Trwa ładowanie...
d1p3b6j

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1p3b6j

02.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-12 30-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,59 14,69 -0,68
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,89 13,93 -0,29
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,71 16,71 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,85 6,88 -0,44
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,57 13,58 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,53 10,53 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,94 5,94 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,45 5,48 -0,55
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,06 9,07 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,07 13,07 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,06 6,11 -0,82
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,60 12,59 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,80 8,89 -1,01
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,97 7,82 1,92
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,86 7,86 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,45 4,45 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,12 10,35 -2,22
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,76 11,81 -0,42
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,22 7,19 0,42
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,25 7,22 0,42
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,81 23,89 -0,33
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,02 29,17 -0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,91 24,93 -0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,22 132,28 -0,80
CAPO BPH Selektywny 110,56 110,67 -0,10
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2822,71 2821,94 0,03
CARS BPH Akcji Sub 245,18 246,18 -0,41
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,74 244,67 0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,92 1,92 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,86 35,87 -0,03
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 59,81 60,99 -1,93
CASK BPH Skarbowy Sub 31,27 31,26 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,32 1,34 -1,49
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,88 14,89 -0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,13 12,07 0,50
CASP BPH SFIO Total Profit 1098,55 1102,18 -0,33
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 147,41 146,50 0,62
CUOB Aviva Investors Obligacji 185,62 185,50 0,06
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 152,40 152,41 -0,01
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 323,80 324,12 -0,10
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 291,45 292,43 -0,34
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 302,44 303,42 -0,32
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 324,46 325,42 -0,30
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,57 257,50 0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,69 259,62 0,03
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,86 264,79 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 328,66 330,89 -0,67
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 345,60 347,82 -0,64
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 369,73 371,94 -0,59
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 137,54 137,91 -0,27
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,63 207,60 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,77 208,74 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,28 211,25 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,77 20,78 -0,05
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,12 22,14 -0,09
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,83 22,84 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 146,40 146,43 -0,02
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 157,88 157,91 -0,02
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 174,29 174,31 -0,01
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,10 38,48 -0,99
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,94 65,91 1,56
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,30 67,27 1,53
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,49 68,46 1,50
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,81 56,01 -0,36
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,65 53,02 1,19
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,36 49,41 -0,10
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,35 117,33 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 220,23 219,36 0,40
GOL2 INVESTOR Gold kat I 223,26 222,39 0,39
GOL3 INVESTOR Gold kat P 226,49 225,61 0,39
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 166,85 166,21 0,39
DWP9 INVESTOR Rosja 166,41 167,47 -0,63
DW01 INVESTOR Turcja 157,50 160,55 -1,90
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,62 168,49 1,86
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,42 132,31 0,84
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 171,65 169,00 1,57
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 219,38 220,95 -0,71
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 269,22 271,13 -0,70
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,02 78,18 1,07
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,66 22,83 3,64
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,51 230,48 0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,10 229,97 0,06
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 241,77 241,63 0,06
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,37 102,51 -0,14
INRO ING FIO Rosja EUR 15,87 15,87 0,02
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 71,55 72,19 -0,89
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 59,12 59,22 -0,17
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 208,78 209,17 -0,19
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 233,42 233,84 -0,18
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 217,53 217,92 -0,18
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 234,03 234,83 -0,34
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 284,73 285,70 -0,34
INGC ING Subf. SMS 114,86 114,77 0,08
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 40,69 41,18 -1,19
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 45,66 46,38 -1,55
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 111,90 112,77 -0,77
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 49,44 49,85 -0,82
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 89,40 87,88 1,73
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 90,35 88,80 1,75
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,14 101,13 0,01
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 99,02 99,82 -0,80
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,44 116,07 0,32
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,18 116,81 0,32
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 114,16 114,59 -0,38
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 115,37 115,79 -0,36
IN21 ING Globalnych Możliwości 94,89 94,82 0,07
IN11 ING Japonia 91,02 91,69 -0,73
IN12 ING Nowej Azji 100,8 99,65 1,15
IN28 ING Nowej Azji kat E 101,87 100,70 1,16
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 114,54 114,25 0,25
IN13 ING Rynków Wschodzących 93,85 93,26 0,63
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 94,85 94,24 0,65
ING6 ING Sektora Energii 103,38 104,28 -0,86
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 113,16 113,38 -0,19
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 88,82 88,71 0,12
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,30 98,35 -0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 262,11 262,88 -0,29
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,58 207,43 0,07
WABE KBC BETA SFIO 191,30 192,68 -0,72
WAGA KBC GAMMA SFIO 201,19 201,21 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 100,82 100,82 0,00
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,91 71,44 -0,74
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,38 128,36 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,84 131,87 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 51,08 50,75 0,65
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,96 48,85 0,23
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,96 48,85 0,23
KBCA KBC Akcyjny 66,87 67,06 -0,28
KBAK KBC Aktywny 166,69 167,04 -0,21
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,68 177,70 -0,01
KBPI KBC Pieniężny 156,72 156,74 -0,01
W3FF KBC Stabilny 187,00 187,05 -0,03
KB60 KBC Globalny Akcyjny 100,48 99,74 0,74
KB62 KBC Globalny Stabilny 103,43 102,99 0,43
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,87 51,03 -0,31
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,63 166,58 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,53 13,52 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,02 47,94 0,17
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,60 109,60 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,57 110,45 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,48 176,46 0,01
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,01 109,11 -0,09
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,96 5,95 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,78 20,86 -0,38
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,73 7,80 -0,90
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,21 10,15 0,59
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,42 6,38 0,63
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,82 41,94 -0,29
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,28 9,22 0,65
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,15 33,66 -1,52
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,43 59,72 -2,16
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,35 36,31 -2,64
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,14 64,95 -2,79
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,98 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,72 11,73 -0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,51 10,51 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,21 10,22 -0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,29 9,27 0,22
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,44 9,39 0,53
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,35 12,00 2,92
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,49 11,32 1,50
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,51 7,37 1,90
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,62 6,67 -0,75
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,31 7,01 4,28
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,38 6,24 2,24
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,60 13,59 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,74 8,61 1,51
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,66 10,66 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,01 12,87 1,09
PITP PIONEER SFIO TP 22,07 22,09 -0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,47 120,74 -0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 105,66 106,01 -0,33
PKCA PKO Akcji 258,52 259,57 -0,40
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,93 122,75 0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,71 111,81 -0,09
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 91,29 91,69 -0,44
SUPA SUPERFUND A (4) 818,39 926,03 -11,62
SUAD SUPERFUND A USD (4) 238,96 288,55 -17,19
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 179,89 209,77 -14,24
SUPB SUPERFUND B (4) 902,90 1057,89 -14,65
SUBD SUPERFUND B USD (4) 263,64 329,63 -20,02
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 198,47 239,63 -17,18
SUPC SUPERFUND C (4) 814,23 939,07 -13,29
SUCD SUPERFUND C USD (4) 237,75 292,61 -18,75
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 178,98 212,72 -15,86
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 960,11 1029,63 -6,75
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 280,34 320,83 -12,62
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 211,04 233,23 -9,51
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 82,88 95,57 -13,28
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,81 30,17 -17,77
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,38 21,91 -16,11
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 81,36 94,02 -13,47
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 24,36 29,57 -17,62
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 18,05 21,46 -15,89
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 82,68 95,54 -13,46
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 24,75 30,04 -17,61
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 18,34 21,81 -15,91
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 81,74 94,44 -13,45
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 24,47 29,70 -17,61
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 18,13 21,56 -15,91
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 90,83 90,80 0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,19 26,51 2,57
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,15 19,96 0,95
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,57 229,24 -0,73
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 308,79 311,48 -0,86
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 171,47 172,27 -0,46
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 148,84 149,22 -0,25
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,62 125,78 -0,13
NOAA Noble Fund Akcji 101,68 102,27 -0,58
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,51 57,56 -0,09
NOGR Noble Fund Global Return 109,86 109,97 -0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 104,29 104,46 -0,16
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,54 121,54 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 104,51 105,02 -0,49
NOTI Noble Fund Timingowy 109,26 110,05 -0,72
NOAF Noble Fund Africa 76,54 74,63 2,56
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 120,02 119,99 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 108,69 108,50 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 116,89 117,17 -0,24
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 98,99 100,57 -1,57
QURO QUERCUS Rosja 99,56 101,28 -1,70
QULE QUERCUS lev 88,25 89,34 -1,22
QUSH QUERCUS short 97,25 96,64 0,63
SYMBOL FUNDUSZ: 02-12 01-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,99 205,23 0,37
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,18 202,17 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,32 190,77 0,29
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142936,11 143002,74 -0,05
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 271,94 271,28 0,24
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,92 254,08 0,33
UNIA UniKORONA Akcje Sub 162,73 161,79 0,58
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 201,25 201,00 0,12
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 166,95 166,58 0,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-11 29-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 298,62 299,44 -0,27
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1836,09 1824,17 0,65
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 379,94 377,48 0,65
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 781,74 784,08 -0,30
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1732,92 1726,99 0,34
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 612,46 610,36 0,34
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 643,05 640,89 0,34
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 341,90 340,75 0,34
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 862,84 859,02 0,44
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 447,38 445,40 0,44
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 600,49 599,30 0,20
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 497,42 496,43 0,20
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 737,86 724,20 1,89
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 559,96 549,59 1,89
KB28 EUROPE KAP (EUR) 212,10 211,98 0,06
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,20 104,15 0,05
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 883,14 885,15 -0,23
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 485,49 486,60 -0,23
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 738,43 729,67 1,20
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 422,81 417,79 1,20

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j