Trwa ładowanie...
dqrzdq9

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
dqrzdq9

31.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-01 26-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,01 14,98 0,20
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,02 14,00 0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,00 16,99 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,00 6,99 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,80 13,80 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,67 10,69 -0,19
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,23 6,22 0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,49 5,50 -0,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,20 9,20 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,30 13,30 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,40 6,38 0,31
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,66 12,66 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,97 8,98 -0,11
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,98 7,93 0,63
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,83 7,86 -0,38
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,61 4,64 -0,65
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,05 10,05 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,69 11,69 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,33 7,36 -0,41
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,36 7,39 -0,41
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,26 141,38 -0,08
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,43 127,34 0,07
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 161,89 161,66 0,14
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 131,44 131,44 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 114,94 115,05 -0,10
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,84 121,74 0,08
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 91,31 91,58 -0,29
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 106,23 105,66 0,54
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,29 97,09 0,21
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 57,25 56,69 0,99
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 110,67 109,95 0,65
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,27 24,25 0,08
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,57 29,49 0,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,38 25,37 0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 133,34 133,32 0,02
CAPO BPH Selektywny 113,77 113,52 0,22
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2853,86 2852,52 0,05
CARS BPH Akcji Sub 256,89 255,82 0,42
CADP BPH Obligacji 1 Sub 247,37 247,26 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,98 1,97 0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,69 37,55 0,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 60,14 59,78 0,60
CASK BPH Skarbowy Sub 31,49 31,49 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,35 1,35 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,22 15,19 0,20
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,10 12,11 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1112,39 1110,97 0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 150,37 150,82 -0,30
CUOB Aviva Investors Obligacji 189,33 189,40 -0,04
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 156,71 156,30 0,26
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 340,57 339,17 0,41
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 296,34 296,14 0,07
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 307,58 307,37 0,07
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 330,30 330,08 0,07
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 259,70 259,74 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 261,86 261,89 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 267,28 267,31 -0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 333,32 333,31 0,00
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 350,60 350,58 0,01
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 375,34 375,31 0,01
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 144,48 143,92 0,39
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 209,11 209,08 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 210,28 210,25 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 212,92 212,89 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,27 21,23 0,19
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,66 22,61 0,22
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,39 23,35 0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 159,16 158,14 0,64
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 170,78 169,77 0,59
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 187,46 186,44 0,55
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 39,46 39,26 0,51
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 70,95 70,77 0,25
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 72,39 72,21 0,25
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,72 73,53 0,26
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,57 57,83 -0,45
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,92 56,26 -0,60
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,53 51,35 0,35
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,13 118,12 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 217,51 216,78 0,34
GOL2 INVESTOR Gold kat I 220,80 220,07 0,33
GOL3 INVESTOR Gold kat P 224,46 223,72 0,33
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,14 174,35 0,45
DWP9 INVESTOR Rosja 161,90 161,24 0,41
DW01 INVESTOR Turcja 162,20 159,26 1,85
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,34 172,96 -0,36
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,04 139,56 0,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 176,04 176,60 -0,32
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 222,77 222,55 0,10
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 274,24 273,96 0,10
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 81,28 80,45 1,03
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,27 24,96 1,25
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 232,55 232,54 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 234,30 234,37 -0,03
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 246,32 246,38 -0,02
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,07 103,25 -0,17
INRO ING FIO Rosja EUR 16,60 16,56 0,26
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 70,11 70,27 -0,23
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 62,75 62,26 0,79
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 212,58 212,51 0,03
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 238,16 238,07 0,04
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 221,98 221,89 0,04
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 238,16 238,04 0,05
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 290,51 290,34 0,06
INGC ING Subf. SMS 122,57 122,45 0,10
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,49 43,43 0,14
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 49,42 49,15 0,55
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 113,57 113,76 -0,17
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 96,48 97,18 -0,72
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 97,70 98,40 -0,71
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,05 102,05 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,05 105,71 -0,62
IN16 ING Globalny Długu Korp 124,67 122,55 1,73
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 125,63 123,48 1,74
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 122,84 123,15 -0,25
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 124,39 124,70 -0,25
IN21 ING Globalnych Możliwości 103,19 103,03 0,16
IN11 ING Japonia 93,48 93,92 -0,47
IN12 ING Nowej Azji 106,17 105,14 0,98
IN28 ING Nowej Azji kat E 107,51 106,47 0,98
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 118,11 117,99 0,10
IN13 ING Rynków Wschodzących 96,99 96,85 0,14
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 98,21 98,06 0,15
ING6 ING Sektora Energii 106,52 106,88 -0,34
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 120,68 120,71 -0,02
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 102,29 102,02 0,26
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 91,94 91,62 0,35
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,85 102,56 0,28
INA2 ING SFIO Akcji 2 270,76 270,39 0,14
ING2 ING SFIO Obligacji 2 212,35 212,25 0,05
WABE KBC BETA SFIO 194,94 194,80 0,07
WAGA KBC GAMMA SFIO 203,69 203,64 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 102,13 102,14 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,91 72,80 0,15
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 130,58 130,55 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 133,44 133,42 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,98 54,89 0,16
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,13 51,99 0,27
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,13 51,99 0,27
KBCA KBC Akcyjny 69,97 69,90 0,10
KBAK KBC Aktywny 171,73 171,63 0,06
WPDF KBC Papierów Dłużnych 180,78 180,74 0,02
KBPI KBC Pieniężny 158,19 158,18 0,01
W3FF KBC Stabilny 192,05 191,90 0,08
KB60 KBC Globalny Akcyjny 100,72 101,18 -0,45
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,08 104,31 -0,22
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,54 53,28 0,49
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 167,98 167,97 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,68 13,68 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,82 48,77 0,10
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 110,79 110,77 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 112,39 112,27 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 180,12 179,49 0,35
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,27 112,69 0,51
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,16 6,11 0,82
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,64 21,55 0,42
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,73 8,69 0,46
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,47 10,47 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,75 6,71 0,60
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 10,20 10,16 0,39
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,53 40,63 -0,25
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,60 9,58 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,00 33,47 -1,40
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,18 58,19 -0,02
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,33 35,40 -0,20
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,87 64,05 -0,28
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,13 10,13 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,84 11,84 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,62 10,61 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,34 10,34 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,43 9,43 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,60 9,58 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,00 12,96 0,31
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,94 11,92 0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,77 7,77 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,09 7,11 -0,28
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,69 7,67 0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,72 6,65 1,05
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,14 14,13 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,94 8,89 0,56
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,74 10,74 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,73 13,71 0,15
PITP PIONEER SFIO TP 22,57 22,54 0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 123,64 123,55 0,07
PKCZ PKO Zrównoważony 108,78 108,65 0,12
PKCA PKO Akcji 266,90 266,77 0,05
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 125,37 125,36 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,02 113,86 0,14
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,00 93,71 0,31
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,25 75,05 0,27
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,40 23,28 0,52
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,82 17,69 0,73
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,49 82,38 0,13
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,65 25,56 0,35
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,54 19,42 0,62
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 89,04 89,09 -0,06
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 134,70 134,68 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,11 82,23 -0,15
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,49 116,19 0,26
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 107,68 107,70 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 150,47 150,37 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,30 123,30 0,00
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 108,84 108,84 0,00
SKAA SKARBIEC Akcja 240,72 240,60 0,05
SKAK SKARBIEC Kasa 298,48 298,45 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 241,61 241,40 0,09
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 104,98 105,00 -0,02
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,65 119,66 -0,01
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 228,56 229,29 -0,32
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 313,73 314,11 -0,12
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 175,05 174,69 0,21
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,64 151,38 0,17
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,09 127,93 0,13
NOAA Noble Fund Akcji 105,81 105,58 0,22
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 61,19 61,31 -0,20
NOGR Noble Fund Global Return 111,34 111,35 -0,01
NOMA Noble Fund Mieszany 108,21 108,36 -0,14
NOSA Noble Fund Skarbowy 122,61 122,63 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 106,48 106,73 -0,23
NOTI Noble Fund Timingowy 111,99 111,68 0,28
NOAF Noble Fund Africa 80,02 78,64 1,75
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,01 121,00 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 112,59 112,34 0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 125,14 124,70 0,35
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 102,71 102,21 0,49
QURO QUERCUS Rosja 98,50 98,33 0,17
QULE QUERCUS lev 89,53 89,61 -0,09
QUSH QUERCUS short 95,49 95,45 0,04
SYMBOL FUNDUSZ: 30-01 27-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,18 207,61 -1,17
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 204,67 204,57 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,51 193,11 -0,83
KHPŁ Korporacyjny SFIO 144197,27 144179,29 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 278,07 278,15 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 259,46 260,83 -0,53
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,36 167,78 -0,85
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 207,40 207,67 -0,13
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 171,54 172,41 -0,50
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-01 25-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,19 310,61 -0,14
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1927,32 1925,52 0,09
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 398,82 398,45 0,09
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 809,24 810,37 -0,14
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1778,92 1768,70 0,58
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 628,71 625,10 0,58
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 679,81 675,97 0,57
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 361,47 359,43 0,57
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 894,61 890,94 0,41
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 463,86 461,95 0,41
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 631,74 636,05 -0,68
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 523,30 526,87 -0,68
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 791,22 787,79 0,44
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 600,58 597,98 0,43
KB28 EUROPE KAP (EUR) 220,22 219,73 0,22
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,19 107,95 0,22
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 912,00 906,39 0,62
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 501,36 498,28 0,62
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 786,18 774,36 1,53
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 450,14 443,38 1,52

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9