Trwa ładowanie...
d2azpsg

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2azpsg

24.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-04 22-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,57 14,62 -0,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,31 15,32 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,98 18,95 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,19 7,20 -0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,05 15,04 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,01 10,96 0,46
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,21 6,28 -1,11
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,51 5,54 -0,54
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,46 9,46 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,63 14,61 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,04 6,09 -0,82
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,36 13,36 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,64 8,58 0,70
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,97 8,01 -0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,57 7,59 -0,26
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,58 5,51 1,27
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,38 10,29 0,87
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,59 12,62 -0,24
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,54 7,46 1,07
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,57 7,49 1,07
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,72 153,49 0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,28 127,35 -0,05
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,16 152,93 -0,50
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,19 140,14 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,01 129,87 0,11
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,07 112,81 -0,66
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 78,64 78,82 -0,23
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 97,17 98,01 -0,86
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 89,57 89,90 -0,37
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,25 27,24 0,04
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,60 30,68 -0,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,91 28,88 0,10
CUOB Aviva Investors Obligacji 214,68 214,35 0,15
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,51 167,68 -0,10
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 382,07 383,03 -0,25
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 320,71 320,92 -0,07
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 333,92 334,13 -0,06
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 364,32 364,53 -0,06
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,63 287,42 0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,12 289,92 0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,75 297,54 0,07
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 340,57 341,11 -0,16
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 360,10 360,66 -0,16
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 392,26 392,86 -0,15
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 154,02 154,58 -0,36
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,77 220,71 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,21 222,14 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 225,97 225,90 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,26 23,27 -0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,95 24,96 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,98 25,99 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 182,07 183,45 -0,75
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 194,70 196,18 -0,75
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 215,11 216,73 -0,75
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 43,32 43,43 -0,25
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,41 63,02 0,62
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,40 64,99 0,63
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,26 67,83 0,63
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,70 62,19 0,82
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,38 56,94 0,77
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,38 52,70 -0,61
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,84 123,81 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 166,22 167,13 -0,54
GOL2 INVESTOR Gold kat I 170,80 171,73 -0,54
GOL3 INVESTOR Gold kat P 178,35 179,31 -0,54
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 193,81 192,68 0,59
DWP9 INVESTOR Rosja 135,14 133,36 1,33
DW01 INVESTOR Turcja 230,43 229,02 0,62
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,80 166,13 0,40
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,66 144,15 0,35
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 171,33 169,07 1,34
WABE KBC BETA SFIO 195,30 195,80 -0,26
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,78 217,69 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 119,91 119,72 0,16
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,59 72,95 -0,49
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 150,01 149,81 0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,84 142,75 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,30 60,88 -0,95
KBCA KBC Akcyjny 73,52 73,94 -0,57
KBAK KBC Aktywny 185,23 185,60 -0,20
WPDF KBC Papierów Dłużnych 209,39 209,01 0,18
KBPI KBC Pieniężny 166,75 166,66 0,05
W3FF KBC Stabilny 218,38 218,63 -0,11
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,00 106,52 1,39
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,38 109,51 -0,12
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,30 115,53 0,67
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,47 58,81 -0,58
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,32 55,27 0,09
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,51 10,48 0,29
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,77 176,74 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,09 14,08 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,43 53,36 0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,92 114,91 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,13 124,95 0,14
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,60 10,58 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 186,52 186,72 -0,11
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,14 11,14 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,66 112,88 -0,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,81 5,85 -0,68
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,05 21,13 -0,38
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,29 9,31 -0,21
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,04 11,02 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,16 7,21 -0,69
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,36 13,44 -0,60
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,59 42,24 0,83
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,31 10,30 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,37 36,33 2,86
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,39 61,61 1,27
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,28 37,63 1,73
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,43 69,98 2,07
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,95 10,94 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,48 12,47 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,97 10,97 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,88 10,88 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 9,94 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,24 10,22 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,26 11,22 0,36
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,32 10,31 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,24 14,33 -0,63
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,34 13,39 -0,37
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,70 7,72 -0,26
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,29 8,15 1,72
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,09 8,16 -0,86
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,92 6,91 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,36 16,33 0,18
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,86 7,87 -0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,34 11,34 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,80 15,72 0,51
PITP PIONEER SFIO TP 24,63 24,64 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,13 135,27 -0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 114,30 114,56 -0,23
PKCA PKO Akcji 278,79 279,85 -0,38
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,85 142,53 0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,25 122,35 -0,08
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,13 94,52 -0,41
SUPA SUPERFUND A 818,51 825,39 -0,83
SUAD SUPERFUND A USD 257,30 262,46 -1,97
SUAE SUPERFUND A EURO 198,22 201,19 -1,48
SUPB SUPERFUND B 967,35 979,23 -1,21
SUBD SUPERFUND B USD 304,09 311,38 -2,34
SUBE SUPERFUND B EURO 234,26 238,69 -1,86
SUPC SUPERFUND C 881,31 895,08 -1,54
SUCD SUPERFUND C USD 277,05 284,62 -2,66
SUCE SUPERFUND C EURO 213,43 218,18 -2,18
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 798,31 793,77 0,57
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 250,95 252,41 -0,58
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 193,33 193,48 -0,08
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1370,12 1369,32 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 430,71 435,42 -1,08
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 331,80 333,78 -0,59
SUAL SUPERFUND AKCJI 663,73 659,33 0,67
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 208,65 209,66 -0,48
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 160,74 160,71 0,02
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 87,54 88,58 -1,17
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 27,52 28,17 -2,31
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,20 21,59 -1,81
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 85,48 86,50 -1,18
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 26,87 27,51 -2,33
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 20,70 21,08 -1,80
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 86,88 87,92 -1,18
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 27,31 27,96 -2,32
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 21,04 21,43 -1,82
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 86,10 87,13 -1,18
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 27,07 27,71 -2,31
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 20,85 21,24 -1,84
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 98,07 99,25 -1,19
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 30,83 31,56 -2,31
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,75 24,19 -1,82
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 90,03 89,95 0,09
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,95 141,94 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,58 80,78 -0,25
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 106,39 106,49 -0,09
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,30 113,28 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,26 161,22 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,71 130,82 -0,08
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,61 118,53 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 111,63 112,13 -0,45
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,16 129,24 -0,06
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 226,27 226,43 -0,07
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 329,03 330,48 -0,44
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 184,90 185,42 -0,28
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,37 156,71 -0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,27 135,40 -0,10
NOAA Noble Fund Akcji 115,58 115,67 -0,08
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 69,57 69,70 -0,19
NOGR Noble Fund Global Return 114,57 114,22 0,31
NOMA Noble Fund Mieszany 125,72 125,77 -0,04
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,63 129,57 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,57 117,80 -0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 127,97 128,16 -0,15
NOAF Noble Fund Africa 65,02 64,90 0,18
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,37 129,36 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 127,19 127,46 -0,21
QUAG QUERCUS Agresywny 142,80 143,41 -0,43
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 142,60 141,76 0,59
QURO QUERCUS Rosja 85,47 84,48 1,17
QULE QUERCUS lev 83,05 83,41 -0,43
QUSH QUERCUS short 95,11 94,89 0,23
QUGL QUERCUS Gold lev 73,92 75,00 -1,44
QUGS QUERCUS Gold short 110,50 109,30 1,10
QUOL QUERCUS Oil lev 76,61 76,27 0,45
QUOS QUERCUS Oil short 104,44 104,42 0,02
QUWL QUERCUS Wheat lev 112,24 113,28 -0,92
QUWS QUERCUS Wheat short 86,40 85,77 0,73
SYMBOL FUNDUSZ: 24-04 23-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 190,99 191,55 -0,29
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,64 215,47 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 181,86 182,11 -0,14
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 315,63 315,40 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 279,89 279,92 -0,01
UNIA UniKORONA Akcje Sub 173,84 173,48 0,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 136,57 136,57 0,00
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,55 77,39 -1,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-04 19-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,79 308,63 0,38
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2105,63 2104,50 0,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 417,61 417,39 0,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 831,93 828,90 0,37
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2080,48 2078,37 0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 701,59 700,88 0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 768,18 766,78 0,18
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 393,80 393,08 0,18
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 958,03 955,88 0,22
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 480,86 479,78 0,23
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 677,08 673,83 0,48
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 550,10 547,46 0,48
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 900,51 894,83 0,63
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 670,00 665,78 0,63
KB28 EUROPE KAP (EUR) 241,83 240,86 0,40
KB29 EUROPE DIV (EUR) 115,32 114,85 0,41
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 992,01 991,77 0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 526,97 526,84 0,02
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 915,98 915,88 0,01
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 499,22 499,16 0,01

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg