Trwa ładowanie...
d20qpvl

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d20qpvl

29.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 28-09 27-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,18 17,30 -0,69
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,56 14,55 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,83 15,78 0,32
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,60 7,63 -0,39
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,94 12,94 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,14 11,14 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,40 7,42 -0,27
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,34 6,38 -0,63
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,43 9,43 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,50 12,46 0,32
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,86 7,89 -0,38
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,98 11,98 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,08 10,13 -0,49
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,60 8,58 0,23
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,21 8,16 0,61
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,64 4,64 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,78 9,69 0,93
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,16 11,10 0,54
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,46 7,42 0,54
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,44 7,40 0,54
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,68 139,65 0,02
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,99 126,48 -0,39
ALAK Allianz Akcji FIO 171,43 171,97 -0,31
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,79 123,82 -0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,87 109,42 0,41
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,91 114,99 -0,07
ALBU Allianz Budownictwo 2012 78,33 79,00 -0,85
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 109,91 110,54 -0,57
ALPL Allianz Akcji Plus 99,30 100,31 -1,01
ALBR Allianz BRIC EUR 65,17 65,27 -0,15
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 72,74 73,05 -0,42
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 112,48 112,49 -0,01
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,87 96,10 -1,28
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,87 77,28 -0,53
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 83,33 83,78 -0,54
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 78,71 80,12 -1,76
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,33 64,87 -0,83
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,21 28,15 0,21
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,22 38,19 0,08
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,92 26,84 0,30
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 126,09 125,43 0,53
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 111,73 111,96 -0,21
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2919,65 2918,97 0,02
CARS BPH Akcji Sub 303,12 305,09 -0,65
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,49 245,43 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,16 2,17 -0,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,37 48,46 -0,19
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,53 69,51 0,03
CASK BPH Skarbowy Sub 30,16 30,16 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,26 2,26 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,90 15,94 -0,25
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,41 12,37 0,32
CASP BPH SFIO Total Profit 1202,43 1201,10 0,11
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 140,17 140,12 0,04
CUOB FIO AI Obligacji 176,57 176,25 0,18
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 155,53 155,77 -0,15
CUPA FIO AI Polskich Akcji 381,82 383,83 -0,52
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 318,94 320,92 -0,62
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 327,82 329,79 -0,60
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 344,10 346,06 -0,57
DWDP DWS FIO DPW kat A 248,02 247,96 0,02
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,86 249,81 0,02
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,28 253,22 0,02
DWAK DWS FIO Akcji kat A 368,63 372,05 -0,92
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 382,38 385,78 -0,88
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 401,24 404,64 -0,84
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 175,38 176,86 -0,84
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,87 199,85 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,78 200,76 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,34 202,32 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,99 22,06 -0,32
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,06 23,12 -0,26
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,45 23,52 -0,30
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,85 158,83 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 208,74 209,49 -0,36
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 218,72 219,47 -0,34
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 232,53 233,27 -0,32
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,36 52,29 0,13
DWP1 DWS BRIC akt A 80,63 80,67 -0,05
BRI2 DWS BRIC akt I 81,27 81,30 -0,04
BRI3 DWS BRIC akt P 81,39 81,42 -0,04
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,74 79,34 -0,76
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 65,50 66,03 -0,80
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,85 73,30 -0,61
DWP6 DWS Gotówkowy 113,06 113,05 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,37 178,06 0,74
GOL2 DWS Gold kat I 180,56 179,24 0,74
GOL3 DWS Gold kat P 181,00 179,68 0,73
DWP8 DWS Agrobiznes 169,12 170,15 -0,61
DWP9 DWS Rosja 147,13 146,63 0,34
DW01 DWS Turcja 220,87 215,34 2,57
DW02 DWS Indie i Chiny 197,81 199,40 -0,80
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 149,32 148,96 0,24
DW04 DWS Ameryka Łacińska 177,76 175,25 1,43
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 261,71 263,98 -0,86
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 253,17 254,31 -0,45
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,54 220,42 0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 68,01 68,17 -0,23
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,10 17,22 -0,71
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 91,96 91,81 0,16
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,02 31,20 -0,58
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 216,84 217,41 -0,26
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,49 221,41 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 294,37 296,29 -0,65
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,06 196,52 0,27
INGC ING Subf. SMS 167,89 168,26 -0,22
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 104,82 105,72 -0,85
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 107,22 107,70 -0,45
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 123,31 123,28 0,02
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 116,40 116,70 -0,26
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,71 117,66 0,04
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,21 85,55 -0,40
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,28 69,60 -0,46
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,97 68,08 -0,16
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,14 69,33 -0,27
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 131,36 131,14 0,17
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,87 124,95 0,74
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,78 103,78 0,00
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 112,31 112,75 -0,39
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 108,89 108,32 0,53
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 104,88 105,25 -0,35
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,22 98,21 1,03
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 104,38 103,26 1,08
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 111,68 110,46 1,10
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,95 100,76 1,18
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,58 102,32 1,23
IN11 ING Subf Japonia 101,14 101,20 -0,06
IN12 ING Subf Nowej Azji 109,79 110,38 -0,53
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 107,05 106,98 0,07
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 107,88 107,17 0,66
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,51 116,34 0,15
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 111,02 111,45 -0,39
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,91 108,70 0,19
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 107,57 107,87 -0,28
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 106,27 106,44 -0,16
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,29 11,34 -0,44
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,70 158,68 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,32 300,43 -0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,40 45,42 -0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,67 102,67 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,06 103,06 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,28 213,15 -0,41
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,07 157,14 -0,68
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,36 10,41 -0,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,33 34,66 -0,95
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,51 11,58 -0,60
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,85 37,66 0,50
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,52 9,51 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,15 31,01 0,45
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,72 44,40 0,72
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,81 49,42 0,79
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,47 30,26 0,69
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,44 53,14 0,56
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,28 13,28 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,55 10,59 -0,38
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,81 9,86 -0,51
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,08 10,08 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,84 11,90 -0,50
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,82 10,88 -0,55
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,42 10,45 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,18 13,23 -0,38
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,94 11,94 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,90 8,90 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,54 6,54 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,54 8,58 -0,47
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,20 7,21 -0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,11 13,09 0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,42 8,43 -0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,24 10,24 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,99 12,01 -0,17
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,74 12,74 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,66 22,74 -0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,03 124,24 -0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 115,86 116,25 -0,34
PKCA PKO Akcji 300,24 301,94 -0,56
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,10 112,08 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 117,95 118,24 -0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,42 112,24 -0,73
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,40 77,52 -0,15
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 26,11 26,34 -0,87
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,46 19,58 -0,61
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,32 85,15 0,20
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,78 28,94 -0,55
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,45 21,51 -0,28
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,92 90,62 -0,77
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 126,29 126,90 -0,48
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,94 127,92 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 124,82 125,11 -0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,68 111,62 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,50 141,48 0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,99 100,95 0,04
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,34 104,78 -0,42
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 239,41 239,55 -0,06
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 338,13 339,52 -0,41
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,42 200,97 -0,77
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 163,10 163,94 -0,51
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,46 130,84 -0,29
NOAA Noble Fund Akcji 112,39 113,02 -0,56
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 67,93 68,17 -0,35
NOGR Noble Fund Global Return 126,33 126,04 0,23
NOMA Noble Fund Mieszany 117,20 117,74 -0,46
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,57 118,56 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 113,95 114,12 -0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 124,27 124,84 -0,46
NOAF Noble Fund Africa 103,44 103,32 0,12
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,31 114,28 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 114,00 114,08 -0,07
QUAG QUERCUS Agresywny 135,69 136,12 -0,32
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 139,64 138,92 0,52
QURO QUERCUS Rosja 95,67 95,14 0,56
QUSH QUERCUS short 91,69 90,83 0,95
QULE QUERCUS lev 121,35 123,73 -1,92
SYMBOL FUNDUSZ 29-09 28-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 232,44 232,95 -0,22
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 190,71 190,47 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 209,35 209,65 -0,14
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138442,99 138428,52 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,07 258,05 0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 263,87 263,73 0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 176,50 176,25 0,14
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 209,00 208,34 0,32
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 211,72 210,87 0,40

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

d20qpvl

Podziel się opinią

Share
d20qpvl
d20qpvl