Trwa ładowanie...
d3cnc3k

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3cnc3k

13.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 9-11 8-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,06 15,12 -0,40
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,05 15,06 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,32 18,30 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,32 7,33 -0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,72 14,70 0,14
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,19 11,20 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,34 6,35 -0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,62 5,63 -0,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,48 9,52 -0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,21 14,19 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,18 6,17 0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,12 13,12 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,86 8,90 -0,45
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,61 7,63 -0,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,36 7,42 -0,81
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,97 5,00 -0,60
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,38 10,40 -0,19
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,06 12,09 -0,25
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,62 6,66 -0,60
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,65 6,69 -0,60
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 147,92 147,35 0,39
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,94 127,53 0,32
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,36 153,08 -0,47
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 136,70 136,67 0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,01 123,61 0,32
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,85 120,11 -0,22
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 78,15 78,45 -0,38
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 92,49 92,72 -0,25
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 89,46 89,96 -0,56
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,67 26,72 -0,19
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,36 31,56 -0,63
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,93 27,92 0,04
CUOB Aviva Investors Obligacji 206,15 205,52 0,31
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 162,13 161,82 0,19
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 364,87 366,31 -0,39
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 312,20 312,70 -0,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 324,70 325,20 -0,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 352,19 352,67 -0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 277,32 276,65 0,24
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 279,66 278,99 0,24
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 286,38 285,71 0,23
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 342,47 343,70 -0,36
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 361,51 362,72 -0,33
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 391,29 392,48 -0,30
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,05 151,65 -0,40
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,22 216,19 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 217,55 217,52 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 220,88 220,86 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,67 22,68 -0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,24 24,25 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,15 25,16 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 169,83 170,46 -0,37
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 182,24 182,87 -0,34
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 201,43 202,05 -0,31
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,69 40,89 -0,49
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,03 66,55 -0,78
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,89 68,40 -0,75
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,24 70,75 -0,72
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,87 56,36 -0,87
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,76 53,15 -0,73
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,32 52,39 -0,13
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,69 121,66 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 219,01 218,14 0,40
GOL2 INVESTOR Gold kat I 223,61 222,73 0,40
GOL3 INVESTOR Gold kat P 230,47 229,58 0,39
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,52 190,76 -0,65
DWP9 INVESTOR Rosja 146,14 147,30 -0,79
DW01 INVESTOR Turcja 206,17 210,80 -2,20
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,99 171,76 -0,45
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 143,38 143,81 -0,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 168,49 170,31 -1,07
WABE KBC BETA SFIO 199,70 200,46 -0,38
WAGA KBC GAMMA SFIO 212,48 212,44 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 113,90 113,33 0,50
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,69 72,99 -0,41
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 142,43 141,86 0,40
KBPY KBC Portfel Pieniężny 139,33 139,32 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,92 58,09 -0,29
KBCA KBC Akcyjny 73,22 73,44 -0,30
KBAK KBC Aktywny 182,60 182,60 0,00
WPDF KBC Papierów Dłużnych 197,59 196,73 0,44
KBPI KBC Pieniężny 162,46 162,41 0,03
W3FF KBC Stabilny 209,24 208,75 0,23
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,85 103,83 -0,94
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 106,46 105,97 0,46
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,79 110,83 -0,04
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,62 55,68 -0,11
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,15 55,24 -0,16
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 173,50 173,44 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,85 13,84 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,68 51,59 0,17
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,22 113,18 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 120,33 120,11 0,18
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,25 10,23 0,20
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 184,66 184,71 -0,03
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,37 10,39 -0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,29 112,50 -0,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,96 5,98 -0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,48 21,59 -0,51
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,10 9,12 -0,22
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,59 10,60 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,75 6,76 -0,15
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,50 12,53 -0,24
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,90 41,95 -0,12
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,09 10,09 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,94 35,07 -0,37
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,19 62,39 -0,32
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,39 36,46 -0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,21 65,31 -0,15
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,80 10,80 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,19 12,20 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,96 10,97 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,80 10,81 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,75 9,75 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,06 10,06 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,59 10,57 0,19
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,06 10,07 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,73 13,77 -0,29
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,13 12,14 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,55 7,59 -0,53
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,53 7,55 -0,26
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,47 7,49 -0,27
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,03 7,07 -0,57
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,54 15,55 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,82 8,79 0,34
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,14 11,14 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,73 14,78 -0,34
PITP PIONEER SFIO TP 23,95 23,94 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 132,19 132,04 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 114,37 114,38 -0,01
PKCA PKO Akcji 278,49 279,21 -0,26
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 138,87 138,36 0,37
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,49 122,37 0,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,86 97,18 -0,33
SUPA SUPERFUND A 703,43 714,09 -1,49
SUAD SUPERFUND A USD 215,86 218,68 -1,29
SUAE SUPERFUND A EURO 169,39 171,69 -1,34
SUPB SUPERFUND B 758,42 773,05 -1,89
SUBD SUPERFUND B USD 232,73 236,73 -1,69
SUBE SUPERFUND B EURO 182,63 185,86 -1,74
SUPC SUPERFUND C 650,28 666,68 -2,46
SUCD SUPERFUND C USD 199,55 204,16 -2,26
SUCE SUPERFUND C EURO 156,59 160,29 -2,31
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 804,91 810,20 -0,65
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 247,00 248,11 -0,45
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 193,83 194,79 -0,49
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1332,82 1332,89 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 408,99 408,17 0,20
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 320,95 320,46 0,15
SUAL SUPERFUND AKCJI 654,58 656,99 -0,37
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 200,87 201,19 -0,16
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 157,63 157,96 -0,21
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,53 69,46 1,54
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 21,64 21,27 1,74
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,98 16,70 1,68
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,38 67,40 1,45
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 20,98 20,64 1,65
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,47 16,20 1,67
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,50 68,50 1,46
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,33 20,98 1,67
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,74 16,47 1,64
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 68,84 67,85 1,46
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,12 20,78 1,64
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,58 16,31 1,66
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 75,89 77,41 -1,96
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,29 23,71 -1,77
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,27 18,61 -1,83
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,30 92,59 -0,31
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,50 139,50 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,08 83,43 -0,42
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,46 109,63 -0,16
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,28 109,28 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,60 158,56 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,98 129,00 -0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 114,54 114,52 0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 257,61 258,56 -0,37
SKAK SKARBIEC Kasa 309,90 309,87 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 259,66 259,88 -0,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,26 112,74 -0,43
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 126,61 126,54 0,06
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,41 224,13 -0,32
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 320,20 321,25 -0,33
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 184,34 184,97 -0,34
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,82 157,16 -0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,53 133,63 -0,07
NOAA Noble Fund Akcji 115,19 115,42 -0,20
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,35 64,96 0,60
NOGR Noble Fund Global Return 113,70 114,17 -0,41
NOMA Noble Fund Mieszany 120,29 119,98 0,26
NOSA Noble Fund Skarbowy 127,02 126,99 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,06 116,80 0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 126,52 126,58 -0,05
NOAF Noble Fund Africa 82,73 82,73 0,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,07 126,09 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 118,88 118,99 -0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 134,13 134,68 -0,41
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 123,27 125,26 -1,59
QURO QUERCUS Rosja 90,05 90,83 -0,86
QULE QUERCUS lev 90,48 91,03 -0,60
QUSH QUERCUS short 92,15 91,88 0,29
QUGL QUERCUS Gold lev 115,26 115,30 -0,03
QUGS QUERCUS Gold short 91,34 91,36 -0,02
QUOL QUERCUS Oil lev 77,28 75,46 2,41
QUOS QUERCUS Oil short 106,23 107,32 -1,02
QUWL QUERCUS Wheat lev 195,85 202,46 -3,26
QUWS QUERCUS Wheat short 68,57 67,48 1,62
SYMBOL FUNDUSZ: 12-11 09-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,32 201,04 0,14
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,15 207,93 0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,09 188,89 0,11
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148937,94 148839,29 0,07
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 305,01 304,60 0,13
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 275,86 275,26 0,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 174,07 173,43 0,37
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 142,86 143,34 -0,33
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 93,56 94,12 -0,59
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-11 7-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 318,17 317,62 0,17
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2073,03 2072,80 0,01
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 411,18 411,13 0,01
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 854,02 852,59 0,17
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2063,83 2060,49 0,16
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 695,97 694,84 0,16
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 746,49 746,26 0,03
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 382,65 382,53 0,03
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 973,03 972,76 0,03
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 488,38 488,25 0,03
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 666,48 667,12 -0,10
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 541,49 542,01 -0,10
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 870,34 871,48 -0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 647,58 648,43 -0,13
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,63 237,77 -0,06
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,31 113,38 -0,06
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 982,25 980,57 0,17
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 521,79 520,90 0,17
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 887,21 889,70 -0,28
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 483,53 484,89 -0,28

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3cnc3k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cnc3k