Trwa ładowanie...
d1pvmky
d1pvmky

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1pvmky

21.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-07 19-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,69 17,63 0,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,70 14,69 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,65 16,63 0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,89 7,88 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,53 13,53 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,64 11,64 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,41 7,37 0,54
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,56 6,55 0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,57 9,56 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,96 12,95 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,86 7,89 -0,38
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,43 12,43 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,55 10,53 0,19
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,27 8,23 0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,25 8,22 0,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,77 4,75 0,42
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,82 8,84 -0,23
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,11 11,07 0,36
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,75 7,80 -0,64
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,78 7,83 -0,64
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,32 138,30 0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 131,08 131,52 -0,33
ALAK Allianz Akcji FIO 171,58 170,76 0,48
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,18 128,17 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,82 112,80 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,39 115,04 0,30
ALBU Allianz Selektywny FIO 88,92 89,48 -0,63
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 112,47 112,59 -0,11
ALPL Allianz Akcji Plus 107,21 106,95 0,24
ALBR Allianz BRIC EUR 62,83 62,35 0,77
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,63 73,20 0,59
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 115,42 113,25 1,92
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 103,82 103,03 0,77
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,82 26,80 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,92 35,90 0,06
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,70 26,70 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 129,42 129,78 -0,28
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,18 115,17 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2908,60 2897,09 0,40
CARS BPH Akcji Sub 301,62 300,37 0,42
CADP BPH Obligacji 1 Sub 246,33 245,81 0,21
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,15 2,14 0,47
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 45,41 45,33 0,18
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,67 70,26 -0,84
CASK BPH Skarbowy Sub 30,94 30,94 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,72 1,71 0,58
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,92 15,88 0,25
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,13 12,10 0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1206,87 1202,53 0,36
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 164,23 165,04 -0,49
CUOB FIO AI Obligacji 181,99 181,88 0,06
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,77 159,81 -0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 398,90 398,95 -0,01
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 326,07 324,88 0,37
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 336,47 335,28 0,35
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 356,75 355,55 0,34
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 254,11 253,88 0,09
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 256,14 255,91 0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 260,76 260,53 0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 387,06 385,55 0,39
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 403,14 401,62 0,38
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 425,75 424,22 0,36
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 174,96 175,05 -0,05
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 205,15 205,11 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 206,21 206,17 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 208,43 208,38 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,27 22,23 0,18
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,54 23,49 0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,08 24,03 0,21
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 188,55 189,74 -0,63
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 199,69 200,87 -0,59
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 215,41 216,59 -0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,77 47,64 -1,83
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 76,66 76,69 -0,04
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 77,83 77,86 -0,04
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 78,71 78,74 -0,04
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 67,37 66,72 0,97
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 62,82 62,59 0,37
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 60,96 60,65 0,51
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,95 115,94 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 197,78 197,86 -0,04
GOL2 INVESTOR Gold kat I 200,18 200,26 -0,04
GOL3 INVESTOR Gold kat P 202,41 202,48 -0,03
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,92 178,84 1,16
DWP9 INVESTOR Rosja 172,73 173,55 -0,47
DW01 INVESTOR Turcja 172,63 174,20 -0,90
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 177,02 179,49 -1,38
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 143,41 143,39 0,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 167,23 168,62 -0,82
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 84,43 84,84 -0,48
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,92 29,90 0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 19,01 18,97 0,24
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 76,07 76,32 -0,33
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 274,42 273,51 0,33
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 334,30 333,18 0,34
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 227,65 227,53 0,05
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 226,09 225,84 0,11
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 237,13 236,87 0,11
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,95 103,66 0,28
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 84,19 84,43 -0,28
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 223,13 222,73 0,18
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 248,22 247,76 0,19
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 231,29 230,87 0,18
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 261,95 261,36 0,23
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 316,83 316,11 0,23
INGC ING Subf. SMS 158,74 159,18 -0,28
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 55,67 55,87 -0,36
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 59,37 59,00 0,63
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 130,11 130,62 -0,39
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 61,33 61,63 -0,49
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 105,99 105,42 0,54
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 106,59 106,02 0,54
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,88 104,53 1,29
IN16 ING Globalny Długu Korp 121,48 121,30 0,15
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 121,9 121,72 0,15
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 116,19 115,45 0,64
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 116,85 116,10 0,65
IN21 ING Globalnych Możliwości 103,97 103,78 0,18
IN11 ING Japonia 102,89 102,55 0,33
IN12 ING Nowej Azji 117,43 116,82 0,52
IN28 ING Nowej Azji kat E 118,11 117,49 0,53
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 124,72 125,03 -0,25
IN13 ING Rynków Wschodzących 113,27 112,13 1,02
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 113,92 112,77 1,02
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 110,17 110,64 -0,42
ING6 ING Sektora Energii 116,59 116,41 0,15
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 111,03 111,52 -0,44
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 101,49 100,76 0,72
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 119,01 119,00 0,01
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 121,00 120,70 0,25
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 110,11 109,70 0,37
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,95 108,70 0,23
INA2 ING SFIO Akcji 2 309,73 309,16 0,18
ING2 ING SFIO Obligacji 2 204,15 203,97 0,09
WABE KBC BETA SFIO 220,51 219,87 0,29
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,81 197,75 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,03 85,76 0,31
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,29 127,32 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,73 129,70 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 65,51 65,32 0,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,13 61,06 0,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,13 61,06 0,11
KBCA KBC Akcyjny 82,93 82,66 0,33
KBAK KBC Aktywny 184,82 184,33 0,27
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,66 176,74 -0,05
KBPI KBC Pieniężny 154,34 154,26 0,05
W3FF KBC Stabilny 196,96 196,72 0,12
KB60 KBC Globalny Akcyjny 96,93 96,94 -0,01
KB62 KBC Globalny Stabilny 101,04 100,96 0,08
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,92 64,80 0,19
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,20 2,20 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 163,98 163,95 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,36 13,36 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,23 47,20 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 107,50 107,48 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 108,43 108,35 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 206,66 206,41 0,12
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 146,51 146,23 0,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,32 9,30 0,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 31,21 31,13 0,26
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,23 10,24 -0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,04 10,05 -0,10
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,79 38,05 -0,68
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,46 -0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,90 32,65 0,77
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,45 44,64 -0,43
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,16 51,40 -0,47
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,72 31,88 -0,50
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 58,38 58,76 -0,65
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,41 10,39 0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,38 12,35 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,25 11,22 0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,71 10,70 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,02 10,02 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,10 10,09 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,49 13,53 -0,30
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,62 12,63 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,17 9,18 -0,11
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 0,00 7,42 0,40
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 0,00 8,75 0,23
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,72 7,71 0,13
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,06 14,11 -0,35
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,47 9,48 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,52 10,52 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,99 12,96 0,23
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,11 13,09 0,15
PITP PIONEER SFIO TP 23,33 23,31 0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,14 125,94 0,16
PKCZ PKO Zrównoważony 116,93 116,64 0,25
PKCA PKO Akcji 303,03 302,24 0,26
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 117,13 116,92 0,18
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,51 119,35 0,13
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,88 111,67 0,19
SUPA SUPERFUND A (4) 996,90 996,25 0,07
SUAD SUPERFUND A USD (4) 353,29 347,63 1,63
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 249,14 247,28 0,75
SUPB SUPERFUND B (4) 1190,59 1184,45 0,52
SUBD SUPERFUND B USD (4) 421,93 413,31 2,09
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 297,54 294,00 1,20
SUPC SUPERFUND C (4) 1073,17 1068,56 0,43
SUCD SUPERFUND C USD (4) 380,31 372,87 2,00
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 268,20 265,23 1,12
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 998,38 978,49 2,03
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 353,81 341,44 3,62
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 249,51 242,87 2,73
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1239,23 1238,02 0,10
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 439,16 432,00 1,66
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 309,70 307,29 0,78
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 697,61 696,09 0,22
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 247,22 242,90 1,78
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 174,34 172,78 0,90
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 103,31 103,45 -0,14
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 36,61 36,46 0,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,82 25,71 0,43
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 113,10 112,83 0,24
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 40,08 39,77 0,78
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,27 28,04 0,82
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,85 100,83 0,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,66 131,65 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 95,22 94,94 0,29
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 125,98 126,11 -0,10
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,29 105,22 0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 145,07 145,02 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,39 126,38 0,01
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,70 109,61 0,08
SKAA SKARBIEC Akcja 286,22 285,21 0,35
SKAK SKARBIEC Kasa 292,54 292,48 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 265,06 264,45 0,23
FOAK FORTIS FIO AKCJI 134,94 135,33 -0,29
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,70 128,86 -0,12
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 246,05 246,60 -0,22
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 353,64 352,74 0,26
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 206,66 205,98 0,33
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 166,46 166,10 0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,39 133,23 0,12
NOAA Noble Fund Akcji 120,82 120,73 0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 69,89 69,84 0,07
NOGR Noble Fund Global Return 126,26 126,46 -0,16
NOMA Noble Fund Mieszany 117,67 118,22 -0,47
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,68 120,62 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 115,99 116,29 -0,26
NOTI Noble Fund Timingowy 125,72 126,14 -0,33
NOAF Noble Fund Africa 97,29 97,11 0,19
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,31 118,33 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 114,73 114,74 -0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 135,84 135,75 0,07
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,03 116,04 -0,87
QURO QUERCUS Rosja 111,49 112,02 -0,47
QULE QUERCUS lev 130,33 130,50 -0,13
QUSH QUERCUS short 86,10 86,04 0,07
SYMBOL FUNDUSZ: 21-07 20-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 240,47 242,76 -0,94
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,38 200,25 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 213,08 214,50 -0,66
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140696,82 140680,27 0,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 211,97 213,01 -0,49
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 217,64 220,33 -1,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-07 18-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 295,87 296,99 -0,38
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1882,81 1883,20 -0,02
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 409,20 409,28 -0,02
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 748,45 751,07 -0,35
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1701,92 1698,18 0,22
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 643,29 641,88 0,22
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 676,00 676,82 -0,12
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 378,27 378,73 -0,12
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 880,81 879,96 0,10
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,79 475,33 0,10
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 623,74 626,50 -0,44
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 527,12 529,46 -0,44
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 798,57 794,27 0,54
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 618,53 615,20 0,54
KB28 EUROPE KAP (EUR) 208,80 209,03 -0,11
KB29 EUROPE DIV (EUR) 106,23 106,35 -0,11
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 889,55 888,24 0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,01 509,26 0,15
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 800,79 799,71 0,14
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 480,11 479,46 0,14

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1pvmky

Podziel się opinią

Share
d1pvmky
d1pvmky