Trwa ładowanie...
d3kt9ik

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3kt9ik

28.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-11 26-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,43 15,44 -0,06
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,24 15,23 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,42 18,40 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,44 7,44 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,77 14,77 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,16 11,17 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,51 6,49 0,31
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,76 5,74 0,35
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,72 9,71 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,26 14,25 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,27 6,26 0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,17 13,17 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,84 8,86 -0,23
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,64 7,61 0,39
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,39 7,39 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,03 5,02 0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,13 10,17 -0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,13 12,12 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,74 6,74 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,77 6,77 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 148,60 148,38 0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,36 128,16 0,16
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,52 156,34 0,12
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 137,37 137,30 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,72 124,53 0,15
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,68 119,63 0,04
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,20 80,11 0,11
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 95,10 94,69 0,43
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,02 91,82 0,22
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,94 26,92 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,76 31,79 -0,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,18 28,15 0,11
CUOB Aviva Investors Obligacji 207,04 206,57 0,23
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,26 162,82 0,27
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 373,71 373,27 0,12
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 318,18 316,80 0,44
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 330,76 329,37 0,42
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 358,57 357,17 0,39
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 278,53 278,12 0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 280,89 280,48 0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 287,69 287,28 0,14
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 352,20 352,05 0,04
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 371,34 371,19 0,04
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 401,48 401,31 0,04
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 154,23 153,51 0,47
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,74 216,70 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,09 218,05 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,46 221,42 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,91 22,82 0,39
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,49 24,40 0,37
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,42 25,33 0,36
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 171,52 171,42 0,06
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 183,99 183,88 0,06
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 203,35 203,23 0,06
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,76 40,81 -0,12
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,86 64,85 0,02
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,74 66,73 0,01
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,16 69,15 0,01
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,58 56,06 -0,86
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,48 52,30 0,34
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,78 52,39 0,74
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,93 121,92 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 214,93 215,57 -0,30
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,61 220,25 -0,29
GOL3 INVESTOR Gold kat P 226,69 227,32 -0,28
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,06 188,30 0,40
DWP9 INVESTOR Rosja 143,88 145,56 -1,15
DW01 INVESTOR Turcja 203,68 204,59 -0,44
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,00 165,78 0,13
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,36 142,19 0,12
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,66 165,10 0,34
WABE KBC BETA SFIO 204,50 204,34 0,08
WAGA KBC GAMMA SFIO 213,23 213,15 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 114,58 114,36 0,19
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,07 74,73 0,45
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 143,05 142,85 0,14
KBPY KBC Portfel Pieniężny 139,95 139,95 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,05 59,42 1,06
KBCA KBC Akcyjny 75,58 75,32 0,35
KBAK KBC Aktywny 185,61 185,26 0,19
WPDF KBC Papierów Dłużnych 198,49 198,20 0,15
KBPI KBC Pieniężny 163,26 163,23 0,02
W3FF KBC Stabilny 211,54 210,93 0,29
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,02 101,61 -0,58
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 107,65 107,26 0,36
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,31 110,43 -0,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 57,38 57,02 0,63
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,45 56,51 -0,11
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,60 10,56 0,38
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 173,89 173,85 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,87 13,87 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,88 51,82 0,12
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,30 113,30 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 120,84 120,70 0,12
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,28 10,27 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 186,53 186,24 0,16
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,48 10,47 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,83 113,73 0,09
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,02 6,03 -0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,97 21,97 0,00
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,30 9,31 -0,11
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,63 10,65 -0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,97 6,95 0,29
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,99 12,96 0,23
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,41 41,55 -0,34
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,10 10,09 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,87 34,87 0,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,42 60,57 -0,25
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,53 35,75 -0,62
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,92 64,46 -0,84
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,93 10,92 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,29 12,29 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,09 11,08 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,93 10,93 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,78 9,78 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,07 10,06 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,66 10,66 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,15 10,15 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,81 13,83 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,28 12,27 0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,57 7,58 -0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,58 7,57 0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,59 7,60 -0,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,98 6,98 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,56 15,54 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,75 8,76 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,17 11,17 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,80 14,77 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 24,25 24,22 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 133,46 133,34 0,09
PKCZ PKO Zrównoważony 116,08 116,01 0,06
PKCA PKO Akcji 286,38 286,45 -0,02
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,12 138,75 0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,22 123,96 0,21
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,93 99,78 0,15
SUPA SUPERFUND A 667,37 661,45 0,90
SUAD SUPERFUND A USD 210,97 208,37 1,25
SUAE SUPERFUND A EURO 162,74 160,70 1,27
SUPB SUPERFUND B 710,35 701,06 1,33
SUBD SUPERFUND B USD 224,55 220,85 1,68
SUBE SUPERFUND B EURO 173,22 170,33 1,70
SUPC SUPERFUND C 595,18 585,55 1,64
SUCD SUPERFUND C USD 188,15 184,46 2,00
SUCE SUPERFUND C EURO 145,14 142,26 2,02
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 778,71 773,20 0,71
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 246,16 243,57 1,06
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 189,89 187,85 1,09
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1337,14 1336,91 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 422,69 421,15 0,37
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,07 324,81 0,39
SUAL SUPERFUND AKCJI 676,86 671,94 0,73
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 213,97 211,67 1,09
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 165,06 163,25 1,11
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 63,96 64,93 -1,49
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,22 20,45 -1,12
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 15,60 15,78 -1,14
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 61,80 62,76 -1,53
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 19,54 19,77 -1,16
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,07 15,25 -1,18
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 62,82 63,78 -1,51
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 19,86 20,09 -1,14
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,32 15,50 -1,16
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 62,22 63,18 -1,52
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 19,67 19,90 -1,16
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,17 15,35 -1,17
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 70,85 69,95 1,29
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,40 22,04 1,63
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 17,28 16,99 1,71
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,17 94,93 0,25
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,80 139,79 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,73 84,57 0,19
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,69 110,55 0,13
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,63 109,59 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,93 158,92 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,18 130,10 0,06
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,35 116,37 -0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 267,62 267,34 0,10
SKAK SKARBIEC Kasa 310,65 310,62 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 266,13 265,66 0,18
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 115,92 115,45 0,41
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,37 128,10 0,21
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 224,02 223,15 0,39
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 328,36 326,43 0,59
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,55 189,45 0,05
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,63 159,57 0,04
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,20 135,12 0,06
NOAA Noble Fund Akcji 117,56 117,94 -0,32
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 66,34 66,05 0,44
NOGR Noble Fund Global Return 114,34 114,69 -0,31
NOMA Noble Fund Mieszany 121,91 122,27 -0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 127,56 127,53 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,90 117,56 -0,56
NOTI Noble Fund Timingowy 129,04 129,42 -0,29
NOAF Noble Fund Africa 75,94 77,14 -1,56
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,45 126,47 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 120,23 120,09 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 138,47 138,01 0,33
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 122,74 122,93 -0,15
QURO QUERCUS Rosja 88,52 89,28 -0,85
QULE QUERCUS lev 97,77 97,86 -0,09
QUSH QUERCUS short 88,63 88,60 0,03
QUGL QUERCUS Gold lev 116,15 117,24 -0,93
QUGS QUERCUS Gold short 90,44 89,97 0,52
QUOL QUERCUS Oil lev 78,61 79,32 -0,90
QUOS QUERCUS Oil short 105,19 104,84 0,33
QUWL QUERCUS Wheat lev 186,47 176,76 5,49
QUWS QUERCUS Wheat short 69,26 71,25 -2,79
SYMBOL FUNDUSZ: 28-11 27-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 206,67 207,33 -0,32
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,61 208,92 0,33
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 192,91 192,97 -0,03
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149177,11 149147,10 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,28 306,53 0,24
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 280,38 280,53 -0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,28 179,07 -0,44
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,24 139,32 -0,06
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 90,59 90,70 -0,12
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-11 23-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 313,97 313,63 0,11
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2058,51 2056,48 0,10
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,28 407,89 0,10
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 844,03 842,64 0,16
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2064,78 2062,47 0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 696,29 695,51 0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 746,58 745,85 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 382,70 382,33 0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 965,00 963,21 0,19
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 484,36 483,45 0,19
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 656,63 656,78 -0,02
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 533,49 533,61 -0,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 880,64 880,04 0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 655,22 654,78 0,07
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,36 237,29 0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,18 113,15 0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,74 975,53 0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,87 518,22 0,13
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 895,82 894,32 0,17
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 488,22 487,41 0,17

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3kt9ik

Podziel się opinią

Share
d3kt9ik
d3kt9ik