816,67 0,01
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 467,64 467,58 0,01

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d59pqg7

Podziel się opinią

Share
d59pqg7
d59pqg7