Trwa ładowanie...
d3vwayo

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3vwayo

28.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-08 24-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,77 14,81 -0,27
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,70 14,71 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,85 17,84 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,17 7,18 -0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,43 14,43 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,88 10,89 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,16 6,18 -0,32
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,56 5,57 -0,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,45 9,45 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,86 13,86 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,06 6,07 -0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,00 13,00 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,72 8,74 -0,23
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,06 7,09 -0,42
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,11 7,12 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,86 4,83 0,62
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,40 10,44 -0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,48 11,51 -0,26
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,76 6,75 0,15
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,79 6,78 0,15
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 144,32 144,25 0,05
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 125,60 125,64 -0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 150,80 150,97 -0,11
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 135,18 135,11 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 120,64 120,56 0,07
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,25 120,42 -0,14
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 75,62 75,69 -0,09
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 90,27 90,45 -0,20
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 87,85 88,07 -0,25
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,76 25,75 0,04
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,60 30,62 -0,07
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,91 26,90 0,04
CUOB Aviva Investors Obligacji 198,89 198,68 0,11
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 157,13 157,02 0,07
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 351,92 352,49 -0,16
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 301,67 301,59 0,03
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 313,84 313,74 0,03
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 340,01 339,85 0,05
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 270,05 269,83 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 272,34 272,13 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 278,72 278,49 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 335,96 336,36 -0,12
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 354,52 354,90 -0,11
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 382,85 383,17 -0,08
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 142,39 141,90 0,35
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 214,22 214,15 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 215,51 215,44 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 218,66 218,58 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,83 21,80 0,14
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,36 23,32 0,17
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,22 24,18 0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 157,30 156,24 0,68
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 169,52 168,45 0,64
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 188,00 186,91 0,58
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 39,15 39,07 0,20
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,38 65,75 -0,56
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,13 67,49 -0,53
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,21 69,56 -0,50
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,62 54,65 -0,05
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,10 53,08 0,04
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,90 49,57 0,67
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 120,71 120,69 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 213,16 212,60 0,26
GOL2 INVESTOR Gold kat I 217,41 216,84 0,26
GOL3 INVESTOR Gold kat P 223,36 222,76 0,27
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,54 191,25 0,15
DWP9 INVESTOR Rosja 150,41 151,13 -0,48
DW01 INVESTOR Turcja 193,06 192,93 0,07
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,33 161,53 -0,74
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,55 139,83 -0,20
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 168,34 170,50 -1,27
WABE KBC BETA SFIO 195,49 196,01 -0,27
WAGA KBC GAMMA SFIO 210,44 210,32 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 109,10 108,97 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,88 71,14 -0,37
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 137,35 137,24 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 137,65 137,58 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,68 55,86 -0,32
KBCA KBC Akcyjny 70,66 70,96 -0,42
KBAK KBC Aktywny 176,50 176,78 -0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 190,34 190,19 0,08
KBPI KBC Pieniężny 161,53 161,44 0,06
W3FF KBC Stabilny 200,76 200,95 -0,09
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,01 103,31 -0,29
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 100,81 100,98 -0,17
KB62 KBC Globalny Stabilny 108,40 108,46 -0,06
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,39 53,55 -0,30
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,35 54,57 -0,40
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 171,95 171,89 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,82 13,81 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,56 50,52 0,08
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,82 112,81 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 117,55 117,46 0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,07 10,06 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 180,37 180,43 -0,03
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,16 10,17 -0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 110,35 110,57 -0,20
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,84 5,83 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,06 21,14 -0,38
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,85 8,87 -0,23
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,42 10,44 -0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,55 6,56 -0,15
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,84 11,85 -0,08
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,41 40,64 -0,57
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,91 9,91 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,03 34,08 -0,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,02 61,19 -0,28
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,73 36,87 -0,38
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,91 67,19 -0,42
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,55 10,55 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,08 12,08 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,84 10,85 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,64 10,65 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,62 9,62 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,90 9,90 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,42 10,42 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,04 13,09 -0,38
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,95 11,97 -0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,36 7,39 -0,41
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,46 7,46 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,19 7,23 -0,55
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,01 7,01 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,09 15,08 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,01 9,04 -0,33
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,03 11,03 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,52 14,51 0,07
PITP PIONEER SFIO TP 23,25 23,25 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 128,11 128,19 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 111,03 111,18 -0,13
PKCA PKO Akcji 271,23 272,02 -0,29
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 132,49 132,37 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 117,39 117,39 0,00
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,47 93,68 -0,22
SUPA SUPERFUND A 777,48 776,79 0,09
SUAD SUPERFUND A USD 238,71 237,70 0,42
SUAE SUPERFUND A EURO 190,64 189,41 0,65
SUPB SUPERFUND B 864,68 863,50 0,14
SUBD SUPERFUND B USD 265,48 264,23 0,47
SUBE SUPERFUND B EURO 212,02 210,55 0,70
SUPC SUPERFUND C 764,15 762,41 0,23
SUCD SUPERFUND C USD 234,62 233,30 0,57
SUCE SUPERFUND C EURO 187,37 185,90 0,79
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 856,19 855,74 0,05
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 262,88 261,85 0,39
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 209,94 208,66 0,61
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1314,23 1313,71 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 403,51 401,99 0,38
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,25 320,32 0,60
SUAL SUPERFUND AKCJI 640,40 639,69 0,11
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 196,62 195,74 0,45
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 157,03 155,98 0,67
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 78,24 78,02 0,28
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,02 23,87 0,63
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,18 19,02 0,84
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 76,02 75,86 0,21
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,34 23,21 0,56
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,64 18,50 0,76
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 77,27 77,10 0,22
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,72 23,59 0,55
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,95 18,80 0,80
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 76,52 76,36 0,21
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,49 23,37 0,51
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,76 18,62 0,75
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,95 85,85 0,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,39 26,27 0,46
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,07 20,93 0,67
SKAA SKARBIEC Akcja 249,15 249,77 -0,25
SKAK SKARBIEC Kasa 307,07 306,96 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 249,35 249,70 -0,14
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 110,53 111,08 -0,50
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 124,30 124,38 -0,06
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 226,42 226,45 -0,01
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 317,30 317,44 -0,04
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 177,80 178,26 -0,26
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 152,58 152,74 -0,10
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,67 130,74 -0,05
NOAA Noble Fund Akcji 110,99 111,02 -0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 61,02 60,87 0,25
NOGR Noble Fund Global Return 109,99 109,82 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 112,64 112,56 0,07
NOSA Noble Fund Skarbowy 125,74 125,70 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,31 111,18 0,12
NOTI Noble Fund Timingowy 119,13 118,72 0,35
NOAF Noble Fund Africa 80,40 81,09 -0,85
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 124,86 124,83 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 115,87 115,69 0,16
QUAG QUERCUS Agresywny 127,86 128,01 -0,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,44 115,34 0,09
QURO QUERCUS Rosja 92,53 92,77 -0,26
QULE QUERCUS lev 88,14 89,55 -1,57
QUSH QUERCUS short 93,73 92,99 0,80
QUGL QUERCUS Gold lev 108,17 109,14 -0,89
QUGS QUERCUS Gold short 95,47 95,07 0,42
QUOL QUERCUS Oil lev 97,05 97,73 -0,70
QUOS QUERCUS Oil short 95,79 95,51 0,29
QUWL QUERCUS Wheat lev 192,15 194,68 -1,30
QUWS QUERCUS Wheat short 69,51 68,97 0,78
SYMBOL FUNDUSZ: 28-08 27-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 198,93 199,01 -0,04
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,51 208,33 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 186,98 186,91 0,04
KHPŁ Korporacyjny SFIO 147758,70 147702,53 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 295,51 295,28 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 269,08 268,95 0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,94 169,08 -0,08
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 161,44 161,32 0,07
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 100,97 100,59 0,38
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-08 23-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 326,63 326,16 0,14
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2067,40 2059,46 0,39
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 427,79 426,15 0,38
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 852,55 850,63 0,23
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1997,12 1997,28 -0,01
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 705,83 705,89 -0,01
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 726,90 727,00 -0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 386,50 386,56 -0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 971,72 969,26 0,25
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 503,83 502,56 0,25
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 670,83 668,65 0,33
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 555,68 553,88 0,32
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 847,99 849,27 -0,15
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 643,66 644,64 -0,15
KB28 EUROPE KAP (EUR) 233,99 233,84 0,06
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,96 114,88 0,07
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 962,42 962,98 -0,06
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 529,08 529,39 -0,06
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 874,94 874,77 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 500,95 500,85 0,02

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo