Trwa ładowanie...
d2vafal

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2vafal

18.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-03 14-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,99 16,01 -0,12
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,62 15,62 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,64 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,58 7,59 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,96 14,95 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,26 11,26 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,99 6,96 0,43
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,96 5,96 0,00
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,93 9,96 -0,30
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,38 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,67 6,67 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,31 13,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,15 9,18 -0,33
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,96 8,00 -0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,79 7,82 -0,38
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,54 5,53 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,28 10,29 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,52 12,56 -0,32
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,56 7,58 -0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,60 7,62 -0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,73 150,51 0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,61 129,61 0,00
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 167,97 168,59 -0,37
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,81 139,80 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,41 127,12 0,23
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,08 120,96 0,10
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 86,65 86,86 -0,24
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 106,83 106,27 0,53
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,63 98,90 -0,27
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,12 28,10 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,34 33,37 -0,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,14 29,10 0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,00 210,68 0,15
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,97 168,52 0,27
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 405,87 405,05 0,20
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 331,26 331,00 0,08
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 344,37 344,11 0,08
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 374,23 373,95 0,07
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,78 283,37 0,14
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,21 285,81 0,14
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,54 293,13 0,14
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 366,26 368,08 -0,49
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 386,14 387,96 -0,47
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 418,53 420,32 -0,43
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,98 163,89 0,05
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,74 219,68 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,15 221,08 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,79 224,73 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,60 23,58 0,08
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,26 25,24 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,26 26,24 0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 188,74 188,87 -0,07
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 201,55 201,68 -0,06
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 222,03 222,15 -0,05
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,14 45,20 -0,13
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,43 67,11 -1,01
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,45 69,14 -1,00
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,29 71,97 -0,94
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,98 60,74 0,40
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,35 58,47 -0,21
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,27 55,97 0,54
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,25 123,21 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 189,53 189,30 0,12
GOL2 INVESTOR Gold kat I 194,67 194,43 0,12
GOL3 INVESTOR Gold kat P 202,97 202,72 0,12
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 203,11 204,60 -0,73
DWP9 INVESTOR Rosja 153,51 154,01 -0,32
DW01 INVESTOR Turcja 230,90 228,18 1,19
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,63 171,51 -0,51
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,41 146,92 -0,35
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 179,90 180,26 -0,20
WABE KBC BETA SFIO 210,74 211,39 -0,31
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,15 217,10 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 117,13 116,96 0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,71 79,79 -0,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,38 147,19 0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,03 141,98 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 65,15 65,03 0,18
KBCA KBC Akcyjny 80,23 80,31 -0,10
KBAK KBC Aktywny 192,48 192,45 0,02
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,99 203,56 0,21
KBPI KBC Pieniężny 166,08 166,02 0,04
W3FF KBC Stabilny 221,28 221,13 0,07
KB60 KBC Globalny Akcyjny 109,99 109,53 0,42
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,10 113,28 -0,16
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,35 114,99 0,31
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,81 62,62 0,30
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,19 61,20 -0,02
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 175,98 175,92 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,00 13,99 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,78 52,66 0,23
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,21 114,20 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,12 122,87 0,20
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,44 10,42 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,07 191,68 0,20
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,32 11,32 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 118,76 118,53 0,19
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,29 6,28 0,16
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,99 22,99 0,00
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,91 9,94 -0,30
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,11 11,12 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,74 7,69 0,65
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,40 14,31 0,63
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,50 42,35 0,35
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,22 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,75 38,74 0,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,21 62,38 -0,27
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,31 38,48 -0,44
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,38 71,77 -0,54
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,12 11,12 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,43 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,21 11,23 -0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,08 11,09 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,01 9,99 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,40 10,39 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,11 11,10 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,33 10,32 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,35 14,39 -0,28
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,20 13,12 0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,06 8,07 -0,12
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,46 8,47 -0,12
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,15 8,14 0,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,56 7,56 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,23 16,24 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,38 8,36 0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,30 11,30 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,67 15,66 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 25,06 25,02 0,16
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,99 137,02 -0,02
PKCZ PKO Zrównoważony 118,41 118,62 -0,18
PKCA PKO Akcji 297,32 298,56 -0,42
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,66 140,32 0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,54 127,63 -0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,14 106,44 -0,28
SUPA SUPERFUND A 732,53 731,42 0,15
SUAD SUPERFUND A USD 229,86 228,57 0,56
SUAE SUPERFUND A EURO 176,11 176,47 -0,20
SUPB SUPERFUND B 820,60 819,25 0,16
SUBD SUPERFUND B USD 257,50 256,02 0,58
SUBE SUPERFUND B EURO 197,28 197,66 -0,19
SUPC SUPERFUND C 713,87 712,29 0,22
SUCD SUPERFUND C USD 224,01 222,59 0,64
SUCE SUPERFUND C EURO 171,62 171,85 -0,13
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 782,85 780,53 0,30
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 245,65 243,92 0,71
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 188,21 188,32 -0,06
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,09 1360,89 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 427,10 425,28 0,43
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 327,22 328,34 -0,34
SUAL SUPERFUND AKCJI 725,84 721,41 0,61
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 227,76 225,44 1,03
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 174,50 174,05 0,26
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,54 74,41 0,17
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,39 23,25 0,60
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,92 17,95 -0,17
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,24 72,12 0,17
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,67 22,54 0,58
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,37 17,40 -0,17
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,43 73,30 0,18
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,04 22,91 0,57
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,65 17,68 -0,17
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,76 72,63 0,18
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,83 22,70 0,57
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,49 17,52 -0,17
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,58 82,43 0,18
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,91 25,76 0,58
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,85 19,89 -0,20
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,39 98,91 0,49
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,45 141,43 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,25 88,57 -0,36
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,07 115,82 0,22
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,46 112,43 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,72 160,69 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,75 131,80 -0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,03 118,00 0,03
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,69 120,92 -0,19
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,29 131,24 0,04
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 237,83 238,61 -0,33
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 349,28 350,12 -0,24
NOAA Noble Fund Akcji 124,27 124,35 -0,06
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 74,09 73,89 0,27
NOGR Noble Fund Global Return 118,27 118,29 -0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 133,79 133,84 -0,04
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,99 128,96 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 121,51 120,83 0,56
NOTI Noble Fund Timingowy 139,28 139,93 -0,46
NOAF Noble Fund Africa 72,37 71,92 0,63
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,54 128,48 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 128,88 128,81 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 153,86 153,58 0,18
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 141,62 140,05 1,12
QURO QUERCUS Rosja 94,67 94,63 0,04
QULE QUERCUS lev 101,65 102,95 -1,26
QUSH QUERCUS short 86,37 85,76 0,71
QUGL QUERCUS Gold lev 95,51 95,34 0,18
QUGS QUERCUS Gold short 99,15 99,29 -0,14
QUOL QUERCUS Oil lev 85,35 84,97 0,45
QUOS QUERCUS Oil short 98,94 99,33 -0,39
QUWL QUERCUS Wheat lev 121,79 122,26 -0,38
QUWS QUERCUS Wheat short 84,09 84,02 0,08
SYMBOL FUNDUSZ: 18-03 15-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,39 208,28 -1,87
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,13 212,87 0,12
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,57 192,99 -1,25
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 312,28 311,82 0,15
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 288,61 291,40 -0,96
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,98 187,59 -1,92
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-03 13-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 306,33 306,74 -0,13
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2091,41 2100,43 -0,43
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 414,79 416,58 -0,43
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 823,03 824,05 -0,12
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2047,22 2048,62 -0,07
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 690,37 690,84 -0,07
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 759,05 758,90 0,02
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,11 389,04 0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 934,99 934,18 0,09
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 469,29 468,88 0,09
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 679,22 679,00 0,03
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 551,84 551,66 0,03
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 888,10 887,02 0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 660,77 659,96 0,12
KB28 EUROPE KAP (EUR) 236,20 235,91 0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,63 112,49 0,12
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 974,07 974,45 -0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 517,44 517,64 -0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 895,88 896,67 -0,09
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 488,26 488,69 -0,09

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal