Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1l86ej

20.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 19-03 18-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,59 15,83 -1,52
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,49 15,57 -0,51
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,65 18,65 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,46 7,53 -0,93
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,96 14,96 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,07 11,15 -0,72
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,87 6,98 -1,58
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,82 5,90 -1,36
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,76 9,84 -0,81
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,39 14,38 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,58 6,64 -0,90
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,32 13,32 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,89 9,02 -1,44
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,85 7,91 -0,76
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,67 7,73 -0,78
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,53 5,52 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,30 10,30 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,45 12,51 -0,48
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,50 7,52 -0,27
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,53 7,55 -0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,46 150,81 -0,23
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,77 129,29 -0,40
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,74 165,98 -1,35
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,84 139,85 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,34 127,50 -0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,64 120,26 -0,52
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,68 85,67 -1,16
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 104,78 106,49 -1,61
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 96,44 97,56 -1,15
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,79 27,99 -0,71
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,69 33,04 -1,06
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,92 29,06 -0,48
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,63 211,00 -0,18
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,00 168,67 -0,40
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 399,06 403,02 -0,98
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 326,91 329,60 -0,82
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 340,03 342,72 -0,78
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 369,97 372,64 -0,72
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,50 283,95 -0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 285,93 286,39 -0,16
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,28 293,73 -0,15
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 358,29 361,92 -1,00
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 378,20 381,83 -0,95
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 410,67 414,27 -0,87
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,25 162,91 -1,02
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,82 219,82 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,23 221,22 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,89 224,88 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,41 23,55 -0,59
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,07 25,21 -0,56
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,08 26,22 -0,53
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 187,98 188,70 -0,38
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 200,80 201,52 -0,36
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 221,33 222,03 -0,32
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,77 45,00 -0,51
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,36 65,69 -0,50
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,39 67,72 -0,49
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,24 70,57 -0,47
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,48 60,59 -0,18
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,24 58,06 0,31
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,45 55,89 -0,79
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,29 123,29 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 193,77 192,32 0,75
GOL2 INVESTOR Gold kat I 198,92 197,47 0,73
GOL3 INVESTOR Gold kat P 207,26 205,80 0,71
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 201,67 201,81 -0,07
DWP9 INVESTOR Rosja 148,55 150,30 -1,16
DW01 INVESTOR Turcja 226,92 230,77 -1,67
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,33 168,70 -0,81
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,00 145,75 -0,51
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,14 178,15 -0,57
WABE KBC BETA SFIO 206,06 208,41 -1,13
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,11 217,23 -0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 116,98 117,26 -0,24
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,85 78,90 -1,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,20 147,51 -0,21
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,95 142,08 -0,09
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 64,15 65,15 -1,53
KBCA KBC Akcyjny 78,48 79,65 -1,47
KBAK KBC Aktywny 189,94 191,74 -0,94
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,70 204,23 -0,26
KBPI KBC Pieniężny 166,07 166,15 -0,05
W3FF KBC Stabilny 219,33 220,88 -0,70
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,43 110,00 -0,52
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,52 112,61 -0,97
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,99 115,43 -0,38
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,08 62,90 -1,30
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,51 60,82 -0,51
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,70 10,70 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,02 176,01 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,01 14,01 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,72 52,80 -0,15
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,29 114,17 0,11
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,07 123,19 -0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,44 10,45 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,95 191,36 -0,74
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,23 11,28 -0,44
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,63 117,86 -1,04
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,18 6,25 -1,12
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,40 22,73 -1,45
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,67 9,81 -1,43
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,04 11,06 -0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,61 7,74 -1,68
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,18 14,36 -1,25
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,37 42,41 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,22 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,26 38,50 -0,62
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,51 62,45 0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,29 38,35 -0,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,05 71,25 -0,28
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,03 11,07 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,40 12,43 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,13 11,17 -0,36
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,00 11,04 -0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 9,97 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,33 10,37 -0,39
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,06 11,08 -0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,31 -0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,21 14,23 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,11 13,02 0,69
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,87 7,93 -0,76
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,42 8,44 -0,24
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,03 8,00 0,37
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,41 7,52 -1,46
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,25 16,23 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,40 8,41 -0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,30 11,30 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,68 15,66 0,13
PITP PIONEER SFIO TP 24,85 24,99 -0,56
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,89 136,66 -0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 116,99 117,89 -0,76
PKCA PKO Akcji 292,04 294,91 -0,97
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,11 140,39 -0,20
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,89 126,86 -0,76
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,36 104,95 -1,52
SUPA SUPERFUND A 743,33 736,79 0,89
SUAD SUPERFUND A USD 231,89 230,14 0,76
SUAE SUPERFUND A EURO 179,27 177,52 0,99
SUPB SUPERFUND B 837,39 827,21 1,23
SUBD SUPERFUND B USD 261,24 258,38 1,11
SUBE SUPERFUND B EURO 201,95 199,30 1,33
SUPC SUPERFUND C 732,83 721,39 1,59
SUCD SUPERFUND C USD 228,62 225,33 1,46
SUCE SUPERFUND C EURO 176,73 173,81 1,68
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 799,72 788,08 1,48
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 249,48 246,16 1,35
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,87 189,88 1,57
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,76 1361,72 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 424,82 425,34 -0,12
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 328,41 328,09 0,10
SUAL SUPERFUND AKCJI 712,66 721,57 -1,23
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 222,32 225,38 -1,36
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 171,87 173,85 -1,14
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,02 75,13 1,18
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,72 23,47 1,07
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,33 18,10 1,27
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,73 72,83 1,24
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,00 22,75 1,10
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,78 17,55 1,31
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,94 74,03 1,23
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,38 23,12 1,12
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,07 17,84 1,29
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,25 73,35 1,23
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,16 22,91 1,09
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,91 17,67 1,36
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,31 83,27 1,25
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,30 26,01 1,11
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,33 20,06 1,35
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,25 97,63 -1,41
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,50 141,49 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,25 87,30 -1,20
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,68 114,76 -0,94
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,45 112,47 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,76 160,75 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,16 131,52 -0,27
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,97 118,06 -0,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 118,08 119,80 -1,44
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,09 130,98 -0,68
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 234,98 235,92 -0,40
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 343,37 347,04 -1,06
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,81 196,85 -1,04
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 163,20 164,39 -0,72
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,56 139,20 -0,46
NOAA Noble Fund Akcji 121,70 122,90 -0,98
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,05 73,91 -1,16
NOGR Noble Fund Global Return 117,11 117,58 -0,40
NOMA Noble Fund Mieszany 131,36 132,69 -1,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,01 129,01 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 120,10 120,93 -0,69
NOTI Noble Fund Timingowy 136,00 137,61 -1,17
NOAF Noble Fund Africa 71,89 71,52 0,52
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,68 128,67 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 128,30 128,77 -0,36
QUAG QUERCUS Agresywny 150,76 152,60 -1,21
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 140,56 142,01 -1,02
QURO QUERCUS Rosja 91,32 92,37 -1,14
QULE QUERCUS lev 95,87 98,29 -2,46
QUSH QUERCUS short 88,84 87,79 1,20
QUGL QUERCUS Gold lev 98,14 97,34 0,82
QUGS QUERCUS Gold short 97,88 98,32 -0,45
QUOL QUERCUS Oil lev 82,91 86,19 -3,81
QUOS QUERCUS Oil short 100,59 98,51 2,11
QUWL QUERCUS Wheat lev 121,29 118,48 2,37
QUWS QUERCUS Wheat short 84,42 85,49 -1,25
SYMBOL FUNDUSZ: 20-03 19-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,05 203,02 0,01
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,04 213,14 -0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,96 189,89 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,35 312,08 -0,23
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 287,54 287,94 -0,14
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,35 183,15 0,11
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 141,92 141,68 0,17
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 87,64 87,78 -0,16
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-03 15-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 308,02 306,22 0,59
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2092,29 2082,65 0,46
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 414,96 413,05 0,46
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 827,51 822,90 0,56
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2045,02 2048,05 -0,15
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 689,63 690,65 -0,15
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 760,04 759,72 0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,62 389,46 0,04
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 942,82 936,81 0,64
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 473,22 470,20 0,64
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 678,58 676,81 0,26
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 551,31 549,88 0,26
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 886,28 888,16 -0,21
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 659,41 660,81 -0,21
KB28 EUROPE KAP (EUR) 236,99 236,40 0,25
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,01 112,73 0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,58 975,12 0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,77 518,00 0,15
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 896,62 896,41 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 488,66 488,55 0,02

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej