Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d27t0al

22.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-03 20-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,45 15,62 -1,09
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,42 15,48 -0,39
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,61 18,62 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,41 7,46 -0,67
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,94 14,95 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,13 11,13 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,79 6,86 -1,02
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,77 5,83 -1,03
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,70 9,76 -0,61
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,39 14,39 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,49 6,58 -1,37
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,31 13,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,94 8,96 -0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,87 7,86 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,65 7,66 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,55 5,55 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,39 10,33 0,58
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,43 12,44 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,49 7,54 -0,66
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,53 7,58 -0,66
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,21 150,19 0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,45 128,78 -0,26
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,64 164,34 -1,03
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,72 139,75 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,17 127,18 -0,01
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,41 119,97 -0,47
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,94 84,94 -1,18
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 104,05 105,29 -1,18
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 95,55 96,64 -1,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,71 27,80 -0,32
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,57 32,78 -0,64
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,86 28,90 -0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,51 210,39 0,06
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,51 167,69 -0,11
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 396,65 400,49 -0,96
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 325,81 327,10 -0,39
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 338,95 340,23 -0,38
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 368,92 370,19 -0,34
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,22 283,17 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 285,66 285,60 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,01 292,95 0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 355,78 358,68 -0,81
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 375,70 378,60 -0,77
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 408,21 411,09 -0,70
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 159,96 161,32 -0,84
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,82 219,81 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,22 221,22 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,89 224,88 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,36 23,42 -0,26
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,02 25,09 -0,28
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,03 26,09 -0,23
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,89 187,71 -1,50
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,72 200,53 -1,40
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 218,27 221,07 -1,27
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,57 44,86 -0,65
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,79 66,01 -0,33
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,82 68,04 -0,32
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,68 70,90 -0,31
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,80 60,50 0,50
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,50 58,38 0,21
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,06 55,40 -0,61
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,28 123,27 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 194,27 192,25 1,05
GOL2 INVESTOR Gold kat I 199,44 197,41 1,03
GOL3 INVESTOR Gold kat P 207,80 205,76 0,99
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 201,27 202,74 -0,73
DWP9 INVESTOR Rosja 150,79 150,36 0,29
DW01 INVESTOR Turcja 229,99 228,52 0,64
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,07 169,13 0,56
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,47 145,65 -0,12
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 178,24 177,25 0,56
WABE KBC BETA SFIO 204,21 206,31 -1,02
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,06 217,07 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 116,65 116,73 -0,07
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,08 78,01 -1,19
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,73 146,81 -0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,82 141,88 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,71 64,38 -1,04
KBCA KBC Akcyjny 77,71 78,68 -1,23
KBAK KBC Aktywny 188,73 189,95 -0,64
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,93 203,03 -0,05
KBPI KBC Pieniężny 165,99 166,01 -0,01
W3FF KBC Stabilny 218,01 219,13 -0,51
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,72 109,68 0,95
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,83 111,70 -0,78
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,28 114,86 0,37
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,55 62,19 -1,03
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,25 60,58 -0,54
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,00 176,01 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,01 14,01 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,56 52,61 -0,10
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,40 114,35 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,69 122,83 -0,11
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,41 10,42 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 188,71 189,66 -0,50
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,25 -0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,67 116,71 -0,89
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,09 6,18 -1,46
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,13 22,45 -1,43
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,62 9,72 -1,03
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,06 11,08 -0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,54 7,63 -1,18
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,10 14,25 -1,05
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,75 42,43 0,75
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,23 10,21 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,47 38,48 -0,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,18 62,74 0,70
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,64 38,60 0,10
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,66 71,83 -0,24
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,98 11,02 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,37 -0,32
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,09 11,13 -0,36
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,96 11,00 -0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 9,95 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,32 10,31 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,05 11,08 -0,27
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,22 10,25 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,34 14,34 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,17 13,14 0,23
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,91 7,93 -0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,40 8,45 -0,59
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,12 8,12 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,38 7,38 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,25 16,25 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,40 8,37 0,36
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,30 11,30 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,69 15,70 -0,06
PITP PIONEER SFIO TP 24,74 24,82 -0,32
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,59 135,85 -0,19
PKCZ PKO Zrównoważony 116,64 117,08 -0,38
PKCA PKO Akcji 290,68 292,69 -0,69
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,75 139,75 0,00
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,91 125,81 -0,72
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,85 103,63 -1,72
SUPA SUPERFUND A 745,59 749,84 -0,57
SUAD SUPERFUND A USD 230,21 233,09 -1,24
SUAE SUPERFUND A EURO 178,35 180,52 -1,20
SUPB SUPERFUND B 841,39 848,03 -0,78
SUBD SUPERFUND B USD 259,79 263,62 -1,45
SUBE SUPERFUND B EURO 201,27 204,16 -1,42
SUPC SUPERFUND C 737,21 744,39 -0,96
SUCD SUPERFUND C USD 227,63 231,40 -1,63
SUCE SUPERFUND C EURO 176,34 179,21 -1,60
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 803,00 808,83 -0,72
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 247,94 251,43 -1,39
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,08 194,72 -1,36
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,60 1361,75 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 420,42 423,31 -0,68
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,70 327,83 -0,65
SUAL SUPERFUND AKCJI 708,11 708,56 -0,06
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 218,64 220,26 -0,74
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,38 170,58 -0,70
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,42 76,98 -0,73
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,60 23,93 -1,38
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,28 18,53 -1,35
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,11 74,67 -0,75
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,88 23,21 -1,42
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,73 17,98 -1,39
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,32 75,90 -0,76
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,26 23,59 -1,40
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,02 18,27 -1,37
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,64 75,21 -0,76
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,05 23,38 -1,41
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,85 18,11 -1,44
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,76 85,41 -0,76
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,17 26,55 -1,43
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,28 20,56 -1,36
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,41 96,61 -1,24
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,52 141,51 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,52 86,26 -0,86
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,14 114,00 -0,75
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,40 112,43 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,73 160,69 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,89 131,22 -0,25
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,81 117,90 -0,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,09 118,16 -0,91
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,59 130,01 -0,32
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,94 235,22 -0,54
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 341,78 344,70 -0,85
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 193,30 195,31 -1,03
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 162,38 163,38 -0,61
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,17 138,61 -0,32
NOAA Noble Fund Akcji 121,15 122,04 -0,73
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 72,80 73,42 -0,84
NOGR Noble Fund Global Return 117,23 117,17 0,05
NOMA Noble Fund Mieszany 131,17 132,02 -0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,89 128,92 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,80 120,14 -0,28
NOTI Noble Fund Timingowy 135,41 136,47 -0,78
NOAF Noble Fund Africa 71,78 71,44 0,48
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,78 128,76 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 128,14 128,48 -0,26
QUAG QUERCUS Agresywny 149,98 151,40 -0,94
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 142,38 140,84 1,09
QURO QUERCUS Rosja 92,31 92,16 0,16
QULE QUERCUS lev 93,47 96,50 -3,14
QUSH QUERCUS short 89,91 88,53 1,56
QUGL QUERCUS Gold lev 98,60 97,44 1,19
QUGS QUERCUS Gold short 97,84 98,29 -0,46
QUOL QUERCUS Oil lev 83,05 84,68 -1,92
QUOS QUERCUS Oil short 100,72 99,55 1,18
QUWL QUERCUS Wheat lev 124,01 126,39 -1,88
QUWS QUERCUS Wheat short 83,66 82,73 1,12
SYMBOL FUNDUSZ: 22-03 21-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 198,71 201,37 -1,32
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,70 212,65 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,20 188,91 -0,91
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,07 311,00 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 284,05 286,37 -0,81
UNIA UniKORONA Akcje Sub 179,64 182,55 -1,59
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 140,00 141,19 -0,84
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 87,32 87,59 -0,31
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-03 19-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 308,15 309,66 -0,49
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2090,75 2099,72 -0,43
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 414,66 416,44 -0,43
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 827,97 831,74 -0,45
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2040,48 2041,68 -0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 688,10 688,50 -0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 760,25 761,03 -0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,73 390,13 -0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 943,88 948,63 -0,50
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 473,75 476,14 -0,50
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 679,74 680,72 -0,14
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 552,26 553,06 -0,14
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 884,19 884,53 -0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 657,85 658,11 -0,04
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,48 237,61 -0,05
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,24 113,30 -0,05
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,18 978,66 -0,05
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,62 519,87 -0,05
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 892,10 895,37 -0,37
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 486,20 487,98 -0,36
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 15-03 28-02 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 97,92 97,19 0,75
KB50 KBC KUPON 2 (7) 96,57 96,10 0,49
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 104,29 103,80 0,47
KB55 KBC KUPON 4 (7) 97,65 97,15 0,51
KB85 KBC Kapital 3 (7) 110,93 108,32 2,41
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 100,22 99,61 0,61
KB59 KBC KUPON 5 (7) 99,83 98,68 1,17
KB65 KBC KUPON 6 (7) 102,76 100,77 1,97
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 104,12 103,20 0,89
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 105,95 103,47 2,40
KB78 KBC Kapital 1 (7) 123,19 119,88 2,76
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 104,26 102,93 1,29
KB86 KBC Point Capped 1 (7) 110,00 109,86 0,13
KB87 KBC Point Capped 2 (7) 109,44 107,90 1,43
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 103,54 102,46 1,05
KB89 KBC Kapital 4 (7) 98,85

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al