Trwa ładowanie...
d34wj0z

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d34wj0z

24.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-11 22-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 13,97 14,22 -1,76
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,70 13,79 -0,65
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,73 16,74 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,68 6,74 -0,89
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,55 13,56 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,19 10,31 -1,16
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,79 5,89 -1,70
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,23 5,32 -1,69
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,95 9,01 -0,67
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,08 13,11 -0,23
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 5,98 6,05 -1,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,59 12,59 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,36 8,45 -1,07
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,47 7,56 -1,19
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,24 7,33 -1,23
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,19 4,23 -0,95
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,03 9,99 0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,35 11,38 -0,26
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,73 6,91 -2,60
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,76 6,94 -2,59
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,63 140,01 -0,99
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,04 122,62 -1,29
ALAK Allianz Akcji FIO 148,47 150,83 -1,56
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,73 130,10 -0,28
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 113,19 114,05 -0,75
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 117,23 117,71 -0,41
ALBU Allianz Selektywny FIO 83,50 84,87 -1,61
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 95,78 97,68 -1,95
ALPL Allianz Akcji Plus 86,17 88,14 -2,24
ALBR Allianz BRIC EUR 49,38 49,74 -0,72
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 59,88 60,74 -1,42
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 97,03 98,52 -1,51
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 90,13 90,31 -0,20
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,20 23,39 -0,81
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,85 28,22 -1,31
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,55 24,70 -0,61
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 124,61 125,64 -0,82
CAPO BPH Selektywny 110,91 110,76 0,14
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2824,05 2825,98 -0,07
CARS BPH Akcji Sub 237,33 241,12 -1,57
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,84 244,99 -0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,89 1,90 -0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 34,91 35,53 -1,75
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 56,62 57,26 -1,12
CASK BPH Skarbowy Sub 31,25 31,27 -0,06
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,31 1,32 -0,76
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,73 14,81 -0,54
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,00 12,05 -0,41
CASP BPH SFIO Total Profit 1093,92 1094,39 -0,04
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,43 145,94 -0,35
CUOB Aviva Investors Obligacji 184,65 185,67 -0,55
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 150,59 151,81 -0,80
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 312,11 316,63 -1,43
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 281,94 285,09 -1,10
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 292,90 296,05 -1,06
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 314,81 317,95 -0,99
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,37 258,01 -0,25
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,49 260,12 -0,24
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,63 265,26 -0,24
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 312,60 317,19 -1,45
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 329,49 334,08 -1,37
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 353,53 358,11 -1,28
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 132,22 134,46 -1,67
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,48 207,51 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,62 208,65 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,11 211,14 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,40 20,56 -0,78
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 21,75 21,91 -0,73
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,45 22,61 -0,71
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 144,75 147,09 -1,59
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 156,22 158,55 -1,47
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 172,59 174,91 -1,33
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 36,64 37,19 -1,48
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,85 63,31 -2,31
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,20 64,66 -2,26
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,37 65,83 -2,22
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 53,88 54,59 -1,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 50,28 50,78 -0,98
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,02 49,43 -0,83
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,26 117,28 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 212,56 212,80 -0,11
GOL2 INVESTOR Gold kat I 215,56 215,79 -0,11
GOL3 INVESTOR Gold kat P 218,73 218,95 -0,10
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 160,19 160,35 -0,10
DWP9 INVESTOR Rosja 151,71 151,93 -0,14
DW01 INVESTOR Turcja 146,53 150,00 -2,31
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,89 162,27 -0,23
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 127,01 129,08 -1,60
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 158,89 163,37 -2,74
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 210,41 213,94 -1,65
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 258,11 262,42 -1,64
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,16 75,09 -1,24
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,34 22,84 -2,16
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,27 230,18 0,04
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 229,48 230,55 -0,46
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 241,09 242,22 -0,47
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,21 101,30 -0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 14,71 14,68 0,14
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 65,64 65,27 0,57
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 58,83 59,83 -1,67
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 205,48 207,31 -0,88
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 229,65 231,69 -0,88
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 214,02 215,91 -0,88
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 228,45 231,06 -1,13
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 277,85 281,01 -1,12
INGC ING Subf. SMS 113,16 115,30 -1,86
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 39,90 40,57 -1,65
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 42,84 43,49 -1,49
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 106,19 107,74 -1,44
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 47,60 48,20 -1,24
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 83,23 86,03 -3,25
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 84,08 86,91 -3,26
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,04 101,02 0,02
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 91,96 92,96 -1,08
IN16 ING Globalny Długu Korp 114,57 115,22 -0,56
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 115,29 115,94 -0,56
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 107,24 108,43 -1,10
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 108,34 109,53 -1,09
IN21 ING Globalnych Możliwości 88,66 89,76 -1,23
IN11 ING Japonia 88,18 88,18 0,00
IN12 ING Nowej Azji 94,03 96,04 -2,09
IN28 ING Nowej Azji kat E 95 97,02 -2,08
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 112,38 113,38 -0,88
IN13 ING Rynków Wschodzących 87,54 89,73 -2,44
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 88,44 90,65 -2,44
ING6 ING Sektora Energii 94,74 97,75 -3,08
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 107,35 109,52 -1,98
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 84,36 85,91 -1,80
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 95,34 96,38 -1,08
INA2 ING SFIO Akcji 2 253,87 257,80 -1,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 206,62 207,72 -0,53
WABE KBC BETA SFIO 184,12 186,66 -1,36
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,94 200,95 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 100,64 101,08 -0,44
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,47 68,71 -1,80
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,32 128,54 -0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,64 131,69 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 49,36 50,23 -1,73
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,01 48,72 -1,46
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,01 48,72 -1,46
KBCA KBC Akcyjny 64,11 65,35 -1,90
KBAK KBC Aktywny 163,16 164,89 -1,05
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,58 178,07 -0,28
KBPI KBC Pieniężny 156,51 156,55 -0,03
W3FF KBC Stabilny 184,66 186,06 -0,75
KB60 KBC Globalny Akcyjny 96,03 95,60 0,45
KB62 KBC Globalny Stabilny 101,36 101,52 -0,16
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,29 50,99 -1,37
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,23 2,23 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,47 166,51 -0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,53 13,54 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,97 48,07 -0,21
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,53 109,51 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,44 110,61 -0,15
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 174,48 176,35 -1,06
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 106,91 108,97 -1,89
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,89 6,02 -2,16
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,19 20,68 -2,37
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,39 7,54 -1,99
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,06 10,08 -0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,29 6,46 -2,63
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,17 41,24 -0,17
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,22 9,28 -0,65
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,32 30,57 -0,82
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,87 57,52 0,61
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 33,69 33,84 -0,44
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 58,76 59,56 -1,34
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,92 9,97 -0,50
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,64 11,68 -0,34
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,42 10,46 -0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,15 10,19 -0,39
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,23 9,26 -0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,34 9,36 -0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,00 12,08 -0,66
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,30 11,31 -0,09
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,01 7,11 -1,41
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,17 6,27 -1,59
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,97 7,05 -1,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,91 5,91 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,65 13,67 -0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,64 8,54 1,17
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,65 10,65 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,63 11,71 -0,68
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,48 12,53 -0,40
PITP PIONEER SFIO TP 21,79 21,96 -0,77
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 118,43 119,37 -0,79
PKCZ PKO Zrównoważony 102,81 103,83 -0,98
PKCA PKO Akcji 249,85 252,40 -1,01
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,42 122,69 -0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,36 111,28 -0,83
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,32 89,65 -1,48
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1253,83 1253,42 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 377,76 384,24 -1,69
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 280,89 283,87 -1,05
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 652,09 656,11 -0,61
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 196,47 201,13 -2,32
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 146,09 148,59 -1,68
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,56 82,85 -0,35
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,54 133,54 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,65 78,73 -1,37
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,09 113,95 -0,75
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,57 106,70 -0,12
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,22 147,14 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,81 121,37 -0,46
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,22 107,70 -0,45
SKAA SKARBIEC Akcja 226,69 229,93 -1,41
SKAK SKARBIEC Kasa 296,05 296,07 -0,01
SKAW SKARBIEC Waga 230,91 233,11 -0,94
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 101,66 103,28 -1,57
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 117,09 117,88 -0,67
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 222,06 223,74 -0,75
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 298,47 302,41 -1,30
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 165,26 167,69 -1,45
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 145,77 147,28 -1,03
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,91 124,97 -0,85
NOAA Noble Fund Akcji 97,15 98,78 -1,65
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 56,38 57,00 -1,09
NOGR Noble Fund Global Return 108,04 108,22 -0,17
NOMA Noble Fund Mieszany 102,68 103,63 -0,92
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,48 121,66 -0,15
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,54 103,77 -0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 105,65 107,03 -1,29
NOAF Noble Fund Africa 75,02 76,50 -1,93
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,90 119,88 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 108,34 108,83 -0,45
QUAG QUERCUS Agresywny 113,74 115,53 -1,55
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 94,13 95,65 -1,59
QURO QUERCUS Rosja 89,53 89,99 -0,51
QULE QUERCUS lev 78,98 82,30 -4,03
QUSH QUERCUS short 103,11 101,12 1,97
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja (4) 94,69 94,82 -0,14
SYMBOL FUNDUSZ: 24-11 23-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 195,70 196,07 -0,19
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,14 202,24 -0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,27 184,54 -0,15
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142826,22 142786,49 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 270,82 272,41 -0,58
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 248,36 248,79 -0,17
UNIA UniKORONA Akcje Sub 155,56 155,54 0,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,43 198,86 -0,72
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 161,34 162,77 -0,88
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-11 21-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 300,52 301,12 -0,20
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1824,02 1826,37 -0,13
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 377,48 377,97 -0,13
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 786,42 788,70 -0,29
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1727,94 1731,54 -0,21
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 610,71 611,98 -0,21
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 655,78 657,67 -0,29
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 348,78 349,83 -0,30
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 866,93 866,40 0,06
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 449,51 449,23 0,06
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 596,01 598,14 -0,36
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 493,71 495,47 -0,36
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 728,55 733,13 -0,62
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 552,96 556,45 -0,63
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,55 214,91 -0,17
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,41 105,59 -0,17
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 892,36 893,96 -0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 490,57 491,44 -0,18
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 744,28 744,43 -0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 426,17 426,26 -0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-11 31-10 Zmiana dzienna %
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 95,09 100,74 -5,61

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/mra/

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z