Trwa ładowanie...
d42ubk5

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d42ubk5

21.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 18-11 17-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,57 14,82 -1,69
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,87 13,94 -0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,74 16,72 0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,84 6,90 -0,87
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,55 13,54 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,41 10,44 -0,29
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,03 6,06 -0,50
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,44 5,52 -1,45
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,08 9,12 -0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,12 13,11 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,19 6,23 -0,64
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,58 12,58 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,66 8,82 -1,81
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,67 7,87 -2,54
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,50 7,67 -2,22
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,34 4,38 -0,91
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,98 10,06 -0,80
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,43 11,62 -1,64
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,06 7,13 -0,98
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,09 7,16 -0,98
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,57 140,31 0,19
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,19 126,30 -0,88
ALAK Allianz Akcji FIO 154,26 156,22 -1,25
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,24 130,13 0,08
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,42 114,22 0,18
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 118,91 119,50 -0,49
ALBU Allianz Selektywny FIO 88,61 89,87 -1,40
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 101,07 102,10 -1,01
ALPL Allianz Akcji Plus 91,39 92,87 -1,59
ALBR Allianz BRIC EUR 51,50 52,75 -2,37
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 62,41 63,67 -1,98
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 100,57 103,10 -2,45
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 93,64 94,05 -0,44
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,81 24,09 -1,16
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,12 29,71 -1,99
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,97 25,14 -0,68
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,47 129,13 -1,29
CAPO BPH Selektywny 111,08 111,52 -0,39
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2826,26 2825,18 0,04
CARS BPH Akcji Sub 245,92 250,28 -1,74
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,99 244,87 0,05
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,92 1,94 -1,03
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,28 36,54 -0,71
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 59,64 61,37 -2,82
CASK BPH Skarbowy Sub 31,27 31,26 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,36 1,36 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,90 14,98 -0,53
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,06 12,06 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1093,16 1092,29 0,08
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 147,57 148,74 -0,79
CUOB FIO AI Obligacji 185,98 185,86 0,06
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,17 153,49 -0,21
CUPA FIO AI Polskich Akcji 325,94 331,95 -1,81
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 289,45 291,90 -0,84
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 300,40 302,84 -0,81
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 322,25 324,67 -0,75
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,20 258,01 0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,31 260,12 0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,44 265,24 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 323,63 328,47 -1,47
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 340,49 345,32 -1,40
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 364,48 369,30 -1,31
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 138,01 140,46 -1,74
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,47 207,43 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,60 208,56 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,08 211,05 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,77 20,86 -0,43
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,12 22,20 -0,36
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,82 22,90 -0,35
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 150,53 150,78 -0,17
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 161,99 162,23 -0,15
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 178,33 178,57 -0,13
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,47 38,64 -0,44
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,29 65,88 -0,90
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,63 67,22 -0,88
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,80 68,39 -0,86
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,39 55,83 -0,79
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,12 52,65 -1,01
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 50,32 50,69 -0,73
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,25 117,23 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 215,96 216,65 -0,32
GOL2 INVESTOR Gold kat I 218,94 219,62 -0,31
GOL3 INVESTOR Gold kat P 222,07 222,74 -0,30
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 164,11 164,98 -0,53
DWP9 INVESTOR Rosja 156,51 156,40 0,07
DW01 INVESTOR Turcja 159,14 160,56 -0,88
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,31 168,85 -2,10
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,09 132,87 -0,59
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 166,39 167,17 -0,47
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 219,56 223,54 -1,78
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 269,25 274,12 -1,78
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,83 78,66 -2,33
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,48 23,86 -1,59
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,34 230,34 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,93 230,64 0,13
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,60 242,30 0,12
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,85 101,90 -0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 15,38 15,56 -1,19
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 68,10 69,08 -1,42
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 61,78 62,45 -1,07
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 209,26 210,26 -0,48
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 233,83 234,95 -0,48
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 217,91 218,95 -0,47
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 234,40 236,45 -0,87
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 285,02 287,50 -0,86
INGC ING Subf. SMS 118,49 119,74 -1,04
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,16 42,50 -0,80
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 45,45 45,98 -1,15
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,89 112,89 -1,77
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 49,61 50,36 -1,49
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 88,43 89,75 -1,47
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 89,32 90,66 -1,48
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,08 101,08 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 96,36 96,89 -0,55
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,24 116,38 -0,12
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 116,95 117,09 -0,12
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 111,42 111,59 -0,15
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 112,54 112,71 -0,15
IN21 ING Globalnych Możliwości 91,96 92,86 -0,97
IN11 ING Japonia 89,14 89,19 -0,06
IN12 ING Nowej Azji 98,13 99,11 -0,99
IN28 ING Nowej Azji kat E 99,12 100,11 -0,99
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 114,39 114,50 -0,10
IN13 ING Rynków Wschodzących 92,18 92,88 -0,75
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 93,11 93,82 -0,76
ING6 ING Sektora Energii 101,02 101,90 -0,86
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 112,84 112,78 0,05
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 88,28 89,33 -1,18
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,02 98,45 -0,44
INA2 ING SFIO Akcji 2 263,34 266,85 -1,32
ING2 ING SFIO Obligacji 2 208,12 207,89 0,11
WABE KBC BETA SFIO 190,33 193,76 -1,77
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,80 200,70 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 101,12 101,01 0,11
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,59 72,00 -1,96
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,50 128,43 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,60 131,54 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 51,61 52,01 -0,77
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,87 50,16 -0,58
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,87 50,16 -0,58
KBCA KBC Akcyjny 67,13 68,31 -1,73
KBAK KBC Aktywny 167,09 168,52 -0,85
WPDF KBC Papierów Dłużnych 178,08 177,96 0,07
KBPI KBC Pieniężny 156,46 156,40 0,04
W3FF KBC Stabilny 187,63 188,54 -0,48
KB60 KBC Globalny Akcyjny 97,92 99,39 -1,48
KB62 KBC Globalny Stabilny 102,65 103,16 -0,49
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,11 52,47 -0,69
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,45 166,42 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,55 13,55 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,15 48,06 0,19
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,47 109,44 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,72 110,60 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 178,28 179,11 -0,46
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 111,10 112,31 -1,08
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,18 6,33 -2,37
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,23 21,58 -1,62
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,74 7,89 -1,90
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,12 10,14 -0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,64 6,70 -0,90
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,21 41,28 -0,17
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,31 9,30 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,64 31,96 -1,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,54 58,12 -1,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 34,14 34,40 -0,76
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 60,62 61,07 -0,74
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,02 10,05 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,73 11,78 -0,42
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,53 10,57 -0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,25 10,28 -0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,34 9,35 -0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,46 9,47 -0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,21 12,37 -1,29
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,42 11,54 -1,04
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,34 7,45 -1,48
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,47 6,49 -0,31
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,17 7,33 -2,18
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,22 6,30 -1,27
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,71 13,73 -0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,69 8,89 -2,25
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,65 10,65 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,96 12,10 -1,16
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,65 12,73 -0,63
PITP PIONEER SFIO TP 22,16 22,30 -0,63
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,37 120,69 -0,27
PKCZ PKO Zrównoważony 105,29 105,97 -0,64
PKCA PKO Akcji 257,61 260,53 -1,12
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,77 122,76 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,29 112,88 -0,52
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 91,73 93,18 -1,56
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 83,79 84,82 -1,21
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,47 133,45 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,43 81,55 -1,37
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,31 116,26 -0,82
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,69 106,65 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,73 147,81 -0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,98 122,41 -0,35
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,83 107,69 0,13
SKAA SKARBIEC Akcja 234,80 238,29 -1,46
SKAK SKARBIEC Kasa 295,87 295,83 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 236,47 238,51 -0,86
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 106,57 106,88 -0,29
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,12 119,20 -0,07
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 226,25 227,12 -0,38
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 308,45 311,50 -0,98
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 171,05 173,51 -1,42
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 149,02 150,24 -0,81
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,97 126,56 -0,47
NOAA Noble Fund Akcji 101,39 103,38 -1,92
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 58,63 58,89 -0,44
NOGR Noble Fund Global Return 109,36 109,82 -0,42
NOMA Noble Fund Mieszany 104,71 105,62 -0,86
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,70 121,67 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 105,45 106,42 -0,91
NOTI Noble Fund Timingowy 109,62 111,27 -1,48
NOAF Noble Fund Africa 79,84 81,17 -1,64
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,84 119,83 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 109,29 109,49 -0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 118,09 119,20 -0,93
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 99,81 101,67 -1,83
QURO QUERCUS Rosja 93,31 94,68 -1,45
QULE QUERCUS lev 87,48 90,47 -3,30
QUSH QUERCUS short 98,20 96,60 1,66
SYMBOL FUNDUSZ: 21-11 18-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 200,44 204,37 -1,92
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,44 202,36 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,23 189,27 -1,08
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142767,30 142703,74 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 273,26 272,98 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 251,96 255,12 -1,24
UNIA UniKORONA Akcje Sub 158,75 161,58 -1,75
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 201,29 202,90 -0,79
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 168,46 172,18 -2,16

abs/ mra/

d42ubk5

Podziel się opinią

Share
d42ubk5
d42ubk5