Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dj9h524

18.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-12 16-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,45 15,58 -0,83
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,58 13,65 -0,51
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,88 14,89 -0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,93 6,97 -0,57
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,22 12,22 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,61 10,71 -0,93
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,73 6,74 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,77 5,82 -0,86
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,65 8,68 -0,35
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,81 11,81 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,15 7,17 -0,28
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,32 11,31 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,13 9,24 -1,19
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,78 7,82 -0,51
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,27 7,40 -1,76
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,14 4,17 -0,72
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,12 9,15 -0,33
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,18 10,24 -0,59
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,62 8,54 0,94
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,92 142,73 0,13
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,10 125,04 0,05
ALAK Allianz Akcji FIO 158,50 158,96 -0,29
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,38 119,37 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 104,38 104,25 0,12
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,48 106,42 0,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 72,11 72,13 -0,03
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 87,04 87,17 -0,15
ALPL Allianz Akcji Plus 76,86 77,45 -0,76
ALBR Allianz BRIC EUR 60,43 59,91 0,87
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 65,12 64,59 0,82
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 95,04 95,48 -0,46
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 78,96 78,91 0,06
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,30 76,27 0,04
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 79,37 78,92 0,57
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,57 83,69 -0,14
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,04 68,87 0,25
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,02 26,24 -0,84
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,55 35,88 -0,92
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,90 24,98 -0,32
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 116,26 117,21 -0,81
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 107,72 108,13 -0,38
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2648,23 2649,98 -0,07
CARS BPH Akcji Sub 278,75 281,17 -0,86
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,29 227,42 -0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,99 2,00 -0,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,59 44,73 -0,31
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,60 66,51 -1,37
CASK BPH Skarbowy Sub 29,02 29,05 -0,10
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,00 2,03 -1,48
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,53 14,59 -0,41
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,39 11,41 -0,18
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1052,85 1052,53 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 128,01 129,06 -0,81
CUOB FIO AI Obligacji 165,34 165,70 -0,22
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,41 145,06 -0,45
CUPA FIO AI Polskich Akcji 331,56 335,36 -1,13
DWZR DWS FIO Zrównoważony 296,18 298,33 -0,72
DWDP DWS FIO DPW 235,61 235,63 -0,01
DWAK DWS FIO Akcji 334,44 338,21 -1,11
INGA ING FIO Akcji typu A i B 238,26 240,68 -1,01
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 234,12 235,59 -0,62
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 207,37 207,54 -0,08
INRO ING FIO Rosja EUR 63,32 64,53 -1,88
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 15,1418 15,3540 -1,38
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,42 80,36 0,07
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 27,6310 27,8149 -0,66
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 201,83 202,68 -0,42
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 214,44 214,49 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 261,32 263,79 -0,94
ING2 ING SFIO Obligacji 2 182,77 182,89 -0,07
INGC ING FIO SMS 152,12 152,74 -0,41
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,56 96,52 -0,99
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 99,28 99,91 -0,63
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 116,17 116,26 -0,08
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 108,39 108,84 -0,41
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 114,35 114,36 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 79,42 79,87 -0,56
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 67,36 68,23 -1,28
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 68,53 69,55 -1,47
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,68 69,38 -1,01
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 120,16 121,03 -0,72
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,82 123,63 -0,66
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,44 104,67 -0,22
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 102,79 102,79 0,00
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 100,44 101,38 -0,93
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,56 101,65 -1,07
ING6 ING Subf Sektora Energii 102,95 103,84 -0,86
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 106,26 106,99 -0,68
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,35 104,86 -0,49
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 103,03 103,76 -0,70
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,90 106,17 -0,25
IN11 ING Subf Japonia 106,76 106,87 -0,10
IN12 ING Subf Nowej Azji 97,22 98,03 -0,83
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 98,19 100,30 -2,10
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 98,93 100,97 -2,02
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 102,23 102,60 -0,36
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 103,11 103,43 -0,31
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 104,07 104,80 -0,70
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 100,63 101,92 -1,27
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,09 100,73 -0,64
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,89 71,61 -1,01
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 162,94 163,56 -0,38
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,39 160,60 -0,13
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 141,84 141,93 -0,06
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 175,39 176,08 -0,39
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,79 73,58 -1,07
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,49 115,60 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,38 118,51 -0,11
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,38 56,60 -0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,57 54,72 -0,27
WAGA KBC GAMMA SFIO 181,44 181,65 -0,12
WABE KBC BETA SFIO 183,54 185,01 -0,79
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,71 61,22 -0,83
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 153,42 153,52 -0,07
EFOA PIONEER Obligacji FIO 290,94 291,05 -0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,90 42,92 -0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 206,02 206,68 -0,32
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 148,87 149,68 -0,54
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,32 9,39 -0,75
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,04 32,31 -0,84
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,72 10,76 -0,37
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,15 38,29 -0,37
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,38 30,86 -1,56
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,69 40,21 1,19
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,57 44,27 0,68
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,78 28,80 -0,07
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,50 50,82 -0,63
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,61 12,62 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,96 10,01 -0,50
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,16 9,23 -0,76
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,82 9,83 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,99 11,05 -0,54
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,11 10,15 -0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,31 12,35 -0,32
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,14 11,18 -0,36
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,18 8,39 -2,50
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,95 6,00 -0,83
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,21 8,28 -0,85
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,11 6,06 0,83
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,48 11,47 0,09
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,93 7,78 1,93
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,04 11,02 0,18
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,87 11,83 0,34
PITP PIONEER SFIO TP 20,83 20,91 -0,38
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,41 115,72 -0,27
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 106,71 107,21 -0,47
PKCA PKO/CS Akcji 270,31 272,11 -0,66
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,10 106,19 -0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,88 111,24 -0,32
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,10 102,04 -0,92
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 89,19 92,84 -3,93
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 30,64 32,13 -4,64
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,33 22,09 -3,44
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 89,59 93,01 -3,68
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 30,78 33,02 -6,78
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 21,42 22,45 -4,59
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 91,04 94,52 -3,68
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 31,28 33,56 -6,79
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 21,77 22,81 -4,56
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 89,81 93,24 -3,68
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 30,86 33,10 -6,77
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 21,48 22,50 -4,53
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 96,48 96,63 -0,16
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,15 33,45 -0,90
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,07 22,99 0,35
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,39 79,76 -0,46
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 119,99 120,63 -0,53
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 123,74 123,85 -0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,56 119,92 -0,30
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 87,55 87,49 0,07
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,01 109,00 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 127,45 127,43 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 229,78 230,63 -0,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 301,37 303,31 -0,64
NOAA Noble Fund Akcji 100,17 101,25 -1,07
NOMA Noble Fund Mieszany 106,32 106,81 -0,46
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,53 111,63 -0,09
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 57,76 58,05 -0,50
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 98,37 98,16 0,21
NOTI Noble Fund Timingowy 122,99 122,93 0,05
NOGR Noble Fund Global Return 108,59 109,79 -1,09
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,12 109,11 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 98,55 98,84 -0,29
QUAG QUERCUS Agresywny 108,40 109,36 -0,88
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 124,01 125,30 -1,03
SYMBOL FUNDUSZ 18-12 17-12 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 199,64 199,94 -0,15
SEB2 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO 184,33 184,48 -0,08
SEB3 NOVO Akcji FIO 218,76 218,96 -0,09
KHPŁ Korporacyjny SFIO 133839,48 133821,44 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 237,82 238,08 -0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 242,26 242,11 0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 160,83 160,68 0,09
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 185,70 185,45 0,13
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 169,25 168,21 0,62
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 16-12 15-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 286,05 285,68 0,13
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1645,41 1643,00 0,15
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 377,23 376,69 0,14
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,21 700,20 0,14
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1448,59 1447,67 0,06
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 583,27 582,90 0,06
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 638,30 637,53 0,12
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 373,05 372,60 0,12
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 817,58 815,70 0,23
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 461,11 460,05 0,23
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 585,87 584,59 0,22
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 504,72 503,62 0,22
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,60 807,58 0,37
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 639,15 636,77 0,37
KB28 EUROPE C1 (EUR) 204,93 204,24 0,34
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,89 108,52 0,34
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 792,42 792,89 -0,06
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 474,32 474,60 -0,06
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 467,24 466,38 0,18
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 738,75 737,39 0,18
SKAK SKARBIEC Kasa 275,98 276,00 -0,01
SKAW SKARBIEC Waga 264,66 262,86 0,68
SKAA SKARBIEC Akcja 272,85 270,47 0,88

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524