Trwa ładowanie...
dtbps24

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
dtbps24

25.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-03 21-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,26 15,45 -1,23
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,37 15,42 -0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,61 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,35 7,41 -0,81
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,95 14,94 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,06 11,13 -0,63
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,69 6,79 -1,47
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,71 5,77 -1,04
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,64 9,70 -0,62
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,40 14,39 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,40 6,49 -1,39
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,31 13,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,86 8,94 -0,89
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,86 7,87 -0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,59 7,65 -0,78
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,57 5,55 0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,38 10,39 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,40 12,43 -0,24
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,52 7,49 0,40
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,55 7,53 0,27
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,38 150,21 0,11
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,99 128,45 -0,36
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 160,68 162,64 -1,21
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,76 139,72 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,31 127,17 0,11
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 118,56 119,41 -0,71
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,17 83,94 -0,92
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 102,68 104,05 -1,32
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,62 95,55 -0,97
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,51 27,71 -0,72
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,12 32,57 -1,38
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,76 28,86 -0,35
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,82 210,51 0,15
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,22 167,51 -0,17
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 393,76 396,65 -0,73
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 323,97 325,81 -0,56
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 337,12 338,95 -0,54
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 367,11 368,92 -0,49
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,56 283,22 0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,00 285,66 0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,36 293,01 0,12
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 352,65 355,78 -0,88
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 372,58 375,70 -0,83
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 405,11 408,21 -0,76
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 158,84 159,96 -0,70
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,87 219,82 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,28 221,22 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,95 224,89 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,31 23,36 -0,21
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,97 25,02 -0,20
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,97 26,03 -0,23
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 183,88 184,89 -0,55
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 196,72 197,72 -0,51
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 217,27 218,27 -0,46
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,39 44,57 -0,40
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,73 65,79 -0,09
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,76 67,82 -0,09
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,63 70,68 -0,07
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,98 60,80 0,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,46 58,50 -0,07
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,83 55,06 -0,42
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,31 123,28 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 192,75 194,27 -0,78
GOL2 INVESTOR Gold kat I 197,92 199,44 -0,76
GOL3 INVESTOR Gold kat P 206,29 207,80 -0,73
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 201,19 201,27 -0,04
DWP9 INVESTOR Rosja 150,51 150,79 -0,19
DW01 INVESTOR Turcja 230,74 229,99 0,33
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,64 170,07 -0,25
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,45 145,47 -0,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,80 178,24 -0,25
WABE KBC BETA SFIO 202,62 204,21 -0,78
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,35 217,06 -0,33
KBDL KBC DELTA SFIO 116,88 116,65 0,20
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,21 77,08 -1,13
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,58 146,73 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,47 141,82 -0,25
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,93 63,71 -1,22
KBCA KBC Akcyjny 76,85 77,71 -1,11
KBAK KBC Aktywny 187,67 188,73 -0,56
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,03 202,93 0,05
KBPI KBC Pieniężny 164,77 165,99 -0,73
W3FF KBC Stabilny 217,42 218,01 -0,27
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,38 110,72 -0,31
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,29 110,83 -0,49
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,27 115,28 -0,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,71 61,55 -1,36
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 59,07 60,25 -1,96
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,16 135,59 -0,32
PKCZ PKO Zrównoważony 115,99 116,64 -0,56
PKCA PKO Akcji 288,62 290,68 -0,71
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,73 139,75 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,22 124,91 -0,55
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,40 101,85 -1,42
SUPA SUPERFUND A 745,80 745,59 0,03
SUAD SUPERFUND A USD 230,46 230,21 0,11
SUAE SUPERFUND A EURO 178,17 178,35 -0,10
SUPB SUPERFUND B 841,00 841,39 -0,05
SUBD SUPERFUND B USD 259,88 259,79 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 200,91 201,27 -0,18
SUPC SUPERFUND C 737,17 737,21 -0,01
SUCD SUPERFUND C USD 227,80 227,63 0,07
SUCE SUPERFUND C EURO 176,10 176,34 -0,14
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 805,95 803,00 0,37
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 249,05 247,94 0,45
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,53 192,08 0,23
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,73 1361,60 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 420,79 420,42 0,09
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,31 325,70 -0,12
SUAL SUPERFUND AKCJI 702,42 708,11 -0,80
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 217,06 218,64 -0,72
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 167,80 169,38 -0,93
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,40 76,42 -0,03
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,61 23,60 0,04
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,25 18,28 -0,16
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,09 74,11 -0,03
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,89 22,88 0,04
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,70 17,73 -0,17
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,30 75,32 -0,03
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,27 23,26 0,04
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,99 18,02 -0,17
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,62 74,64 -0,03
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,06 23,05 0,04
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,83 17,85 -0,11
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,74 84,76 -0,02
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,19 26,17 0,08
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,24 20,28 -0,20
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,93 95,41 -1,55
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,54 141,52 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,15 85,52 -1,60
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,68 113,14 -1,29
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,45 112,40 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,78 160,73 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,72 130,89 -0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,89 117,81 0,07
SKAA SKARBIEC Akcja 271,32 274,28 -1,08
SKAK SKARBIEC Kasa 314,29 314,28 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 272,13 273,93 -0,66
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 115,71 117,09 -1,18
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,22 129,59 -0,29
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 232,24 233,94 -0,73
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 339,67 341,78 -0,62
NOAA Noble Fund Akcji 119,93 121,15 -1,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 72,12 72,80 -0,93
NOGR Noble Fund Global Return 116,93 117,23 -0,26
NOMA Noble Fund Mieszany 130,13 131,17 -0,79
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,95 128,89 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,24 119,80 -0,47
NOTI Noble Fund Timingowy 133,92 135,41 -1,10
NOAF Noble Fund Africa 72,02 71,78 0,33
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,78 128,78 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 127,95 128,14 -0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 148,55 149,98 -0,95
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 142,50 142,38 0,08
QURO QUERCUS Rosja 91,65 92,31 -0,71
QULE QUERCUS lev 92,04 93,47 -1,53
QUSH QUERCUS short 90,56 89,91 0,72
QUGL QUERCUS Gold lev 97,66 98,60 -0,95
QUGS QUERCUS Gold short 98,12 97,84 0,29
QUOL QUERCUS Oil lev 85,63 83,05 3,11
QUOS QUERCUS Oil short 99,07 100,72 -1,64
QUWL QUERCUS Wheat lev 124,49 124,01 0,39
QUWS QUERCUS Wheat short 83,48 83,66 -0,22
SYMBOL FUNDUSZ: 23-03 22-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,79 198,71 0,54
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,80 212,70 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,81 187,20 0,33
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,12 311,07 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 284,81 284,05 0,27
UNIA UniKORONA Akcje Sub 180,73 179,64 0,61
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,64 140,00 -0,26
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 86,60 87,32 -0,82
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 21-03 20-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,34 308,15 0,39
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2092,25 2090,75 0,07
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 414,96 414,66 0,07
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 830,76 827,97 0,34
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2039,61 2040,48 -0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 687,80 688,10 -0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 760,36 760,25 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,78 389,73 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 945,12 943,88 0,13
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 474,37 473,75 0,13
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 680,54 679,74 0,12
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 552,91 552,26 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 887,64 884,19 0,39
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 660,42 657,85 0,39
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,06 237,48 0,24
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,52 113,24 0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 977,60 978,18 -0,06
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,31 519,62 -0,06
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 891,80 892,10 -0,03
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 486,04 486,20 -0,03

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

dtbps24
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dtbps24