Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3dpx0k

08.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 7-08 6-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,70 14,69 0,07
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,67 14,68 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,84 17,86 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,17 7,17 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,41 14,41 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,80 10,79 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,14 6,14 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,50 5,50 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,41 9,41 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,86 13,87 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,03 6,06 -0,50
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,98 12,98 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,65 8,63 0,23
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,01 6,95 0,86
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,10 7,03 1,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,86 4,84 0,41
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,42 10,45 -0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,42 11,32 0,88
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,74 6,69 0,75
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,77 6,72 0,74
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 144,12 144,51 -0,27
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 125,38 125,60 -0,18
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 151,17 150,94 0,15
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 134,73 134,75 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 120,14 120,47 -0,27
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,59 120,70 -0,09
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 76,79 76,79 0,00
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 90,73 90,98 -0,27
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 87,61 87,56 0,06
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,52 25,59 -0,27
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,25 30,27 -0,07
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,75 26,81 -0,22
CUOB Aviva Investors Obligacji 198,42 199,43 -0,51
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,40 157,79 -0,25
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 349,88 349,29 0,17
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 299,57 299,88 -0,10
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 311,65 311,95 -0,10
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 337,47 337,75 -0,08
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 269,49 270,45 -0,35
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 271,77 272,73 -0,35
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 278,05 279,00 -0,34
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 332,70 332,30 0,12
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 351,13 350,72 0,12
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 379,07 378,65 0,11
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 140,94 141,03 -0,06
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 213,72 213,75 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 215,00 215,03 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 218,10 218,13 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,72 21,77 -0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,23 23,27 -0,17
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,08 24,12 -0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 154,34 154,78 -0,28
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 166,50 166,94 -0,26
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 184,81 185,24 -0,23
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,80 39,00 -0,51
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,23 66,87 0,54
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,95 68,59 0,52
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,95 70,59 0,51
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,35 54,86 -0,93
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,52 53,35 0,32
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,86 49,13 -0,55
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 120,50 120,53 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 204,64 205,52 -0,43
GOL2 INVESTOR Gold kat I 208,81 209,68 -0,41
GOL3 INVESTOR Gold kat P 214,52 215,38 -0,40
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 194,05 193,84 0,11
DWP9 INVESTOR Rosja 152,40 151,90 0,33
DW01 INVESTOR Turcja 191,67 195,20 -1,81
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 163,15 162,60 0,34
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,30 141,45 -0,11
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,46 171,57 -0,65
WABE KBC BETA SFIO 194,14 194,04 0,05
WAGA KBC GAMMA SFIO 209,74 209,77 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 108,70 109,33 -0,58
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,60 70,62 -0,03
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 137,04 137,61 -0,41
KBPY KBC Portfel Pieniężny 137,27 137,32 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,28 55,37 -0,16
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,90 53,06 -0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,90 53,06 -0,30
KBCA KBC Akcyjny 69,82 69,81 0,01
KBAK KBC Aktywny 175,51 175,88 -0,21
WPDF KBC Papierów Dłużnych 190,01 190,77 -0,40
KBPI KBC Pieniężny 161,04 161,08 -0,02
W3FF KBC Stabilny 199,98 200,65 -0,33
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,00 101,86 0,14
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 100,56 100,77 -0,21
KB62 KBC Globalny Stabilny 107,99 108,33 -0,31
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,98 54,17 -0,35
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,50 10,51 -0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 171,51 171,56 -0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,79 13,80 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,54 50,63 -0,18
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,62 112,64 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 117,38 117,58 -0,17
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,05 10,05 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 179,57 179,85 -0,16
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,03 10,02 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,64 109,65 -0,01
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,81 5,81 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,88 20,86 0,10
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,64 8,64 0,00
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,44 10,43 0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,46 6,46 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,62 11,60 0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,90 39,93 -0,08
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,86 9,86 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,76 33,51 0,75
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,79 61,04 -0,41
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,58 36,60 -0,05
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,51 66,41 0,15
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,53 10,54 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,05 12,05 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,81 10,81 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,62 10,63 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,62 9,64 -0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,91 9,91 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,40 10,42 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,12 13,10 0,15
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,88 11,85 0,25
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,42 7,41 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,47 7,42 0,67
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,24 7,22 0,28
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,05 6,98 1,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,02 15,00 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,81 8,79 0,23
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,01 11,01 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,44 14,40 0,28
PITP PIONEER SFIO TP 23,13 23,17 -0,17
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 127,63 127,94 -0,24
PKCZ PKO Zrównoważony 110,54 110,65 -0,10
PKCA PKO Akcji 269,06 268,69 0,14
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 132,12 132,83 -0,53
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,84 117,15 -0,26
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,67 92,57 0,11
SUPA SUPERFUND A 788,77 791,55 -0,35
SUAD SUPERFUND A USD 241,91 241,68 0,10
SUAE SUPERFUND A EURO 194,93 195,51 -0,30
SUPB SUPERFUND B 880,54 884,97 -0,50
SUBD SUPERFUND B USD 270,05 270,20 -0,06
SUBE SUPERFUND B EURO 217,61 218,59 -0,45
SUPC SUPERFUND C 782,49 787,13 -0,59
SUCD SUPERFUND C USD 239,98 240,33 -0,15
SUCE SUPERFUND C EURO 193,37 194,42 -0,54
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 840,70 839,31 0,17
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 257,84 256,26 0,62
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 207,76 207,31 0,22
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1309,65 1309,42 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 401,66 399,80 0,47
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 323,65 323,43 0,07
SUAL SUPERFUND AKCJI 633,12 626,35 1,08
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 194,17 191,24 1,53
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 156,46 154,71 1,13
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 80,10 80,90 -0,99
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,57 24,70 -0,53
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,79 19,98 -0,95
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 77,89 78,59 -0,89
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,89 24,00 -0,46
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 19,25 19,41 -0,82
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 79,17 79,88 -0,89
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,28 24,39 -0,45
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 19,57 19,73 -0,81
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 78,40 79,10 -0,88
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,04 24,15 -0,46
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 19,37 19,54 -0,87
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 87,45 87,89 -0,50
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,82 26,84 -0,07
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,61 21,71 -0,46
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 86,61 86,47 0,16
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 137,98 137,97 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,45 81,31 0,17
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 107,66 107,73 -0,06
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,63 109,69 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 156,62 156,67 -0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,34 126,61 -0,21
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,63 112,75 -0,11
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 109,35 109,36 -0,01
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 123,65 124,10 -0,36
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 222,97 222,98 0,00
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,21 312,13 0,03
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 176,37 176,17 0,11
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,68 151,73 -0,03
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,18 130,31 -0,10
NOAA Noble Fund Akcji 109,51 109,48 0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 60,29 60,38 -0,15
NOGR Noble Fund Global Return 108,84 108,99 -0,14
NOMA Noble Fund Mieszany 112,19 112,36 -0,15
NOSA Noble Fund Skarbowy 125,53 125,63 -0,08
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,41 111,57 -0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 118,15 118,28 -0,11
NOAF Noble Fund Africa 80,22 79,91 0,39
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 124,44 124,42 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 115,65 115,74 -0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 127,51 127,55 -0,03
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 114,62 116,20 -1,36
QURO QUERCUS Rosja 92,94 92,40 0,58
QULE QUERCUS lev 86,50 86,03 0,55
QUSH QUERCUS short 94,72 94,97 -0,26
QUGL QUERCUS Gold lev 99,49 99,37 0,12
QUGS QUERCUS Gold short 98,91 99,02 -0,11
QUOL QUERCUS Oil lev 92,09 90,18 2,12
QUOS QUERCUS Oil short 97,98 99,64 -1,67
QUWL QUERCUS Wheat lev 203,03 206,12 -1,50
QUWS QUERCUS Wheat short 68,02 67,23 1,18
SYMBOL FUNDUSZ: 08-08 07-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 195,69 195,26 0,22
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 207,42 207,42 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,39 184,28 0,06
KHPŁ Korporacyjny SFIO 147439,60 147408,54 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 294,28 295,35 -0,36
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 266,41 266,71 -0,11
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,57 166,36 0,13
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 6-08 3-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 327,85 328,06 -0,06
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2078,42 2080,81 -0,11
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 430,08 430,57 -0,11
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 855,21 855,54 -0,04
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1998,85 1991,02 0,39
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 706,44 703,67 0,39
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 720,91 718,68 0,31
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 383,33 382,14 0,31
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 968,04 967,35 0,07
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 501,92 501,57 0,07
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 672,06 672,37 -0,05
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 556,70 556,96 -0,05
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 842,56 839,77 0,33
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 639,56 637,44 0,33
KB28 EUROPE KAP (EUR) 232,90 232,49 0,18
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,42 114,22 0,18
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 965,41 963,67 0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 530,72 529,76 0,18
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 884,15 880,28 0,44
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 506,22 504,00 0,44

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k