Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3tz9rg

01.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-07 30-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,34 14,41 -0,49
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,52 14,53 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,79 17,78 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,09 7,11 -0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,39 14,38 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,66 10,73 -0,65
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,12 6,15 -0,49
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,40 5,42 -0,37
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,35 9,36 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,83 13,82 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,05 6,07 -0,33
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,96 12,95 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,47 8,59 -1,40
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,94 6,91 0,43
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,97 6,96 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,76 4,80 -0,83
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,60 10,67 -0,66
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,33 11,27 0,53
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,63 6,71 -1,19
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,66 6,73 -1,04
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 144,07 143,94 0,09
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 124,58 124,62 -0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 150,20 150,15 0,03
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 134,58 134,53 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 120,07 119,96 0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,16 121,03 0,11
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 76,30 76,56 -0,34
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 91,18 91,39 -0,23
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 86,57 86,84 -0,31
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,29 25,34 -0,20
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,82 29,96 -0,47
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,61 26,64 -0,11
CUOB Aviva Investors Obligacji 198,13 197,85 0,14
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,01 157,05 -0,03
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 347,75 348,96 -0,35
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 296,14 296,60 -0,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 308,18 308,64 -0,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 333,89 334,33 -0,13
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 269,22 268,72 0,19
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 271,50 271,00 0,18
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 277,75 277,24 0,18
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 324,09 324,45 -0,11
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 342,48 342,83 -0,10
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 370,30 370,63 -0,09
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 139,03 139,40 -0,27
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 213,55 213,45 0,05
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 214,82 214,72 0,05
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 217,91 217,81 0,05
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,60 21,61 -0,05
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,11 23,11 0,00
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,96 23,96 0,00
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 154,27 154,70 -0,28
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 166,41 166,84 -0,26
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 184,66 185,08 -0,23
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,72 38,90 -0,46
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,15 66,43 -0,42
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,86 68,14 -0,41
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,83 70,11 -0,40
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,16 55,35 -0,34
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,16 53,17 -0,02
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,70 49,07 -0,75
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 120,41 120,34 0,06
DWP7 INVESTOR Gold kat A 207,69 208,91 -0,58
GOL2 INVESTOR Gold kat I 211,82 213,04 -0,57
GOL3 INVESTOR Gold kat P 217,45 218,66 -0,55
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 193,78 194,24 -0,24
DWP9 INVESTOR Rosja 149,80 152,21 -1,58
DW01 INVESTOR Turcja 194,40 194,96 -0,29
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,42 164,96 -0,33
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,33 140,38 -0,04
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,76 174,01 -1,87
WABE KBC BETA SFIO 189,84 190,15 -0,16
WAGA KBC GAMMA SFIO 209,46 209,36 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 108,77 108,52 0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,00 69,05 -0,07
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 136,85 136,63 0,16
KBPY KBC Portfel Pieniężny 137,05 136,97 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,32 55,41 -0,16
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,15 53,22 -0,13
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,15 53,22 -0,13
KBCA KBC Akcyjny 68,47 68,61 -0,20
KBAK KBC Aktywny 174,07 174,17 -0,06
WPDF KBC Papierów Dłużnych 189,69 189,42 0,14
KBPI KBC Pieniężny 160,80 160,71 0,06
W3FF KBC Stabilny 199,01 198,81 0,10
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,73 103,83 -0,10
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 100,12 100,04 0,08
KB62 KBC Globalny Stabilny 108,65 108,54 0,10
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,31 54,18 0,24
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 171,36 171,28 0,05
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,78 13,77 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,41 50,33 0,16
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,62 112,57 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 117,10 116,92 0,15
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,04 10,04 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 177,73 178,04 -0,17
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 9,94 9,95 -0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 108,00 108,43 -0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,74 5,78 -0,69
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,39 20,54 -0,73
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,48 8,54 -0,70
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,36 10,37 -0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,42 6,46 -0,62
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,32 11,39 -0,61
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,35 40,59 -0,59
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,82 9,80 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,18 33,78 -1,78
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,26 62,65 -0,62
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,15 37,57 -1,12
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,18 68,16 -1,44
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,43 10,42 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,98 11,98 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,73 10,72 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,54 10,53 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,57 9,57 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,86 9,84 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,35 10,34 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,02 12,94 0,62
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,82 11,76 0,51
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,25 7,26 -0,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,30 7,37 -0,95
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,19 7,11 1,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,91 6,90 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,94 14,92 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,94 8,84 1,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,00 10,99 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,37 14,35 0,14
PITP PIONEER SFIO TP 22,92 22,92 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,69 126,77 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 109,17 109,42 -0,23
PKCA PKO Akcji 263,39 264,01 -0,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 131,98 131,67 0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,81 115,80 0,01
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 90,90 91,16 -0,29
SUPA SUPERFUND A 798,02 789,32 1,10
SUAD SUPERFUND A USD 238,16 233,66 1,93
SUAE SUPERFUND A EURO 194,23 190,61 1,90
SUPB SUPERFUND B 893,20 878,26 1,70
SUBD SUPERFUND B USD 266,56 259,99 2,53
SUBE SUPERFUND B EURO 217,40 212,08 2,51
SUPC SUPERFUND C 795,37 777,63 2,28
SUCD SUPERFUND C USD 237,37 230,20 3,11
SUCE SUPERFUND C EURO 193,59 187,78 3,09
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 848,79 840,10 1,03
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 253,31 248,70 1,85
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 206,59 202,87 1,83
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1306,98 1306,26 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 390,05 386,70 0,87
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 318,11 315,44 0,85
SUAL SUPERFUND AKCJI 617,45 612,35 0,83
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 184,27 181,28 1,65
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 150,28 147,87 1,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,59 81,58 -2,44
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,75 24,15 -1,66
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,37 19,70 -1,68
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 77,38 79,45 -2,61
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,09 23,52 -1,83
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,83 19,19 -1,88
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 78,65 80,76 -2,61
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,47 23,91 -1,84
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 19,14 19,50 -1,85
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 77,88 79,97 -2,61
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,24 23,67 -1,82
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,96 19,31 -1,81
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 88,79 87,29 1,72
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,50 25,84 2,55
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,61 21,08 2,51
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 85,07 85,51 -0,51
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 137,86 137,83 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,62 79,86 -0,30
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 107,82 107,82 0,00
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,46 109,43 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 156,49 156,41 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,46 125,26 0,16
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,36 112,30 0,05
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 107,95 108,01 -0,06
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 123,49 123,34 0,12
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 220,19 221,50 -0,59
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 306,69 307,60 -0,30
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 172,62 173,05 -0,25
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 149,67 149,92 -0,17
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,09 129,26 -0,13
NOAA Noble Fund Akcji 108,11 108,45 -0,31
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 60,34 60,55 -0,35
NOGR Noble Fund Global Return 108,36 108,58 -0,20
NOMA Noble Fund Mieszany 111,85 111,88 -0,03
NOSA Noble Fund Skarbowy 125,36 125,28 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,80 111,97 -0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 116,68 117,10 -0,36
NOAF Noble Fund Africa 79,98 78,74 1,57
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 124,33 124,26 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 116,03 116,01 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 126,08 126,29 -0,17
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,43 115,72 -0,25
QURO QUERCUS Rosja 90,90 93,23 -2,50
QULE QUERCUS lev 80,87 80,41 0,57
QUSH QUERCUS short 98,11 98,36 -0,25
QUGL QUERCUS Gold lev 100,36 101,62 -1,24
QUGS QUERCUS Gold short 99,20 98,73 0,48
QUOL QUERCUS Oil lev 82,84 85,92 -3,58
QUOS QUERCUS Oil short 105,40 103,86 1,48
QUWL QUERCUS Wheat lev 204,84 214,72 -4,60
QUWS QUERCUS Wheat short 67,94 66,00 2,94
SYMBOL FUNDUSZ: 01-08 31-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 191,54 192,41 -0,45
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 207,18 207,10 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 182,01 182,49 -0,26
KHPŁ Korporacyjny SFIO 147338,87 147298,75 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 294,11 293,87 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 263,10 263,61 -0,19
UNIA UniKORONA Akcje Sub 162,69 163,38 -0,42
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-07 27-07 Zmiana dzienna %
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2082,46 2060,76 1,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 430,91 426,42 1,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 860,95 853,97 0,82
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1969,23 1964,03 0,26
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 695,97 694,13 0,27
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 716,03 713,55 0,35
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 380,73 379,41 0,35
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 964,21 958,27 0,62
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 499,94 496,86 0,62
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 675,07 668,30 1,01
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 559,20 553,59 1,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 827,60 823,03 0,56
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 628,20 624,73 0,56
KB28 EUROPE KAP (EUR) 232,72 232,18 0,23
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,33 114,07 0,23
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 965,54 962,85 0,28
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 530,79 529,31 0,28
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 869,92 864,65 0,61
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 498,07 495,05 0,61

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg