Trwa ładowanie...
d1ceb0z

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d1ceb0z
d1ceb0z

17.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-11 15-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,91 18,14 -1,27
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,71 14,78 -0,47
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,96 15,91 0,31
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,89 7,96 -0,88
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,08 13,03 0,38
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,20 11,27 -0,62
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,70 7,78 -1,03
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,63 6,71 -1,19
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,50 9,55 -0,52
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,49 12,43 0,48
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,13 8,19 -0,73
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,10 12,07 0,25
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,28 10,42 -1,34
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,69 8,73 -0,46
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,39 8,49 -1,18
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,68 4,76 -1,68
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,28 9,31 -0,32
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,23 11,27 -0,35
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,45 7,42 0,40
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,43 7,40 0,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 138,08 138,12 -0,03
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,27 128,30 -0,02
ALAK Allianz Akcji FIO 177,84 179,17 -0,74
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,51 124,54 -0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,56 109,01 -0,41
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 116,20 116,19 0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,91 80,26 -0,44
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 116,93 117,96 -0,87
ALPL Allianz Akcji Plus 106,45 107,81 -1,26
ALBR Allianz BRIC EUR 66,82 67,29 -0,70
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 75,98 76,07 -0,12
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 116,38 117,23 -0,73
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 97,97 97,60 0,38
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 80,59 80,62 -0,04
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 87,08 87,23 -0,17
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,36 81,25 0,14
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 65,64 65,63 0,02
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,87 29,13 -0,89
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,57 40,05 -1,20
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,35 27,45 -0,36
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,00 128,24 -0,97
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,93 113,36 -0,38
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2911,06 2909,88 0,04
CARS BPH Akcji Sub 315,94 320,38 -1,39
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,14 245,09 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,21 2,23 -0,90
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,71 50,58 -1,72
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,41 71,13 -1,01
CASK BPH Skarbowy Sub 30,31 30,30 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,24 2,29 -2,18
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,14 16,21 -0,43
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,39 12,42 -0,24
CASP BPH SFIO Total Profit 1223,10 1222,73 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,60 148,28 -1,81
CUOB FIO AI Obligacji 175,05 174,98 0,04
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,29 158,76 -0,30
CUPA FIO AI Polskich Akcji 400,53 405,13 -1,14
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 327,09 329,83 -0,83
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 336,22 338,95 -0,81
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 353,09 355,81 -0,76
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,86 247,55 0,13
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,73 249,42 0,12
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,35 253,03 0,13
DWAK DWS FIO Akcji kat A 381,94 387,17 -1,35
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 396,06 401,29 -1,30
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 415,42 420,64 -1,24
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 181,18 183,73 -1,39
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,63 200,60 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,56 201,54 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,23 203,20 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,28 22,39 -0,49
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,38 23,49 -0,47
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,80 23,90 -0,42
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,50 159,48 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 211,14 215,56 -2,05
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 221,32 225,73 -1,95
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 235,39 239,80 -1,84
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,24 53,89 -1,21
DWP1 DWS BRIC akt A 81,50 82,78 -1,55
BRI2 DWS BRIC akt I 82,23 83,50 -1,52
BRI3 DWS BRIC akt P 82,46 83,73 -1,52
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,52 78,93 -0,52
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 66,08 66,79 -1,06
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,34 72,98 -0,88
DWP6 DWS Gotówkowy 113,49 113,48 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 181,10 184,31 -1,74
GOL2 DWS Gold kat I 182,48 185,69 -1,73
GOL3 DWS Gold kat P 183,17 186,38 -1,72
DWP8 DWS Agrobiznes 175,98 175,64 0,19
DWP9 DWS Rosja 150,34 155,53 -3,34
DW01 DWS Turcja 230,14 233,21 -1,32
DW02 DWS Indie i Chiny 199,86 203,57 -1,82
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,98 152,18 -0,79
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,09 179,84 -2,09
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 274,74 278,88 -1,48
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 259,73 261,74 -0,77
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,29 220,07 0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 71,04 72,29 -1,73
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,05 18,33 -1,52
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 91,30 93,10 -1,93
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,55 32,20 -2,01
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 219,98 221,00 -0,46
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,46 222,35 0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 306,54 310,33 -1,22
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,09 196,97 0,06
INGC ING Subf. SMS 171,33 173,76 -1,40
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,51 87,80 -1,47
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,75 71,33 -0,81
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,90 71,89 -1,38
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,41 70,21 -1,14
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 138,23 139,04 -0,58
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,32 125,00 -0,54
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,04 104,61 -0,54
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 112,96 114,70 -1,52
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 109,75 111,11 -1,22
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 106,06 107,99 -1,79
ING6 ING Subf Sektora Energii 104,79 107,44 -2,47
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 100,30 101,77 -1,44
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 109,3 110,61 -1,18
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 97,8 98,85 -1,06
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 99,91 101,09 -1,17
IN11 ING Subf Japonia 103,06 104,52 -1,40
IN12 ING Subf Nowej Azji 114,06 115,82 -1,52
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 110,15 112,41 -2,01
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 110,7 112,99 -2,03
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,71 116,30 0,35
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 114,26 113,99 0,24
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,96 112,04 -1,86
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 111,19 113,12 -1,71
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,04 108,86 -0,75
IN21 ING Globalnych Możliwości 102,27 104,15 -1,81
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 84,53 85,94 -1,64
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 184,03 185,90 -1,01
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 171,1 170,91 0,11
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 149,25 149,21 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 195,87 197,20 -0,67
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,62 87,20 -1,81
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 123,00 122,86 0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,06 125,05 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,11 69,31 -1,73
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,56 64,55 -1,53
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,46 191,44 0,01
WABE KBC BETA SFIO 216,81 219,93 -1,42
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,28 69,41 -1,63
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,79 11,86 -0,59
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,55 159,47 0,05
EFOA PIONEER Obligacji FIO 302,08 301,39 0,23
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,75 45,64 0,24
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,87 102,78 0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,55 103,51 0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,35 215,98 -0,29
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,82 159,67 -0,53
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,63 10,71 -0,75
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 35,21 35,58 -1,04
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,68 11,82 -1,18
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,28 37,40 -0,32
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,47 9,49 -0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,28 32,07 -2,46
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,05 44,13 -0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,88 50,04 -0,32
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,36 30,81 -1,46
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,96 55,28 -2,39
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,24 13,22 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,80 10,83 -0,28
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 10,03 10,15 -1,18
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,11 10,11 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,11 12,17 -0,49
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,03 11,08 -0,45
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,53 10,58 -0,47
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,59 13,74 -1,09
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,12 12,22 -0,82
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,26 9,43 -1,80
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,79 6,95 -2,30
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,86 8,97 -1,23
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,67 7,70 -0,39
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,35 13,39 -0,30
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,91 8,89 0,22
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,28 10,28 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,36 12,48 -0,96
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,88 12,96 -0,62
PITP PIONEER SFIO TP 23,06 23,17 -0,47
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,39 126,01 -0,49
PKCZ PKO Zrównoważony 118,59 119,61 -0,85
PKCA PKO Akcji 312,66 316,81 -1,31
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,53 111,32 0,19
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,31 119,79 -0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,21 117,99 -1,51
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 99,31 99,32 -0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,32 34,35 -0,09
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,24 25,19 0,20
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 108,83 109,00 -0,16
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 37,61 37,70 -0,24
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,66 27,64 0,07
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 94,66 95,83 -1,22
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,35 130,48 -0,87
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,55 128,54 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,64 127,13 -0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,34 111,37 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 142,11 141,73 0,27
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,46 101,45 0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,48 107,63 -1,07
SKAA SKARBIEC Akcja 289,25 293,95 -1,60
SKAK SKARBIEC Kasa 285,46 285,42 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 274,57 277,89 -1,19
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 241,14 242,93 -0,74
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 350,81 355,08 -1,20
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 209,15 213,10 -1,85
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 167,94 170,15 -1,30
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,63 133,55 -0,69
NOAA Noble Fund Akcji 119,28 121,40 -1,75
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,41 72,69 -1,76
NOGR Noble Fund Global Return 129,27 130,95 -1,28
NOMA Noble Fund Mieszany 121,79 123,17 -1,12
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,37 118,22 0,13
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,26 118,14 -0,74
NOTI Noble Fund Timingowy 131,68 133,86 -1,63
NOAF Noble Fund Africa 109,46 109,46 0,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,86 114,83 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 115,93 116,61 -0,58
QUAG QUERCUS Agresywny 140,57 142,43 -1,31
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 145,84 147,23 -0,94
QURO QUERCUS Rosja 99,85 102,28 -2,38
QUSH QUERCUS short 87,81 86,30 1,75
QULE QUERCUS lev 130,51 135,28 -3,53
SYMBOL FUNDUSZ 17-11 16-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 239,72 240,28 -0,23
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,58 192,75 -0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 211,92 212,37 -0,21
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139154,68 139113,92 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,80 258,29 0,20
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 269,64 269,95 -0,11
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,96 185,46 -0,27
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 210,49 211,01 -0,25
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 217,81 218,72 -0,42
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-11 12-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 300,87 301,27 -0,13
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1848,99 1846,92 0,11
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 401,87 403,08 -0,30
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 761,73 762,89 -0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1672,45 1681,85 -0,56
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 632,15 635,71 -0,56
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 674,73 676,17 -0,21
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 377,51 378,31 -0,21
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 882,98 883,79 -0,09
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 476,96 477,40 -0,09
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 630,44 628,62 0,29
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 532,79 531,25 0,29
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,50 813,25 -0,34
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 627,76 629,89 -0,34
KB28 EUROPE C1 (EUR) 210,73 211,08 -0,17
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,21 107,39 -0,17
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 863,34 869,70 -0,73
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 498,63 498,63 0,00
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 493,36 493,56 -0,04
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 822,88 823,21 -0,04

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1ceb0z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ceb0z