Trwa ładowanie...
do88n2j

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

do88n2j

17.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-08 13-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,43 16,28 0,92
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,19 14,14 0,35
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,74 15,75 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,37 7,33 0,55
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,86 12,85 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,90 10,83 0,65
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,11 7,09 0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,05 6,00 0,83
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,16 9,12 0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,42 12,43 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,62 7,58 0,53
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,91 11,91 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,83 9,71 1,24
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,17 8,17 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,77 7,71 0,78
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,52 4,53 -0,22
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,82 9,76 0,61
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,74 10,71 0,28
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,20 7,21 -0,14
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,18 7,18 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 136,38 135,94 0,32
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,15 123,81 0,27
ALAK Allianz Akcji FIO 167,69 167,13 0,34
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,37 123,32 0,04
ALWA Allianz Walutowy FIO 111,70 110,96 0,67
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 113,18 112,92 0,23
ALBU Allianz Budownictwo 2012 76,41 76,37 0,05
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 104,89 104,87 0,02
ALPL Allianz Akcji Plus 95,25 94,57 0,72
ALBR Allianz BRIC EUR 64,13 63,88 0,39
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 71,77 71,53 0,34
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 105,29 104,99 0,29
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 89,81 90,01 -0,22
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 73,17 73,40 -0,31
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 82,26 82,86 -0,72
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,11 78,54 -1,82
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 65,02 65,70 -1,04
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,94 26,84 0,37
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,23 36,02 0,58
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,08 26,04 0,15
CUOB FIO AI Obligacji 174,10 173,79 0,18
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,80 152,60 0,13
CUPA FIO AI Polskich Akcji 365,85 363,88 0,54
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 311,68 309,91 0,57
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 320,34 318,56 0,56
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 336,12 334,30 0,54
DWDP DWS FIO DPW kat A 245,70 245,30 0,16
DWD2 DWS FIO DPW kat I 247,51 247,12 0,16
DWD3 DWS FIO DPW kat P 250,76 250,35 0,16
DWAK DWS FIO Akcji kat A 357,99 354,26 1,05
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 371,42 367,67 1,02
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 389,87 386,08 0,98
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 170,48 169,10 0,82
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,19 199,14 0,03
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,08 200,02 0,03
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 201,55 201,48 0,03
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,60 21,52 0,37
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,64 22,56 0,35
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,02 22,94 0,35
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,31 158,26 0,03
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 202,74 202,47 0,13
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 212,55 212,26 0,14
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 226,12 225,82 0,13
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 50,74 50,62 0,24
DWP1 DWS BRIC akt A 79,36 77,71 2,12
BRI2 DWS BRIC akt I 79,92 78,26 2,12
BRI3 DWS BRIC akt P 79,93 78,28 2,11
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 77,98 78,11 -0,17
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 65,97 66,22 -0,38
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,09 71,97 0,17
DWP6 DWS Gotówkowy 112,68 112,65 0,03
DWP7 DWS Gold kat A 175,76 173,44 1,34
GOL2 DWS Gold kat I 176,77 174,44 1,34
GOL3 DWS Gold kat P 176,99 174,65 1,34
DWP8 DWS Agrobiznes 164,31 163,52 0,48
DWP9 DWS Rosja 147,01 147,63 -0,42
DW01 DWS Turcja 207,46 204,46 1,47
DW02 DWS Indie i Chiny 194,19 193,90 0,15
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 146,68 145,03 1,14
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,42 174,01 1,38
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 76,53 75,88 0,86
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 173,63 172,78 0,49
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 169,33 169,33 0,00
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 147,2 147,14 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 187,37 186,83 0,29
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,54 77,62 1,19
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 121,58 121,61 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,50 123,45 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,05 59,87 0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,24 58,16 0,14
WAGA KBC GAMMA SFIO 189,06 188,99 0,04
WABE KBC BETA SFIO 200,15 198,28 0,94
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,93 66,96 -0,04
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 157,91 157,90 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,82 296,90 -0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,54 44,53 0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 101,84 101,76 0,08
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 102,07 101,97 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 209,53 209,21 0,15
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,02 152,43 0,39
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,95 9,92 0,30
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,30 33,07 0,70
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,13 11,14 -0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,00 37,87 0,34
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,49 9,48 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,30 30,23 0,23
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 46,23 45,83 0,87
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,97 49,61 0,73
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,82 30,59 0,75
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,64 52,34 0,57
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,10 13,09 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,36 10,33 0,29
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,57 9,54 0,31
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,05 10,05 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,60 11,53 0,61
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,64 10,58 0,57
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,26 10,22 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,65 12,61 0,32
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,47 11,43 0,35
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,32 8,26 0,73
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,13 6,13 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,01 7,98 0,38
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,13 7,11 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,87 12,85 0,16
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,13 8,15 -0,25
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,21 10,21 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,63 11,63 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,55 12,55 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,23 22,16 0,32
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,32 120,85 0,39
PKCZ PKO Zrównoważony 112,36 111,67 0,62
PKCA PKO Akcji 286,96 284,91 0,72
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 110,92 110,74 0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,51 115,10 0,36
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,21 106,48 0,69
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,34 76,49 -0,20
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,39 24,63 -0,97
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,07 19,15 -0,42
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,99 83,91 0,10
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,84 27,02 -0,67
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,98 21,01 -0,14
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,18 85,83 0,41
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 122,34 121,62 0,59
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,47 127,49 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,60 122,26 0,28
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,99 110,97 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 140,42 140,42 0,00
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,63 100,62 0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 235,15 234,03 0,48
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 322,59 320,63 0,61
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,58 190,58 1,05
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 159,10 158,06 0,66
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,99 127,42 0,45
NOAA Noble Fund Akcji 108,23 107,62 0,57
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,11 65,32 -0,32
NOGR Noble Fund Global Return 121,98 121,21 0,64
NOMA Noble Fund Mieszany 114,56 114,22 0,30
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,28 117,09 0,16
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,70 111,91 -0,19
NOTI Noble Fund Timingowy 120,83 121,18 -0,29
NOAF Noble Fund Africa 100,11 100,11 0,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 113,24 113,24 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 111,39 111,36 0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 130,89 130,73 0,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 136,76 135,97 0,58
QURO QUERCUS Rosja 97,30 95,55 1,83
QUSH QUERCUS short 95,11 95,32 -0,22
QULE QUERCUS lev 114,18 112,14 1,82
SYMBOL FUNDUSZ 17-08 16-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 223,36 222,21 0,52
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 187,82 187,94 -0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 203,72 203,04 0,33
KHPŁ Korporacyjny SFIO 137773,73 137764,01 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 255,44 255,13 0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 256,39 255,10 0,51
UNIA UniKORONA Akcje Sub 169,63 168,32 0,78
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 203,98 203,42 0,28
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 202,46 201,87 0,29
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 13-08 12-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 318,28 317,29 0,31
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1865,62 1858,56 0,38
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 427,74 426,12 0,38
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 786,01 783,14 0,37
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1624,70 1625,07 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 654,15 654,30 -0,02
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 673,50 673,22 0,04
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 393,69 393,52 0,04
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 878,96 877,89 0,12
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 495,73 495,13 0,12
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 626,80 623,54 0,52
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 539,98 537,17 0,52
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 817,22 817,51 -0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 644,38 644,61 -0,04
KB28 EUROPE C1 (EUR) 214,16 214,12 0,02
KB29 EUROPE D1 (EUR) 113,79 113,77 0,02
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 860,17 858,14 0,24
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 514,87 513,66 0,24
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 507,30 507,26 0,01
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 802,09 802,02 0,01

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mln/

do88n2j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
do88n2j