Trwa ładowanie...
d28feox

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d28feox

13.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-12 11-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,13 16,05 0,50
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,59 15,55 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,60 18,58 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,64 7,63 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,86 14,86 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,46 11,45 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,75 6,74 0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,98 5,97 0,17
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 10,07 10,03 0,40
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,40 14,38 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,50 6,48 0,31
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,22 13,21 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,23 9,21 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,84 7,79 0,64
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,63 7,59 0,53
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,16 5,15 0,19
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,13 10,17 -0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,36 12,31 0,41
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,86 6,85 0,15
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,89 6,88 0,15
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,78 149,80 -0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,80 129,76 0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,24 161,32 0,57
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 137,82 137,84 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,25 126,28 -0,02
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,19 119,16 0,03
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,18 82,90 0,34
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 97,81 97,57 0,25
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 95,20 94,85 0,37
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,70 27,63 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,91 32,80 0,34
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,81 28,75 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,76 209,70 0,03
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,63 166,47 0,10
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 388,69 387,32 0,35
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 327,64 326,50 0,35
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 340,30 339,15 0,34
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 368,39 367,22 0,32
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,70 281,42 0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,06 283,79 0,10
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 290,94 290,66 0,10
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 366,09 365,40 0,19
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 385,33 384,64 0,18
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 415,78 415,06 0,17
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 160,81 160,13 0,42
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,19 217,17 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,54 218,52 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,95 221,93 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,36 23,32 0,17
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,96 24,91 0,20
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,89 25,85 0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 178,01 177,81 0,11
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 190,52 190,33 0,10
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 210,03 209,82 0,10
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,68 42,51 0,40
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,36 67,25 0,16
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 69,26 69,14 0,17
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,74 71,62 0,17
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,72 57,10 -0,67
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,68 53,63 0,09
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,90 55,96 -0,11
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,19 122,18 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 210,18 210,34 -0,08
GOL2 INVESTOR Gold kat I 214,93 215,09 -0,07
GOL3 INVESTOR Gold kat P 222,19 222,33 -0,06
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 193,44 193,10 0,18
DWP9 INVESTOR Rosja 151,06 150,01 0,70
DW01 INVESTOR Turcja 218,42 217,57 0,39
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,24 171,20 0,02
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,78 146,52 0,18
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,11 172,43 -0,19
WABE KBC BETA SFIO 212,60 211,59 0,48
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,19 214,15 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,57 116,40 0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,76 78,25 0,65
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,07 144,90 0,12
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,79 140,77 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,81 62,44 0,59
KBCA KBC Akcyjny 79,21 78,81 0,51
KBAK KBC Aktywny 191,46 190,78 0,36
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,26 201,03 0,11
KBPI KBC Pieniężny 164,05 164,03 0,01
W3FF KBC Stabilny 217,09 216,40 0,32
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,44 102,64 -0,19
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,80 111,03 0,69
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,03 112,04 -0,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,83 59,58 0,42
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,67 58,46 0,36
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,44 2,43 0,41
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,36 174,32 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,90 13,89 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,44 52,37 0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,40 113,39 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,16 122,02 0,11
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,36 10,35 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,24 189,84 0,21
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,63 10,61 0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,55 117,07 0,41
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,17 6,15 0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,86 22,74 0,53
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,69 9,59 1,04
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,83 10,80 0,28
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,26 7,25 0,14
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,56 13,50 0,44
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,58 41,64 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,16 10,15 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,61 35,65 -0,11
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,56 60,87 -0,51
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,82 36,01 -0,53
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,80 65,14 -0,52
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,16 11,14 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,43 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,27 11,25 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,12 11,10 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,91 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,25 10,24 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,81 10,80 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,34 10,31 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,15 14,08 0,50
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,42 12,39 0,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,96 7,90 0,76
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,74 7,73 0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,80 7,75 0,65
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,28 7,26 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,74 15,73 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,66 8,69 -0,35
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,19 11,19 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,98 14,97 0,07
PITP PIONEER SFIO TP 24,83 24,78 0,20
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,21 135,98 0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 119,08 118,72 0,30
PKCA PKO Akcji 296,25 294,82 0,49
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,69 141,63 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,89 127,63 0,20
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,33 103,87 0,44
SUPA SUPERFUND A 690,80 686,67 0,60
SUAD SUPERFUND A USD 219,59 216,99 1,20
SUAE SUPERFUND A EURO 168,75 167,38 0,82
SUPB SUPERFUND B 746,14 739,36 0,92
SUBD SUPERFUND B USD 237,18 233,64 1,52
SUBE SUPERFUND B EURO 182,27 180,22 1,14
SUPC SUPERFUND C 635,27 628,45 1,09
SUCD SUPERFUND C USD 201,94 198,59 1,69
SUCE SUPERFUND C EURO 155,18 153,19 1,30
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 787,86 784,47 0,43
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 250,44 247,90 1,02
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,46 191,22 0,65
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1343,93 1342,52 0,11
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 427,20 424,24 0,70
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 328,29 327,24 0,32
SUAL SUPERFUND AKCJI 707,21 700,96 0,89
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 224,80 221,51 1,49
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 172,76 170,86 1,11
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 67,37 66,25 1,69
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 21,42 20,94 2,29
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,46 16,15 1,92
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 65,13 64,02 1,73
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 20,70 20,23 2,32
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,91 15,61 1,92
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 66,20 65,07 1,74
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,04 20,56 2,33
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,17 15,86 1,95
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 65,58 64,46 1,74
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 20,85 20,37 2,36
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,02 15,71 1,97
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 74,54 73,87 0,91
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,69 23,34 1,50
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,21 18,01 1,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 97,65 97,65 0,00
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,02 140,01 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,59 87,10 0,56
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,18 112,26 -0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 110,31 110,28 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,25 159,23 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,84 130,84 0,00
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,98 116,99 -0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 280,90 279,43 0,53
SKAK SKARBIEC Kasa 311,30 311,27 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 276,20 275,03 0,43
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,75 120,21 0,45
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,37 131,06 0,24
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 229,32 228,05 0,56
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 339,69 337,66 0,60
NOAA Noble Fund Akcji 121,71 121,22 0,40
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 68,40 68,06 0,50
NOGR Noble Fund Global Return 117,44 117,03 0,35
NOMA Noble Fund Mieszany 125,62 124,95 0,54
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,02 128,02 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,83 118,95 -0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 133,16 132,77 0,29
NOAF Noble Fund Africa 75,20 76,12 -1,21
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,82 126,82 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 121,48 121,26 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 143,58 143,01 0,40
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 131,77 131,56 0,16
QURO QUERCUS Rosja 90,80 90,63 0,19
QULE QUERCUS lev 106,83 105,74 1,03
QUSH QUERCUS short 84,75 85,19 -0,52
QUGL QUERCUS Gold lev 111,79 111,65 0,13
QUGS QUERCUS Gold short 92,16 92,29 -0,14
QUOL QUERCUS Oil lev 76,81 74,90 2,55
QUOS QUERCUS Oil short 105,62 106,98 -1,27
QUWL QUERCUS Wheat lev 157,10 161,30 -2,60
QUWS QUERCUS Wheat short 75,74 74,98 1,01
SYMBOL FUNDUSZ: 13-12 12-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 211,29 210,35 0,45
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,76 210,83 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 196,07 195,50 0,29
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149426,51 149366,12 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,03 310,26 -0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 288,36 287,65 0,25
UNIA UniKORONA Akcje Sub 185,57 184,97 0,32
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,04 138,85 0,14
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 89,79 89,13 0,74
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 11-12 10-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 314,64 315,56 -0,29
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2076,85 2082,43 -0,27
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 411,91 413,02 -0,27
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 845,31 847,96 -0,31
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2095,15 2096,11 -0,05
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 706,53 706,86 -0,05
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 751,42 751,45 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 385,20 385,21 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 969,58 971,34 -0,18
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 486,65 487,54 -0,18
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 661,68 663,48 -0,27
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 537,59 539,05 -0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 885,97 882,03 0,45
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 659,19 656,25 0,45
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,58 238,65 -0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,76 113,80 -0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,62 979,64 -0,10
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,85 520,40 -0,11
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 908,21 905,70 0,28
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 494,98 493,61 0,28

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox