Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d27uut4

08.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 7-12 4-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,77 15,84 -0,44
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,73 13,77 -0,29
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,89 14,95 -0,40
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,01 7,03 -0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,14 12,14 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,79 10,89 -0,92
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,60 6,61 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,90 5,94 -0,67
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,76 8,78 -0,23
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,82 11,84 -0,17
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,17 7,19 -0,28
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,24 11,24 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,37 9,45 -0,85
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,86 7,86 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,35 7,36 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,13 4,15 -0,48
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,05 9,02 0,33
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,17 10,13 0,39
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,38 8,52 -1,64
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,33 141,87 0,32
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,94 125,09 -0,12
ALAK Allianz Akcji FIO 157,69 158,15 -0,29
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,25 119,22 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 100,01 99,78 0,23
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,32 105,17 0,14
ALBU Allianz Budownictwo 2012 71,95 72,25 -0,42
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 85,85 86,23 -0,44
ALPL Allianz Akcji Plus 77,78 78,26 -0,61
ALBR Allianz BRIC EUR 59,41 59,01 0,68
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 63,94 63,23 1,12
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 94,66 94,13 0,56
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 78,05 77,48 0,74
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,45 76,06 0,51
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 77,59 76,53 1,39
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,26 82,31 1,15
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,57 67,24 1,98
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,26 26,32 -0,23
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,02 36,12 -0,28
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,93 24,93 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 113,81 113,64 0,15
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,24 109,51 -0,25
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2657,27 2658,05 -0,03
CARS BPH Akcji Sub 283,42 285,01 -0,56
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,56 227,56 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,01 2,01 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,32 44,52 -0,45
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,50 68,14 -0,94
CASK BPH Skarbowy Sub 29,01 29,00 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,04 2,06 -0,97
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,60 14,64 -0,27
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,34 11,34 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1051,99 1051,73 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,17 129,96 -2,15
CUOB FIO AI Obligacji 165,92 165,87 0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,61 144,87 -0,18
CUPA FIO AI Polskich Akcji 335,06 336,90 -0,55
DWZR DWS FIO Zrównoważony 301,24 302,52 -0,42
DWDP DWS FIO DPW 235,63 235,63 0,00
DWAK DWS FIO Akcji 344,70 347,03 -0,67
INGA ING FIO Akcji typu A i B 243,75 245,21 -0,60
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 237,41 238,16 -0,31
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 208,01 207,72 0,14
INRO ING FIO Rosja EUR 60,68 61,69 -1,64
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 14,9238 15,0662 -0,95
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,63 77,42 0,27
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,2507 28,4989 -0,87
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 203,74 204,05 -0,15
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 214,14 214,12 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 267,61 268,87 -0,47
ING2 ING SFIO Obligacji 2 183,16 183,03 0,07
INGC ING FIO SMS 153,13 153,68 -0,36
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 97,72 98,28 -0,57
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 100,65 100,98 -0,33
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 116,51 116,38 0,11
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 109,39 109,56 -0,16
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 114,18 114,17 0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 79,99 80,12 -0,16
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 68,36 69,09 -1,06
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,89 71,00 -1,56
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,38 68,68 -0,44
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 118,96 118,24 0,61
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,55 121,47 0,07
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,36 104,45 -0,09
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 101,02 100,74 0,28
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 100,88 100,73 0,15
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,58 101,01 -0,43
ING6 ING Subf Sektora Energii 98,74 98,35 0,40
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 101,82 100,57 1,24
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 101,42 100,32 1,10
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 100,36 99,85 0,51
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 100,73 100,14 0,59
IN11 ING Subf Japonia 106,86 105,92 0,89
IN12 ING Subf Nowej Azji 99,27 99,42 -0,15
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 101,02 101,31 -0,29
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 102,26 102,12 0,14
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 99,99 99,50 0,49
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 99,62 100,10 -0,48
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 100,09 100,67 -0,58
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 101,34 101,46 -0,12
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,29 100,39 -0,10
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 72,98 73,48 -0,68
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 164,88 165,33 -0,27
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,14 160,03 0,07
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 141,58 141,47 0,08
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 177,24 177,64 -0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,55 76,03 -0,63
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,33 115,26 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,20 118,13 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,27 56,61 -0,60
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,33 54,56 -0,42
WAGA KBC GAMMA SFIO 181,08 180,95 0,07
WABE KBC BETA SFIO 188,97 189,81 -0,44
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,85 61,91 -0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 153,42 153,42 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 291,41 291,46 -0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,95 42,95 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 207,35 207,60 -0,12
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 150,41 150,56 -0,10
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,47 9,49 -0,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,52 32,61 -0,28
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,77 10,79 -0,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,03 37,24 -0,56
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,58 29,93 -1,17
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,21 37,72 1,30
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 41,61 41,06 1,34
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,18 26,78 1,49
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 47,82 47,05 1,64
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,62 12,62 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,05 10,07 -0,20
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,28 9,31 -0,32
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,82 9,82 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,16 11,19 -0,27
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,21 10,23 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,51 12,48 0,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,22 11,18 0,36
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,45 8,50 -0,59
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,94 5,93 0,17
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,44 8,41 0,36
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,05 6,00 0,83
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,44 11,42 0,18
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,74 7,81 -0,90
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,91 10,85 0,55
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,75 11,72 0,26
PITP PIONEER SFIO TP 20,93 20,96 -0,14
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,77 115,92 -0,13
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 107,28 107,52 -0,22
PKCA PKO/CS Akcji 272,95 274,09 -0,42
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,24 106,21 0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,67 111,87 -0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,13 103,69 -0,54
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 104,51 104,76 -0,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 38,03 38,56 -1,37
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,70 25,58 0,47
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 115,12 115,45 -0,29
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 41,89 42,50 -1,44
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,31 28,20 0,39
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,66 80,84 -0,22
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 121,49 121,71 -0,18
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 123,69 123,67 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,38 120,47 -0,07
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,41 87,87 0,61
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 108,61 108,25 0,33
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 127,35 127,22 0,10
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 230,99 231,74 -0,32
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 305,12 306,30 -0,39
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,78 190,85 -0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 156,41 157,01 -0,38
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,70 124,01 -0,25
NOAA Noble Fund Akcji 102,03 102,72 -0,67
NOMA Noble Fund Mieszany 107,42 107,91 -0,45
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,82 111,83 -0,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 56,97 57,26 -0,51
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 97,90 98,47 -0,58
NOTI Noble Fund Timingowy 123,83 125,08 -1,00
NOGR Noble Fund Global Return 107,96 108,54 -0,53
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,04 109,03 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 98,11 98,22 -0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 108,65 109,00 -0,32
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 121,40 121,63 -0,19
SYMBOL FUNDUSZ 08-12 07-12 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 133659,36 133641,13 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 238,04 237,86 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 246,19 245,93 0,11
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 164,53 164,21 0,19
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-12 3-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 283,67 283,48 0,07
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1646,81 1634,73 0,74
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 377,56 374,80 0,74
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 696,76 696,54 0,03
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1443,42 1444,70 -0,09
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 581,19 581,70 -0,09
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 634,95 636,16 -0,19
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 371,09 371,80 -0,19
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 820,57 818,12 0,30
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 462,80 461,42 0,30
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 572,50 568,29 0,74
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 493,20 489,58 0,74
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 815,99 817,35 -0,17
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 643,39 644,47 -0,17
KB28 EUROPE C1 (EUR) 204,53 204,38 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,67 108,59 0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 790,71 792,59 -0,24
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 473,30 474,42 -0,24
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 477,80 472,88 1,04
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 755,45 747,66 1,04
SKAK SKARBIEC Kasa 275,73 275,71 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 266,42 263,64 1,05
SKAA SKARBIEC Akcja 275,02 271,01 1,48

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4