Trwa ładowanie...
db06m35

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

db06m35

21.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-10 19-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,52 17,47 0,29
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,70 14,65 0,34
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,14 16,12 0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,71 7,70 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,96 12,96 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,27 11,21 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,47 7,47 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,49 6,47 0,31
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,45 9,43 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,65 12,63 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,97 7,96 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,01 12,01 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,30 10,24 0,59
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,59 8,50 1,06
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,31 8,18 1,59
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,65 4,61 0,87
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,61 9,45 1,69
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,13 10,95 1,64
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,28 7,29 -0,14
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,25 7,27 -0,28
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,62 140,27 0,25
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 127,89 127,90 -0,01
ALAK Allianz Akcji FIO 172,91 172,45 0,27
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,40 124,21 0,15
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,48 109,51 0,89
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,84 114,55 0,25
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,14 79,11 0,04
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 113,58 113,49 0,08
ALPL Allianz Akcji Plus 103,80 103,64 0,15
ALBR Allianz BRIC EUR 65,64 66,81 -1,75
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,10 73,67 -0,77
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 112,88 112,46 0,37
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 96,06 96,58 -0,54
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,13 79,19 -1,34
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 83,51 83,82 -0,37
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,42 81,90 -0,59
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 63,77 64,61 -1,30
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,82 28,69 0,45
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,15 38,95 0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,25 27,19 0,22
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 126,02 124,01 1,62
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,25 112,19 0,05
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2928,65 2926,38 0,08
CARS BPH Akcji Sub 312,75 311,43 0,42
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,87 245,72 0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,20 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,22 49,11 0,22
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,83 69,50 0,47
CASK BPH Skarbowy Sub 30,22 30,22 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,28 2,27 0,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,13 16,10 0,19
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,49 12,45 0,32
CASP BPH SFIO Total Profit 1207,78 1206,54 0,10
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 144,77 145,22 -0,31
CUOB FIO AI Obligacji 176,08 176,17 -0,05
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 156,81 156,75 0,04
CUPA FIO AI Polskich Akcji 388,22 387,44 0,20
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 321,59 321,33 0,08
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 330,58 330,31 0,08
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 347,12 346,84 0,08
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,86 247,68 0,07
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,72 249,54 0,07
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,22 253,04 0,07
DWAK DWS FIO Akcji kat A 374,68 373,81 0,23
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 388,59 387,71 0,23
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 407,67 406,79 0,22
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 177,27 177,14 0,07
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,18 200,17 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,11 201,09 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,71 202,69 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,09 22,07 0,09
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,18 23,16 0,09
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,58 23,56 0,08
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,12 159,11 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 206,46 206,85 -0,19
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 216,53 216,92 -0,18
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 230,45 230,84 -0,17
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,63 52,54 0,17
DWP1 DWS BRIC akt A 81,53 81,19 0,42
BRI2 DWS BRIC akt I 82,20 81,87 0,40
BRI3 DWS BRIC akt P 82,37 82,03 0,41
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,11 78,44 -0,42
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 66,38 66,81 -0,64
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 70,75 70,79 -0,06
DWP6 DWS Gotówkowy 113,25 113,24 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 178,31 175,91 1,36
GOL2 DWS Gold kat I 179,59 177,18 1,36
GOL3 DWS Gold kat P 180,14 177,73 1,36
DWP8 DWS Agrobiznes 170,92 173,57 -1,53
DWP9 DWS Rosja 147,54 149,01 -0,99
DW01 DWS Turcja 231,54 230,55 0,43
DW02 DWS Indie i Chiny 200,10 200,72 -0,31
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,88 150,61 0,18
DW04 DWS Ameryka Łacińska 181,16 175,97 2,95
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 266,93 266,31 0,23
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 255,70 255,23 0,18
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,45 220,26 0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 69,40 69,42 -0,03
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,48 17,66 -0,99
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 92,06 91,12 1,03
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 32,06 32,23 -0,54
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,05 217,74 0,14
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,82 221,91 -0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 298,87 298,30 0,19
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,87 196,66 0,11
INGC ING Subf. SMS 166,84 167,02 -0,11
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,15 84,88 0,32
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,20 69,94 0,37
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 72,99 72,28 0,98
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 71,22 70,62 0,85
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 137,68 136,11 1,15
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 126,26 125,31 0,76
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,48 104,29 0,18
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 111,48 111,79 -0,28
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 110,80 110,01 0,72
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,94 105,88 0,06
ING6 ING Subf Sektora Energii 101,19 98,66 2,56
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 101,85 99,79 2,06
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 109,86 106,82 2,85
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 97,59 97,40 0,20
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 102,43 99,73 2,71
IN11 ING Subf Japonia 100,35 101,38 -1,02
IN12 ING Subf Nowej Azji 112,91 113,14 -0,20
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 111,36 111,01 0,32
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 113,68 111,89 1,60
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,9 116,59 0,27
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 113,29 112,86 0,38
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,98 108,29 0,64
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 111,34 110,82 0,47
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 107,95 107,68 0,25
IN21 ING Globalnych Możliwości 99,99 99,95 0,04
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,06 159,04 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 301,44 301,16 0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,59 45,62 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,82 102,78 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,39 103,36 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,04 212,65 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,02 155,80 0,14
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,46 10,45 0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,39 34,31 0,23
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,47 11,47 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,82 37,48 0,91
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,53 9,53 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,49 31,10 1,25
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,89 43,32 1,32
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,53 48,78 1,54
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,25 29,82 1,44
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,73 53,02 1,34
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,27 13,27 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,67 10,64 0,28
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,94 9,92 0,20
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,09 10,09 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,96 11,95 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,91 10,89 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,48 10,47 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,64 13,71 -0,51
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,10 12,11 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,30 9,31 -0,11
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,75 6,74 0,15
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,84 8,90 -0,67
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,46 7,51 -0,67
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,25 13,23 0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,51 8,66 -1,73
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,26 10,26 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,03 12,07 -0,33
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,75 12,78 -0,23
PITP PIONEER SFIO TP 22,89 22,86 0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,81 124,47 0,27
PKCZ PKO Zrównoważony 117,24 116,86 0,33
PKCA PKO Akcji 305,69 304,69 0,33
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,30 112,02 0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,52 118,24 0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 113,44 113,00 0,39
SUPA SUPERFUND A (4) 912,36 934,14 -2,33
SUAD SUPERFUND A USD (4) 317,74 329,77 -3,65
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 229,81 235,97 -2,61
SUPB SUPERFUND B (4) 1043,58 1078,68 -3,25
SUBD SUPERFUND B USD (4) 363,44 380,80 -4,56
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 262,87 272,48 -3,53
SUPC SUPERFUND C (4) 916,01 955,31 -4,11
SUCD SUPERFUND C USD (4) 319,01 337,24 -5,41
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 230,73 241,32 -4,39
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 844,75 860,34 -1,81
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 294,19 303,72 -3,14
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 212,78 217,33 -2,09
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1191,50 1191,45 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 414,95 420,61 -1,35
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 300,13 300,97 -0,28
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 702,95 709,08 -0,86
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 244,81 250,32 -2,20
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 177,07 179,12 -1,14
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,13 90,00 0,14
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,39 31,84 -1,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,70 22,89 -0,83
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 96,07 98,43 -2,40
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,46 34,82 -3,91
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,20 25,04 -3,35
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 92,35 92,01 0,37
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 127,79 127,74 0,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,21 128,20 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,65 125,62 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,62 112,99 -0,33
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,73 141,63 0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,17 101,29 -0,12
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,26 104,87 0,37
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 241,79 240,76 0,43
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 344,54 343,06 0,43
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 204,89 204,11 0,38
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 165,85 165,34 0,31
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 131,72 131,41 0,24
NOAA Noble Fund Akcji 116,30 115,80 0,43
NOGR Noble Fund Global Return 129,07 128,39 0,53
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,46 118,38 0,07
NOAF Noble Fund Africa 107,48 107,93 -0,42
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,52 114,52 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 114,82 114,76 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 137,93 137,76 0,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 149,60 148,14 0,99
QURO QUERCUS Rosja 96,81 95,67 1,19
QUSH QUERCUS short 89,90 90,04 -0,16
QULE QUERCUS lev 125,29 124,92 0,30
SYMBOL FUNDUSZ 21-10 20-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 237,20 234,60 1,11
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,29 192,22 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 211,24 209,98 0,60
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138725,36 138712,56 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,44 258,26 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 268,10 266,61 0,56
UNIA UniKORONA Akcje Sub 182,49 180,68 1,00
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 208,45 208,03 0,20
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 211,33 209,76 0,75

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

db06m35
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
db06m35