Trwa ładowanie...
dm604hu

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dm604hu

17.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 13-05 12-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,28 16,30 -0,12
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,23 14,24 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,00 16,01 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,24 7,25 -0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,70 12,67 0,24
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,05 11,10 -0,45
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,07 7,05 0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,00 6,01 -0,17
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,12 9,12 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,60 12,61 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,46 7,46 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,75 0,34
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,80 9,86 -0,61
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,01 7,87 1,78
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,66 7,59 0,92
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,40 4,41 -0,23
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,24 9,22 0,22
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,39 10,25 1,37
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,37 7,34 0,41
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,34 7,31 0,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,68 139,83 -0,11
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,46 125,30 0,13
ALAK Allianz Akcji FIO 167,98 168,44 -0,27
ALPI Allianz Pieniężny FIO 121,79 121,72 0,06
ALWA Allianz Walutowy FIO 111,85 111,95 -0,09
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 111,17 111,29 -0,11
ALBU Allianz Budownictwo 2012 78,61 78,68 -0,09
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 102,92 102,51 0,40
ALPL Allianz Akcji Plus 91,85 91,82 0,03
ALBR Allianz BRIC EUR 64,58 64,58 0,00
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,16 73,17 -0,01
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 106,32 106,32 0,00
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 88,74 88,74 0,00
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,52 78,53 -0,01
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 87,74 87,75 -0,01
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 79,36 79,36 0,00
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 71,80 71,89 -0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,81 27,71 0,36
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,48 37,35 0,35
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,10 26,04 0,23
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,78 125,77 0,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,16 110,19 -0,03
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2807,13 2798,16 0,32
CARS BPH Akcji Sub 293,70 293,90 -0,07
CADP BPH Obligacji 1 Sub 238,14 237,37 0,32
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,09 2,09 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,61 46,50 0,24
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 66,88 67,32 -0,65
CASK BPH Skarbowy Sub 29,83 29,82 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,18 2,19 -0,46
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,40 15,36 0,26
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,08 12,02 0,50
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1081,77 1079,37 0,22
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,93 128,30 -0,29
CUOB FIO AI Obligacji 173,22 171,83 0,81
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 151,34 151,13 0,14
CUPA FIO AI Polskich Akcji 367,18 366,35 0,23
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 310,65 311,05 -0,13
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 318,87 319,26 -0,12
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 333,56 333,94 -0,11
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,28 244,35 -0,03
DWD2 DWS FIO DPW kat I 246,04 246,11 -0,03
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,90 248,96 -0,02
DWAK DWS FIO Akcji kat A 357,43 358,63 -0,33
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 370,20 371,39 -0,32
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 387,76 388,94 -0,30
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 172,28 172,48 -0,12
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,72 197,71 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,56 198,55 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 199,82 199,80 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,60 21,61 -0,05
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,58 22,59 -0,04
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,92 22,93 -0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,04 157,03 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 204,47 203,66 0,40
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 213,93 213,11 0,38
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 227,00 226,18 0,36
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,07 51,89 0,35
DWP1 DWS BRIC akt A 79,51 79,48 0,04
BRI2 DWS BRIC akt I 79,89 79,86 0,04
BRI3 DWS BRIC akt P 79,69 79,66 0,04
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 80,45 80,43 0,02
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 71,78 71,87 -0,13
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 74,21 73,90 0,42
DWP6 DWS Gotówkowy 111,84 111,83 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 178,64 178,91 -0,15
GOL2 DWS Gold kat I 179,27 179,53 -0,14
GOL3 DWS Gold kat P 178,99 179,26 -0,15
DWP8 DWS Agrobiznes 166,34 163,36 1,82
DWP9 DWS Rosja 151,94 150,38 1,04
DW01 DWS Turcja 202,61 203,85 -0,61
DW02 DWS Indie i Chiny 192,78 193,99 -0,62
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 146,93 146,97 -0,03
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,34 177,13 -0,45
INGA ING FIO Akcji typu A i B 252,17 252,12 0,02
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 247,11 247,07 0,02
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 216,77 216,75 0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 70,24 69,32 1,33
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,74 17,37 2,12
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 86,77 86,38 0,45
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 27,57 27,55 0,08
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 212,27 212,29 -0,01
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 219,10 219,12 -0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 281,46 281,37 0,03
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,74 192,26 0,25
INGC ING FIO SMS 164,60 163,64 0,59
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 101,04 101,02 0,02
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 104,63 104,64 -0,01
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,38 121,37 0,01
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 113,87 113,90 -0,03
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,42 116,42 0,00
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 83,93 83,75 0,21
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 71,07 71,08 -0,01
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 68,06 68,47 -0,60
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,67 69,98 -0,44
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 131,06 130,99 0,05
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,78 123,37 -0,48
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 103,32 103,37 -0,05
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,07 113,21 0,76
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 106,06 104,99 1,02
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 104,34 102,78 1,52
ING6 ING Subf Sektora Energii 106,28 104,45 1,75
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,95 102,34 1,57
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,02 110,96 0,96
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 109,21 106,93 2,13
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 107,2 106,25 0,89
IN11 ING Subf Japonia 109,81 109,14 0,61
IN12 ING Subf Nowej Azji 98,77 98,58 0,19
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 98,76 97,62 1,17
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 98,72 97,38 1,38
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 112,31 111,35 0,86
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 103,01 103,69 -0,66
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,73 109,28 0,41
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 102,4 101,77 0,62
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 103,71 103,54 0,16
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 75,64 75,65 -0,01
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 173,81 173,67 0,08
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,83 167,90 -0,04
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,53 145,66 -0,09
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 186,45 186,37 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,44 77,61 -0,22
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,47 120,69 -0,18
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,04 122,25 -0,17
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,60 60,44 0,26
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,86 58,72 0,24
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,89 187,04 -0,08
WABE KBC BETA SFIO 198,59 198,75 -0,08
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,29 67,04 0,37
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,59 156,57 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,11 299,42 -0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,48 44,58 -0,22
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,85 100,87 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,87 100,89 -0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,64 213,85 -0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,21 156,50 -0,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,81 9,82 -0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,86 33,92 -0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,35 11,34 0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,39 37,68 -0,77
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,44 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,39 30,63 -0,78
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,20 45,03 0,38
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,45 51,34 0,21
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,02 31,92 0,31
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,48 56,31 0,30
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,02 13,03 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,34 10,33 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,57 9,56 0,10
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,97 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,46 11,47 -0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,53 10,55 -0,19
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,99 11,94 0,42
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,61 12,58 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 22,09 22,09 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,77 120,92 -0,12
PKCZ PKO Zrównoważony 112,25 112,39 -0,12
PKCA PKO Akcji 285,66 285,96 -0,10
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,55 109,57 -0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,30 115,38 -0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,11 108,13 -0,02
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 79,09 87,28 -9,38
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,13 27,84 -9,73
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,98 21,87 -8,64
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 79,98 89,50 -10,64
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 25,41 28,14 -9,70
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 20,20 21,95 -7,97
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 81,26 90,94 -10,64
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 25,82 28,60 -9,72
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 20,52 22,30 -7,98
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 80,21 89,75 -10,63
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 25,49 28,22 -9,67
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 20,26 22,01 -7,95
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,62 86,72 -0,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,52 27,66 -0,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,88 21,73 0,69
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,67 85,67 0,00
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 122,47 122,77 -0,24
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,35 126,33 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,19 122,37 -0,15
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 90,82 90,30 0,58
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,66 112,69 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 137,05 137,02 0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 281,52 281,43 0,03
SKAK SKARBIEC Kasa 280,57 280,55 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 272,17 271,81 0,13
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 238,90 239,01 -0,05
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 318,27 317,85 0,13
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,01 194,01 0,00
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 159,33 159,36 -0,02
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,03 127,09 -0,05
NOAA Noble Fund Akcji 109,13 109,18 -0,05
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,81 64,73 0,12
NOGR Noble Fund Global Return 120,96 121,22 -0,21
NOMA Noble Fund Mieszany 114,14 114,13 0,01
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,73 116,76 -0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,94 110,71 0,21
NOTI Noble Fund Timingowy 124,94 124,72 0,18
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,35 112,34 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 109,99 109,93 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 129,77 129,59 0,14
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 135,42 136,21 -0,58
SYMBOL FUNDUSZ 14-05 13-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 225,27 226,93 -0,73
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 187,32 187,62 -0,16
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 204,16 204,80 -0,31
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136366,34 136363,48 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,32 254,28 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 255,92 257,94 -0,78
UNIA UniKORONA Akcje Sub 169,88 172,33 -1,42
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,15 198,62 -0,24
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 193,25 193,89 -0,33

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu