Trwa ładowanie...
d41tbxk

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d41tbxk
d41tbxk

22.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 19-11 18-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,73 17,91 -1,01
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,64 14,72 -0,54
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,93 15,96 -0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,83 7,88 -0,63
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,08 13,08 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,17 11,24 -0,62
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,59 7,63 -0,52
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,57 6,62 -0,76
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,46 9,51 -0,53
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,44 12,46 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,06 8,11 -0,62
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,11 12,10 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,26 10,34 -0,77
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,61 8,63 -0,23
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,45 8,43 0,24
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,70 4,73 -0,63
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,20 9,25 -0,54
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,19 11,17 0,18
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,35 7,21 1,94
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,33 7,18 2,09
ALOB Allianz Obligacji FIO 137,37 137,59 -0,16
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 127,81 127,66 0,12
ALAK Allianz Akcji FIO 176,20 177,11 -0,51
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,42 124,43 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,07 108,85 0,20
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,38 115,76 -0,33
ALBU Allianz Budownictwo 2012 80,47 79,94 0,66
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 115,67 116,37 -0,60
ALPL Allianz Akcji Plus 105,94 106,87 -0,87
ALBR Allianz BRIC EUR 66,38 66,21 0,26
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 75,80 75,42 0,50
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 116,69 116,92 -0,20
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 98,41 98,00 0,42
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 80,71 79,49 1,53
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 87,36 86,92 0,51
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 82,08 81,98 0,12
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,01 65,64 0,56
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,86 28,97 -0,38
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,41 39,56 -0,38
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,35 27,38 -0,11
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,92 128,18 -0,20
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,62 113,02 -0,35
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2890,55 2893,54 -0,10
CARS BPH Akcji Sub 313,49 315,81 -0,73
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,49 244,57 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,21 -0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,06 49,27 -0,43
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,71 70,98 -0,38
CASK BPH Skarbowy Sub 30,32 30,31 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,25 2,25 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,06 16,10 -0,25
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,38 12,38 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1220,56 1220,54 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,74 146,04 -0,21
CUOB FIO AI Obligacji 174,21 174,36 -0,09
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,23 158,27 -0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 400,60 401,20 -0,15
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 324,40 326,57 -0,66
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 333,54 335,70 -0,64
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 350,45 352,60 -0,61
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,25 247,28 -0,01
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,13 249,15 -0,01
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,75 252,78 -0,01
DWAK DWS FIO Akcji kat A 379,33 382,93 -0,94
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 393,47 397,06 -0,90
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 412,86 416,44 -0,86
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 178,80 180,63 -1,01
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,67 200,66 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,61 201,59 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,28 203,26 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,14 22,23 -0,40
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,24 23,33 -0,39
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,66 23,75 -0,38
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,54 159,52 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 207,61 209,33 -0,82
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 217,79 219,52 -0,79
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 231,89 233,60 -0,73
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,79 53,07 -0,53
DWP1 DWS BRIC akt A 81,00 81,68 -0,83
BRI2 DWS BRIC akt I 81,73 82,41 -0,83
BRI3 DWS BRIC akt P 81,97 82,65 -0,82
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 76,94 77,67 -0,94
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 65,48 66,10 -0,94
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,88 72,54 -0,91
DWP6 DWS Gotówkowy 113,52 113,51 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 181,18 182,47 -0,71
GOL2 DWS Gold kat I 182,58 183,86 -0,70
GOL3 DWS Gold kat P 183,29 184,57 -0,69
DWP8 DWS Agrobiznes 177,87 177,26 0,34
DWP9 DWS Rosja 153,45 154,07 -0,40
DW01 DWS Turcja 231,34 233,08 -0,75
DW02 DWS Indie i Chiny 196,61 199,42 -1,41
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,50 151,21 -0,47
DW04 DWS Ameryka Łacińska 177,49 181,12 -2,00
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 271,33 274,28 -1,08
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 257,51 259,13 -0,63
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,45 219,67 -0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 71,61 71,63 -0,03
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,18 18,19 -0,02
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 90,02 91,22 -1,32
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,31 31,60 -0,90
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,45 219,44 -0,45
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,51 222,49 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 302,84 305,42 -0,84
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,43 196,56 -0,07
INGC ING Subf. SMS 168,11 169,32 -0,71
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,70 86,25 -0,64
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,82 70,44 -0,88
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,49 71,01 -0,73
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,87 69,16 -0,42
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 138,07 138,51 -0,32
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 123,97 124,39 -0,34
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,57 104,64 -0,07
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,12 114,55 -0,38
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 110,74 110,73 0,01
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 107,14 107,69 -0,51
ING6 ING Subf Sektora Energii 106,99 106,95 0,04
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 100,68 101,13 -0,44
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 110,42 110,59 -0,15
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 98,71 99,13 -0,42
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,26 101,48 -0,22
IN11 ING Subf Japonia 106,58 106,78 -0,19
IN12 ING Subf Nowej Azji 114,36 115,07 -0,62
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 112,07 112,15 -0,07
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 114,52 114,46 0,05
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,45 116,59 -0,12
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 114,31 113,59 0,63
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 111,44 111,80 -0,32
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 111,69 112,29 -0,53
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,17 108,39 -0,20
IN21 ING Globalnych Możliwości 103,59 103,80 -0,20
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 83,21 84,25 -1,23
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 182,62 183,94 -0,72
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 170,53 170,52 0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 149,26 149,16 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 194,41 195,47 -0,54
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,39 85,73 -1,56
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,67 122,68 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,08 125,04 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,97 67,41 -0,65
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,47 62,83 -0,57
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,50 191,41 0,05
WABE KBC BETA SFIO 214,33 216,63 -1,06
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,46 67,82 -0,53
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,57 159,55 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,90 301,12 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,59 45,62 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,57 102,62 -0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,43 103,45 -0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,25 214,59 -0,62
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,14 158,04 -1,20
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,52 10,59 -0,66
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,47 35,00 -1,51
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,47 11,58 -0,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,26 37,27 -0,03
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,46 9,46 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,82 32,00 -0,56
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,82 43,93 -0,25
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,69 49,77 -0,16
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,49 30,64 -0,49
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,59 54,93 -0,62
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,16 13,18 -0,15
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 10,03 10,09 -0,59
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,12 10,12 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,04 12,11 -0,58
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,95 11,02 -0,64
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,46 10,53 -0,66
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,63 13,60 0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,24 12,21 0,25
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,41 9,38 0,32
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,92 6,94 -0,29
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,93 8,91 0,22
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,66 7,61 0,66
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,36 13,35 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,78 8,63 1,74
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,29 10,29 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,42 12,41 0,08
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,90 12,91 -0,08
PITP PIONEER SFIO TP 22,90 23,00 -0,43
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,64 125,15 -0,41
PKCZ PKO Zrównoważony 117,64 118,37 -0,62
PKCA PKO Akcji 309,39 312,16 -0,89
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 110,49 110,74 -0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,39 118,87 -0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,76 115,91 -0,99
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 85,76 85,94 -0,21
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 29,83 29,77 0,20
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,78 21,82 -0,18
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,70 93,72 -0,02
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,59 32,46 0,40
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,79 23,80 -0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 94,12 94,96 -0,88
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,48 129,39 -0,70
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,57 128,55 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,20 126,64 -0,35
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,48 111,40 0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,56 141,62 -0,04
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,50 101,50 0,00
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,81 106,42 -0,57
SKAA SKARBIEC Akcja 286,58 289,04 -0,85
SKAK SKARBIEC Kasa 285,53 285,51 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 273,22 274,77 -0,56
FOAK FORTIS FIO AKCJI 148,85 150,78 -1,28
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,72 133,31 -0,44
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 240,74 241,63 -0,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 348,54 351,69 -0,90
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,30 209,33 -0,97
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 166,56 167,89 -0,79
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 131,85 132,44 -0,45
NOAA Noble Fund Akcji 118,43 119,56 -0,95
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,71 71,06 -0,49
NOGR Noble Fund Global Return 129,79 130,06 -0,21
NOMA Noble Fund Mieszany 120,94 121,64 -0,58
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,04 118,09 -0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,91 117,10 -0,16
NOTI Noble Fund Timingowy 131,79 131,96 -0,13
NOAF Noble Fund Africa 109,24 109,36 -0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,87 114,88 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 115,74 115,74 0,00
QUAG QUERCUS Agresywny 139,54 140,27 -0,52
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 145,60 146,02 -0,29
QURO QUERCUS Rosja 101,36 101,36 0,00
QUSH QUERCUS short 89,06 87,44 1,85
QULE QUERCUS lev 126,69 131,57 -3,71
SYMBOL FUNDUSZ 22-11 19-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 239,16 239,87 -0,30
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,90 192,83 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 211,28 211,61 -0,16
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139239,38 139189,53 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,39 258,37 0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 268,72 269,28 -0,21
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,26 184,96 -0,38
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 209,46 209,84 -0,18
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 217,06 217,73 -0,31
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-11 17-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 299,07 301,26 -0,73
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1846,63 1843,86 0,15
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 400,76 400,76 0,00
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 757,69 762,93 -0,69
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1657,95 1657,39 0,03
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 626,67 626,46 0,03
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 672,28 674,01 -0,26
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 376,14 377,11 -0,26
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 880,79 881,42 -0,07
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 475,78 476,12 -0,07
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 628,20 625,87 0,37
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 528,92 528,92 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 800,28 805,43 -0,64
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 619,83 623,83 -0,64
KB28 EUROPE C1 (EUR) 209,10 210,11 -0,48
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,38 106,90 -0,49
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 863,50 864,29 -0,09
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 495,53 495,53 0,00
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 491,76 490,61 0,23
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 820,22 818,30 0,23

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk