Trwa ładowanie...
d35b17j

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d35b17j

19.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-08 14-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,43 16,54 -0,67
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,75 15,81 -0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,50 18,55 -0,27
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,50 7,54 -0,53
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,11 15,11 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,96 11,04 -0,72
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,78 7,82 -0,51
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,39 6,43 -0,62
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,81 9,84 -0,30
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,31 14,33 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,34 7,37 -0,41
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,44 13,44 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,62 8,73 -1,26
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,91 7,99 -1,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,32 7,40 -1,08
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,61 5,67 -1,06
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,09 10,11 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,13 12,18 -0,41
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,96 8,11 -1,85
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,98 8,13 -1,85
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,91 151,22 -0,20
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,37 128,63 -0,20
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 166,64 167,75 -0,66
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,15 141,14 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,01 126,35 -0,27
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,60 112,00 -0,36
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 89,08 89,41 -0,37
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 124,11 124,47 -0,29
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,87 100,27 -0,40
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,27 28,37 -0,35
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,82 34,02 -0,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,20 29,29 -0,31
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,80 210,18 -0,18
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,39 165,14 -0,45
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 433,02 434,55 -0,35
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 351,69 353,34 -0,47
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 366,92 368,63 -0,46
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 402,97 404,79 -0,45
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,31 285,51 -0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,88 288,08 -0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,03 296,23 -0,07
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 374,32 376,48 -0,57
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 396,84 399,11 -0,57
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 435,10 437,54 -0,56
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 180,53 181,62 -0,60
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,48 222,45 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,99 223,96 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,08 228,05 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,68 24,76 -0,32
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,57 26,65 -0,30
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,76 27,84 -0,29
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 225,22 225,24 -0,01
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 241,49 241,51 -0,01
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 268,54 268,52 0,01
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,28 48,41 -0,27
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,37 60,17 -1,33
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,39 62,22 -1,33
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,49 65,35 -1,32
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,52 59,37 -1,43
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,65 58,10 -0,77
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 58,13 58,33 -0,34
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,42 124,41 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 157,36 152,04 3,50
GOL2 INVESTOR Gold kat I 162,13 156,64 3,50
GOL3 INVESTOR Gold kat P 170,39 164,60 3,52
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,47 180,36 -1,60
DWP9 INVESTOR Rosja 139,79 141,68 -1,33
DW01 INVESTOR Turcja 196,20 198,84 -1,33
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 159,79 161,85 -1,27
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,04 137,16 -0,82
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 150,18 152,82 -1,73
WABE KBC BETA SFIO 210,36 211,20 -0,40
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,93 219,00 -0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 117,69 117,79 -0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,92 83,27 -0,42
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,68 147,46 0,15
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,41 143,33 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 77,91 78,16 -0,32
KBCA KBC Akcyjny 86,31 86,61 -0,35
KBAK KBC Aktywny 198,52 199,06 -0,27
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,56 201,81 -0,12
KBPI KBC Pieniężny 167,64 167,64 0,00
W3FF KBC Stabilny 224,40 224,82 -0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,15 110,77 0,34
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,99 111,17 -0,16
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,75 114,81 -0,05
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 76,11 76,47 -0,47
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 72,93 73,01 -0,11
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,16 178,15 0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,44 52,55 -0,21
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,30 123,57 -0,22
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,42 10,44 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,40 193,94 -0,28
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,35 11,38 -0,26
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,81 123,48 -0,54
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,98 24,14 -0,66
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,59 10,64 -0,47
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,03 11,08 -0,45
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,10 9,12 -0,22
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,51 16,62 -0,66
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,12 42,92 0,47
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,22 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,05 41,10 -0,12
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,53 60,67 -0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,04 39,42 -0,96
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,32 75,55 -1,63
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,02 11,05 -0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,36 12,39 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,76 10,78 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,04 11,07 -0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,90 9,92 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,10 10,14 -0,39
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,29 11,38 -0,79
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,22 10,25 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,32 14,36 -0,28
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,26 13,36 -0,75
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,62 7,69 -0,91
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,07 9,16 -0,98
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,16 8,20 -0,49
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,89 6,97 -1,15
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,08 16,13 -0,31
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,83 7,67 2,09
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,42 11,42 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,81 15,93 -0,75
PITP PIONEER SFIO TP 25,47 25,55 -0,31
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,47 138,79 -0,23
PKCZ PKO Zrównoważony 120,36 120,78 -0,35
PKCA PKO Akcji 312,52 314,14 -0,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,11 140,46 -0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,74 129,26 -0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 110,38 111,13 -0,67
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,90 51,12 -0,43
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,60 49,04 -0,90
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,77 81,48 -0,87
PZBI PZU SEJF+ 58,34 58,35 -0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 198,43 200,86 -1,21
SUPB SUPERFUND B 837,98 843,49 -0,65
SUBD SUPERFUND B USD 264,64 266,56 -0,72
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 183,86 185,61 -0,94
SUAL SUPERFUND AKCJI 776,46 779,43 -0,38
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 245,21 246,32 -0,45
SUCE SUPERFUND C EURO 174,30 176,77 -1,40
SUPC SUPERFUND C 736,08 742,33 -0,84
SUCD SUPERFUND C USD 232,46 234,60 -0,91
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,39 158,82 -0,27
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 668,89 666,93 0,29
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 211,24 210,77 0,22
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 328,27 329,95 -0,51
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1386,28 1385,59 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 437,80 437,88 -0,02
SUAE SUPERFUND RED EURO 179,75 180,83 -0,60
SUPA SUPERFUND RED 759,10 759,39 -0,04
SUAD SUPERFUND RED USD 239,73 239,99 -0,11
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,92 18,14 -1,21
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,68 76,18 -0,66
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,90 24,07 -0,71
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,74 17,97 -1,28
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,91 75,45 -0,72
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,66 23,84 -0,76
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,58 17,81 -1,29
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,26 74,79 -0,71
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,45 23,64 -0,80
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,45 17,68 -1,30
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,71 74,23 -0,70
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,28 23,46 -0,77
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,13 20,39 -1,28
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,02 85,62 -0,70
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,85 27,06 -0,78
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,10 143,09 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 91,42 91,75 -0,36
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,73 114,00 -0,24
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,70 116,78 -0,07
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,52 101,01 -0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,48 114,44 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,40 160,55 -0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 134,22 134,36 -0,10
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 127,88 128,58 -0,54
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,55 133,00 -0,34
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,89 250,96 -0,43
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 383,56 384,30 -0,19
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,90 208,67 -0,37
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 164,27 164,57 -0,18
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,76 140,09 -0,24
NOAA Noble Fund Akcji 127,74 128,23 -0,38
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 87,92 88,13 -0,24
NOGR Noble Fund Global Return 112,20 112,95 -0,66
NOMA Noble Fund Mieszany 144,84 145,18 -0,23
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,76 129,78 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 125,93 125,77 0,13
NOTI Noble Fund Timingowy 144,22 145,00 -0,54
NOAF Noble Fund Africa 64,96 64,91 0,08
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,47 130,45 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 136,79 136,95 -0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 167,64 168,16 -0,31
QUBT QUERCUS Turcja 115,94 117,39 -1,24
QURO QUERCUS Rosja 89,22 90,35 -1,25
QULE QUERCUS lev 98,34 99,67 -1,33
QUSH QUERCUS short 85,18 84,64 0,64
QUGL QUERCUS Gold lev 67,09 63,36 5,89
QUOL QUERCUS Oil lev 108,00 106,33 1,57
QUOS QUERCUS Oil short 84,00 84,73 -0,86
QUWL QUERCUS Wheat lev 89,78 89,70 0,09
QUWS QUERCUS Wheat short 97,28 97,32 -0,04
SYMBOL FUNDUSZ: 19-08 16-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,97 207,18 -1,07
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,96 213,33 -0,17
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,46 191,86 -0,73
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,89 308,76 0,04
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 296,38 298,70 -0,78
UNIA UniKORONA Akcje Sub 195,79 197,54 -0,89
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,83 138,35 0,35
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 75,05 74,69 0,48

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-08 | 13-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,99 | 300,21 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1943,46 | 1948,61 | -0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 385,44 | 386,46 | -0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,19 | 807,06 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1922,34 | 1924,63 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 648,26 | 649,03 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 768,82 | 768,52 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,13 | 393,98 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 912,65 | 913,08 | -0,05 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 458,07 | 458,28 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 696,75 | 697,35 | -0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,09 | 566,57 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,68 | 887,10 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,40 | 659,97 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,14 | 237,14 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,08 | 113,08 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,85 | 954,83 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,16 | 507,21 | -0,21 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 866,25 | 867,97 | -0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,13 | 473,07 | -0,20 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j