Trwa ładowanie...
d19wfoq

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d19wfoq

24.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-11 21-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,22 14,22 0,00
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,79 13,78 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,74 16,73 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,74 6,74 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,56 13,56 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,31 10,31 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,89 5,90 -0,17
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,32 5,31 0,19
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,01 9,01 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,11 13,11 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,05 6,06 -0,17
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,59 12,58 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,45 8,47 -0,24
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,56 7,58 -0,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,33 7,35 -0,27
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,23 4,25 -0,47
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,99 10,03 -0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,38 11,42 -0,35
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,91 6,91 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,94 6,94 0,00
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,01 140,09 -0,06
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,62 122,68 -0,05
ALAK Allianz Akcji FIO 150,83 150,96 -0,09
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,10 130,14 -0,03
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,05 114,13 -0,07
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 117,71 117,78 -0,06
ALBU Allianz Selektywny FIO 84,87 84,84 0,04
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 97,68 98,48 -0,81
ALPL Allianz Akcji Plus 88,14 88,37 -0,26
ALBR Allianz BRIC EUR 49,74 50,53 -1,56
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 60,74 61,39 -1,06
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 98,52 98,85 -0,33
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 90,31 91,35 -1,14
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,39 23,44 -0,21
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,22 28,37 -0,53
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,70 24,74 -0,16
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,64 126,10 -0,36
CAPO BPH Selektywny 110,76 110,68 0,07
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2825,98 2825,66 0,01
CARS BPH Akcji Sub 241,12 239,77 0,56
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,99 244,96 0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,90 1,90 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,53 35,40 0,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,26 57,38 -0,21
CASK BPH Skarbowy Sub 31,27 31,27 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,32 1,33 -0,75
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,81 14,78 0,20
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,05 12,05 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1094,39 1096,13 -0,16
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,94 144,67 0,88
CUOB FIO AI Obligacji 185,67 185,67 0,00
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 151,81 152,09 -0,18
CUPA FIO AI Polskich Akcji 316,63 316,84 -0,07
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 285,09 285,00 0,03
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 296,05 295,95 0,03
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 317,95 317,84 0,03
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,01 258,01 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,12 260,12 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,26 265,26 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 317,19 316,85 0,11
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 334,08 333,73 0,10
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 358,11 357,75 0,10
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 134,46 134,38 0,06
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,51 207,49 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,65 208,63 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,14 211,12 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,56 20,56 0,00
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 21,91 21,91 0,00
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,61 22,61 0,00
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 147,09 147,81 -0,49
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 158,55 159,28 -0,46
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 174,91 175,63 -0,41
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,19 37,35 -0,43
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,31 63,14 0,27
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,66 64,49 0,26
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,83 65,66 0,26
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,59 54,47 0,22
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 50,78 51,01 -0,45
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,43 49,74 -0,62
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,28 117,27 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 212,80 210,44 1,12
GOL2 INVESTOR Gold kat I 215,79 213,42 1,11
GOL3 INVESTOR Gold kat P 218,95 216,58 1,09
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 160,35 160,00 0,22
DWP9 INVESTOR Rosja 151,93 149,86 1,38
DW01 INVESTOR Turcja 150,00 152,82 -1,85
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,27 161,81 0,28
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,08 129,12 -0,03
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 163,37 162,62 0,46
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 213,94 214,11 -0,08
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 262,42 262,62 -0,08
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,09 75,21 -0,16
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,84 22,80 0,16
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,18 230,60 -0,18
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,55 230,56 0,00
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,22 242,23 0,00
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,30 101,60 -0,30
INRO ING FIO Rosja EUR 14,68 14,66 0,17
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 65,27 65,04 0,35
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 59,83 60,06 -0,38
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 207,31 207,38 -0,03
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 231,69 231,76 -0,03
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 215,91 215,98 -0,03
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 231,06 231,17 -0,05
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 281,01 281,14 -0,05
INGC ING Subf. SMS 115,30 115,47 -0,15
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 40,57 40,72 -0,37
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 43,49 44,15 -1,49
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 107,74 108,37 -0,58
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 48,20 48,42 -0,45
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 86,03 86,46 -0,50
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 86,91 87,34 -0,49
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,02 101,18 -0,16
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 92,96 93,64 -0,73
IN16 ING Globalny Długu Korp 115,22 115,66 -0,38
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 115,94 116,37 -0,37
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 108,43 109,12 -0,63
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 109,53 110,23 -0,64
IN21 ING Globalnych Możliwości 89,76 90,18 -0,47
IN11 ING Japonia 88,18 87,68 0,57
IN12 ING Nowej Azji 96,04 95,51 0,55
IN28 ING Nowej Azji kat E 97,02 96,49 0,55
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 113,38 113,25 0,11
IN13 ING Rynków Wschodzących 89,73 89,54 0,21
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 90,65 90,45 0,22
ING6 ING Sektora Energii 97,75 98,47 -0,73
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 109,52 110,79 -1,15
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 85,91 85,95 -0,05
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 96,38 96,58 -0,21
INA2 ING SFIO Akcji 2 257,80 257,67 0,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,72 207,75 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 186,66 186,72 -0,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,95 200,85 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 101,08 101,04 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,71 68,74 -0,04
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,54 128,45 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,69 131,63 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 50,23 50,28 -0,10
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,72 48,78 -0,12
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,72 48,78 -0,12
KBCA KBC Akcyjny 65,35 65,38 -0,05
KBAK KBC Aktywny 164,89 164,94 -0,03
WPDF KBC Papierów Dłużnych 178,07 177,97 0,06
KBPI KBC Pieniężny 156,55 156,50 0,03
W3FF KBC Stabilny 186,06 186,13 -0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 95,60 97,60 -2,05
KB62 KBC Globalny Stabilny 101,52 102,38 -0,84
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,99 51,03 -0,08
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,82 10,82 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,51 166,48 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,54 13,54 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,07 48,07 0,00
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,51 109,48 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,61 110,61 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,35 176,83 -0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 108,97 109,65 -0,62
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,02 6,06 -0,66
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,68 20,84 -0,77
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,54 7,57 -0,40
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,08 10,09 -0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,46 6,52 -0,92
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,24 41,27 -0,07
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,28 9,30 -0,22
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,57 30,69 -0,39
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,52 57,85 -0,57
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 33,84 34,06 -0,65
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 59,56 60,06 -0,83
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 9,97 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,68 11,68 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,46 10,46 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,19 10,19 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,26 9,27 -0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,36 9,41 -0,53
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,08 12,09 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,31 11,32 -0,09
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,11 7,14 -0,42
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,27 6,30 -0,48
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,05 7,05 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,91 6,08 -2,80
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,67 13,69 -0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,54 8,65 -1,27
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,65 10,65 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,71 11,79 -0,68
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,53 12,57 -0,32
PITP PIONEER SFIO TP 21,96 21,98 -0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 119,37 119,52 -0,13
PKCZ PKO Zrównoważony 103,83 104,07 -0,23
PKCA PKO Akcji 252,40 252,90 -0,20
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,69 122,66 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,28 111,34 -0,05
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 89,65 89,79 -0,16
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,85 82,80 0,06
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,54 133,52 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,73 78,71 0,03
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,95 114,10 -0,13
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,70 106,67 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,14 147,36 -0,15
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,37 121,35 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,70 107,69 0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 229,93 229,77 0,07
SKAK SKARBIEC Kasa 296,07 296,04 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 233,11 233,45 -0,15
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 103,28 104,18 -0,86
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 117,88 118,14 -0,22
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,74 224,40 -0,29
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,41 302,39 0,01
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 167,69 167,79 -0,06
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 147,28 147,29 -0,01
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,97 125,01 -0,03
NOAA Noble Fund Akcji 98,78 98,96 -0,18
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,00 57,39 -0,68
NOGR Noble Fund Global Return 108,22 108,33 -0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 103,63 103,38 0,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,66 121,64 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,77 104,25 -0,46
NOTI Noble Fund Timingowy 107,03 107,75 -0,67
NOAF Noble Fund Africa 76,50 79,28 -3,51
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,88 119,87 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 108,83 109,03 -0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 115,53 115,75 -0,19
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 95,65 96,84 -1,23
QURO QUERCUS Rosja 89,99 89,28 0,80
QULE QUERCUS lev 82,30 81,91 0,48
QUSH QUERCUS short 101,12 101,32 -0,20
SYMBOL FUNDUSZ: 23-11 22-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 196,07 200,28 -2,10
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,24 202,38 -0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,54 187,17 -1,41
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142786,49 142825,56 -0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,41 273,01 -0,22
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 248,79 251,86 -1,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 155,54 158,67 -1,97
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,86 200,43 -0,78
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 162,77 166,03 -1,96
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 21-11 18-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 301,12 300,25 0,29
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1826,37 1834,90 -0,46
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 377,97 379,75 -0,47
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 788,70 786,76 0,25
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1731,54 1739,21 -0,44
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 611,98 614,69 -0,44
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 657,67 658,39 -0,11
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 349,83 350,21 -0,11
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 866,40 869,47 -0,35
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 449,23 450,82 -0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 598,14 601,63 -0,58
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 495,47 498,36 -0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 733,13 733,41 -0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 556,45 556,67 -0,04
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,91 215,05 -0,07
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,59 105,65 -0,06
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 893,96 895,01 -0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 491,44 492,02 -0,12
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 744,43 751,07 -0,88
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 426,26 430,06 -0,88
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-11 31-10 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,06 93,94 -2,00
KB50 KBC KUPON 2 (7) 90,05 91,46 -1,54
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 95,87 98,17 -2,34
KB54 KBC KUPON 3 (7) 95,59 97,46 -1,92
KB55 KBC KUPON 4 (7) 89,90 91,40 -1,64
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 94,02 97,28 -3,35
KB59 KBC KUPON 5 (7) 100,27 101,96 -1,66
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,93 101,93 -0,98
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 96,40 98,78 -2,41
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 90,46 93,04 -2,77
KB78 KBC Kapital 1 (7) 100,74 101,32 -0,57

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq