Trwa ładowanie...
d1y4kjg

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1y4kjg

29.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-12 23-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,36 18,41 -0,27
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,72 14,73 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,00 15,99 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,00 8,01 -0,12
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,16 13,15 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,26 11,30 -0,35
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,77 7,78 -0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,76 6,78 -0,29
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,50 9,51 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,48 12,47 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,29 8,29 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,17 12,16 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,54 10,58 -0,38
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 9,01 9,05 -0,44
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,88 8,92 -0,45
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,94 4,98 -0,80
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,22 9,23 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,60 11,65 -0,43
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A 7,90 7,95 -0,63
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,93 7,98 -0,63
ALOB Allianz Obligacji FIO 136,73 136,69 0,03
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 129,44 129,24 0,15
ALAK Allianz Akcji FIO 177,15 177,59 -0,25
ALPI Allianz Pieniężny FIO 125,05 124,99 0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,18 110,53 -0,32
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,60 115,66 -0,05
ALBU Allianz Budownictwo 2012 81,05 81,49 -0,54
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 117,53 117,04 0,42
ALPL Allianz Akcji Plus 108,76 108,61 0,14
ALBR Allianz BRIC EUR 69,34 69,69 -0,50
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 79,89 79,91 -0,03
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 122,11 122,80 -0,56
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 104,27 104,64 -0,35
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,03 29,15 -0,41
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,25 40,48 -0,57
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,51 27,57 -0,22
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 135,37 135,94 -0,42
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,75 113,85 -0,09
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2845,55 2835,16 0,37
CARS BPH Akcji Sub 320,80 320,63 0,05
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,84 242,06 0,32
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,21 2,21 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,54 49,42 0,24
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 72,70 72,75 -0,07
CASK BPH Skarbowy Sub 30,38 30,38 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,24 2,23 0,45
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,10 16,04 0,37
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,08 12,04 0,33
CASP BPH SFIO Total Profit 1227,97 1224,84 0,26
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 156,87 156,71 0,10
CUOB FIO AI Obligacji 174,04 173,91 0,07
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 160,06 160,06 0,00
CUPA FIO AI Polskich Akcji 419,41 418,62 0,19
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 331,68 332,49 -0,24
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 341,01 341,81 -0,23
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 358,38 359,13 -0,21
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,91 247,79 0,05
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,81 249,69 0,05
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,60 253,45 0,06
DWAK DWS FIO Akcji kat A 390,77 392,50 -0,44
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 405,21 406,91 -0,42
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 425,00 426,65 -0,39
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 184,88 185,33 -0,24
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 201,33 201,26 0,03
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 202,28 202,21 0,03
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 204,04 203,96 0,04
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,40 22,43 -0,13
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,53 23,56 -0,13
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,96 23,99 -0,13
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 209,19 208,70 0,23
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,52 219,02 0,23
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 233,82 233,30 0,22
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,50 53,60 -0,19
DWP1 DWS BRIC akt A 84,10 83,23 1,05
BRI2 DWS BRIC akt I 84,91 84,02 1,06
BRI3 DWS BRIC akt P 85,24 84,34 1,07
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 76,38 76,66 -0,37
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 70,22 71,25 -1,45
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,66 72,51 0,21
DWP6 DWS Gotówkowy 113,87 113,83 0,04
DWP7 DWS Gold kat A 190,83 190,75 0,04
GOL2 DWS Gold kat I 192,39 192,29 0,05
GOL3 DWS Gold kat P 193,31 193,18 0,07
DWP8 DWS Agrobiznes 185,32 185,15 0,09
DWP9 DWS Rosja 174,16 174,37 -0,12
DW01 DWS Turcja 215,67 214,58 0,51
DW02 DWS Indie i Chiny 200,86 201,51 -0,32
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 151,66 150,90 0,50
DW04 DWS Ameryka Łacińska 188,14 187,17 0,52
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 281,03 282,02 -0,35
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 262,87 263,40 -0,20
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,93 219,84 0,04
INRO ING FIO Rosja EUR 79,01 79,28 -0,34
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,87 19,95 -0,41
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 94,09 94,59 -0,53
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,14 31,19 -0,17
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 221,51 221,77 -0,12
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 223,21 223,13 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 312,23 312,88 -0,21
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,14 197,04 0,05
INGC ING Subf. SMS 170,51 170,29 0,13
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 87,55 87,79 -0,27
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,32 68,78 -0,67
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,21 67,81 -0,88
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,78 69,15 -0,54
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 140,79 141,52 -0,52
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,00 121,01 -0,83
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,39 104,71 -0,31
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 120,37 121,24 -0,72
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 113,93 114,15 -0,19
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,28 110,14 -0,78
ING6 ING Subf Sektora Energii 116,76 117,41 -0,55
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,80 106,38 -0,55
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 117,56 118,16 -0,51
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 106,58 107,06 -0,45
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,37 107,02 -0,61
IN11 ING Subf Japonia 109,81 109,88 -0,06
IN12 ING Subf Nowej Azji 115,58 115,53 0,04
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,47 113,77 -0,26
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 112,95 113,52 -0,50
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,47 117,80 -0,28
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 114,22 114,13 0,08
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 117,89 118,67 -0,66
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 113,4 113,81 -0,36
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,22 109,50 -0,26
IN21 ING Globalnych Możliwości 110,34 110,81 -0,42
KBCA KBC Akcyjny 85,89 86,31 -0,49
KBAK KBC Aktywny 185,46 186,10 -0,34
WPDF KBC Papierów Dłużnych 170,83 170,72 0,06
KBPI KBC Pieniężny 149,95 149,92 0,02
W3FF KBC Stabilny 196,74 197,20 -0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 87,60 88,04 -0,50
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,99 122,91 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,63 125,61 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,47 68,59 -0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,08 64,14 -0,09
WAGA KBC GAMMA SFIO 192,26 192,23 0,02
WABE KBC BETA SFIO 221,61 222,53 -0,41
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,06 69,01 0,07
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 160,21 160,15 0,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,10 13,10 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,67 45,66 0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 103,05 102,84 0,20
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,77 103,71 0,06
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,25 215,48 -0,11
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,77 159,01 -0,15
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,53 10,53 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 35,18 35,27 -0,26
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,99 10,00 -0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,58 11,58 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,32 37,29 0,08
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,39 9,38 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,46 33,74 -0,83
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,51 45,64 -0,28
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,59 51,71 -0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,72 32,86 -0,43
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 59,42 59,72 -0,50
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,25 10,26 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,28 12,30 -0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,15 11,17 -0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,60 10,62 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,34 13,37 -0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,39 12,36 0,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,34 9,38 -0,43
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,36 7,40 -0,54
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,85 8,86 -0,11
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,21 8,22 -0,12
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,45 13,44 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,52 9,52 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,31 10,31 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,27 13,30 -0,23
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,33 13,35 -0,15
PITP PIONEER SFIO TP 23,09 23,10 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,83 125,95 -0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 119,84 120,01 -0,14
PKCA PKO Akcji 319,03 319,55 -0,16
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,89 109,85 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,95 120,07 -0,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 118,57 118,89 -0,27
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 95,74 95,86 -0,13
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,69 31,75 -0,19
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,08 24,18 -0,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,53 105,37 0,15
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,93 34,90 0,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,54 26,58 -0,15
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 97,87 98,20 -0,34
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,38 129,60 -0,17
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 129,01 128,97 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,82 126,92 -0,08
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,60 110,62 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 142,10 142,10 0,00
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,85 101,86 -0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,64 106,08 -0,41
SKAA SKARBIEC Akcja 295,86 296,47 -0,21
SKAK SKARBIEC Kasa 286,62 286,50 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 276,11 276,35 -0,09
FOAK FORTIS FIO AKCJI 151,17 150,80 0,25
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,49 133,41 0,06
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 245,96 246,65 -0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 361,68 362,46 -0,22
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 214,92 215,39 -0,22
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 170,69 171,03 -0,20
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,39 133,55 -0,12
NOAA Noble Fund Akcji 122,97 123,23 -0,21
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,70 71,64 0,08
NOGR Noble Fund Global Return 132,41 132,48 -0,05
NOMA Noble Fund Mieszany 122,60 122,64 -0,03
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,26 118,22 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,55 117,57 -0,02
NOTI Noble Fund Timingowy 131,42 131,67 -0,19
NOAF Noble Fund Africa 109,04 108,98 0,06
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,53 115,53 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 116,30 116,16 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 142,39 142,18 0,15
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 140,61 141,86 -0,88
QURO QUERCUS Rosja 115,22 115,96 -0,64
QUSH QUERCUS short 85,27 84,93 0,40
QULE QUERCUS lev 137,20 138,41 -0,87
SYMBOL FUNDUSZ: 28-12 27-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 246,50 246,16 0,14
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 193,23 193,38 -0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 214,31 214,25 0,03
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139724,33 139709,78 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,96 258,99 -0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 273,83 273,76 0,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,40 190,39 0,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 210,61 210,30 0,15
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 222,13 221,53 0,27
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-12 23-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 299,62 300,07 -0,15
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1872,20 1875,31 -0,17
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 406,91 407,58 -0,16
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 760,03 760,50 -0,06
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1623,63 1624,20 -0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 613,70 613,92 -0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 661,99 662,01 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 370,38 370,39 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 876,27 877,22 -0,11
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 473,33 473,85 -0,11
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 661,54 663,23 -0,25
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 559,07 560,50 -0,26
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 796,34 796,22 0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 616,78 616,69 0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 206,37 206,46 -0,04
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,99 105,04 -0,05
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 848,97 849,07 -0,01
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 486,75 486,80 -0,01
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 482,50 483,11 -0,13
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 804,76 805,78 -0,13

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg