Trwa ładowanie...
dv08t9o

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
dv08t9o

09.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 8-02 7-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,61 15,57 0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,27 14,26 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,08 17,07 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,18 7,17 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,87 13,87 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,00 10,95 0,46
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,56 6,54 0,31
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,66 5,66 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,32 9,32 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,36 13,35 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,84 6,79 0,74
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,68 12,68 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,31 9,27 0,43
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,03 8,01 0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,94 7,92 0,25
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,71 4,70 0,21
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,92 10,02 -1,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,67 11,70 -0,26
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,53 7,50 0,40
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,56 7,53 0,40
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,28 141,33 -0,04
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,64 129,53 0,08
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 166,12 166,41 -0,17
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 131,55 131,58 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 114,66 114,74 -0,07
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 122,74 122,91 -0,14
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 94,67 94,56 0,12
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 109,70 110,10 -0,36
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 101,51 101,45 0,06
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 58,55 58,58 -0,05
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 112,27 111,65 0,56
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,92 24,86 0,24
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,77 30,63 0,46
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,82 25,78 0,16
CUOB Aviva Investors Obligacji 190,12 189,93 0,10
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,27 158,88 0,25
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 358,62 356,54 0,58
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 304,04 303,67 0,12
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 315,33 314,96 0,12
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 338,21 337,82 0,12
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 260,41 260,25 0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 262,58 262,41 0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 268,05 267,88 0,06
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 342,90 342,60 0,09
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 360,26 359,95 0,09
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 385,14 384,81 0,09
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,71 150,83 0,58
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 209,34 209,32 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 210,52 210,49 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 213,19 213,16 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,68 21,64 0,18
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,08 23,03 0,22
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,82 23,77 0,21
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 169,18 168,09 0,65
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 180,84 179,75 0,61
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 197,58 196,48 0,56
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,83 41,40 1,04
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 72,69 73,01 -0,44
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 74,15 74,47 -0,43
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 75,51 75,83 -0,42
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,83 58,52 0,53
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,83 57,47 0,63
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,86 54,45 0,75
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,26 118,25 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 218,15 216,19 0,91
GOL2 INVESTOR Gold kat I 221,51 219,54 0,90
GOL3 INVESTOR Gold kat P 225,26 223,28 0,89
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 178,60 178,57 0,02
DWP9 INVESTOR Rosja 167,89 168,32 -0,26
DW01 INVESTOR Turcja 171,26 172,22 -0,56
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 173,88 175,18 -0,74
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,72 142,93 -0,15
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 179,55 181,45 -1,05
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 232,31 231,38 0,40
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 286,17 285,00 0,41
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 232,42 231,47 0,41
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,80 82,57 0,28
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,32 25,96 1,38
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 232,98 232,90 0,03
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 232,99 232,91 0,03
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 234,93 234,82 0,05
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 247,01 246,88 0,05
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 234,95 234,84 0,05
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,57 103,57 0,00
INRO ING FIO Rosja EUR 17,21 17,23 -0,10
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 71,79 72,05 -0,36
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 67,52 66,51 1,52
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 216,10 215,74 0,17
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 242,21 241,80 0,17
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 225,77 225,38 0,17
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 244,25 243,65 0,25
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 298,10 297,35 0,25
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 244,34 243,73 0,25
INGC ING Subf. SMS 131,75 130,37 1,06
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 46,14 45,78 0,79
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 51,89 51,53 0,70
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 120,72 119,27 1,22
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 100,31 100,12 0,19
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 101,62 101,43 0,19
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,21 102,17 0,04
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 108,08 108,00 0,07
IN16 ING Globalny Długu Korp 124,31 124,09 0,18
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 125,29 125,07 0,18
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 124,33 124,11 0,18
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 124,83 124,68 0,12
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 126,45 126,30 0,12
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 124,86 124,70 0,13
IN21 ING Globalnych Możliwości 105,81 105,42 0,37
IN41 ING Globalnych Możliwości T 105,84 105,44 0,38
IN11 ING Japonia 95,90 95,26 0,67
IN12 ING Nowej Azji 108,70 107,22 1,38
IN28 ING Nowej Azji kat E 110,12 108,61 1,39
In42 ING Nowej Azji kat T 108,72 107,24 1,38
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 120,11 120,03 0,07
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 120,12 120,04 0,07
IN13 ING Rynków Wschodzących 100,37 99,59 0,78
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 101,65 100,89 0,75
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 100,40 99,61 0,79
ING6 ING Sektora Energii 109,82 110,03 -0,19
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,33 123,00 0,27
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 105,02 104,71 0,30
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 95,83 95,05 0,82
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,12 104,76 0,34
INA2 ING SFIO Akcji 2 282,86 281,81 0,37
ING2 ING SFIO Obligacji 2 213,07 212,96 0,05
WABE KBC BETA SFIO 201,33 201,18 0,07
WAGA KBC GAMMA SFIO 204,32 204,28 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 103,40 103,37 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,36 75,22 0,19
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 131,23 131,15 0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 133,86 133,84 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,04 57,86 0,31
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,02 54,75 0,49
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,02 54,75 0,49
KBCA KBC Akcyjny 72,78 72,63 0,21
KBAK KBC Aktywny 176,34 176,01 0,19
WPDF KBC Papierów Dłużnych 181,73 181,58 0,08
KBPI KBC Pieniężny 158,58 158,57 0,01
W3FF KBC Stabilny 196,09 195,79 0,15
KB60 KBC Globalny Akcyjny 100,74 101,72 -0,96
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,16 104,56 -0,38
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,16 56,71 0,79
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,28 2,27 0,44
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 168,27 168,23 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,70 13,69 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,02 48,94 0,16
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,01 110,99 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 112,86 112,67 0,17
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 182,98 182,76 0,12
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,72 116,43 0,25
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,49 6,46 0,46
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,64 22,56 0,35
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,00 8,98 0,22
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,63 10,59 0,38
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,09 7,06 0,42
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 10,74 10,67 0,66
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,40 40,49 -0,22
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,69 9,68 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,52 33,68 -0,48
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,48 58,06 -1,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,18 35,50 -0,90
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,11 64,67 -0,87
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,20 10,19 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,90 11,89 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,69 10,68 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,40 10,39 0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,48 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,69 9,68 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,05 10,05 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,22 13,10 0,92
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,19 12,08 0,91
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,05 7,98 0,88
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,30 7,30 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,93 7,79 1,80
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,01 7,02 -0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,31 14,30 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,95 8,97 -0,22
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,76 10,76 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,92 13,92 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,94 22,89 0,22
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,60 125,46 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 111,38 111,23 0,13
PKCA PKO Akcji 276,26 275,98 0,10
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 125,99 125,80 0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,92 115,70 0,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,76 97,51 0,26
SUPA SUPERFUND A (4) 799,09 790,21 1,12
SUAD SUPERFUND A USD (4) 253,99 247,61 2,58
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 191,58 188,45 1,66
SUPB SUPERFUND B (4) 881,55 865,92 1,81
SUBD SUPERFUND B USD (4) 280,20 271,34 3,27
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 211,35 206,50 2,35
SUPC SUPERFUND C (4) 777,92 761,77 2,12
SUCD SUPERFUND C USD (4) 247,26 238,70 3,59
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 186,51 181,66 2,67
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 915,34 902,73 1,40
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 290,94 282,87 2,85
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 219,45 215,28 1,94
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1271,15 1269,16 0,16
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 404,04 397,69 1,60
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 304,76 302,66 0,69
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 660,60 660,08 0,08
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 209,97 206,84 1,51
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 158,38 157,41 0,62
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 78,37 78,35 0,03
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,91 24,63 1,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,79 18,74 0,27
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 87,40 85,94 1,70
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,78 27,02 2,81
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,95 20,55 1,95
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 90,99 90,50 0,54
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 134,92 134,89 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,66 84,50 0,19
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,34 116,80 0,46
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 107,93 107,91 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 151,17 151,11 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 124,20 124,10 0,08
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,01 108,95 0,06
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 109,90 109,26 0,59
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,05 121,67 0,31
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 232,81 232,54 0,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 323,24 323,11 0,04
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 181,26 181,08 0,10
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 154,94 154,71 0,15
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,13 129,95 0,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,20 121,14 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 115,40 114,71 0,60
QUAG QUERCUS Agresywny 131,14 130,46 0,52
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 107,97 106,68 1,21
QURO QUERCUS Rosja 100,57 101,13 -0,55
QULE QUERCUS lev 94,25 94,23 0,02
QUSH QUERCUS short 93,01 92,99 0,02
SYMBOL FUNDUSZ: 09-02 08-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 214,44 215,21 -0,36
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 205,25 205,24 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,71 198,32 -0,31
KHPŁ Korporacyjny SFIO 144370,53 144380,76 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 280,22 280,23 0,00
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 264,53 264,93 -0,15
UNIA UniKORONA Akcje Sub 171,72 172,23 -0,30
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-02 6-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,24 313,28 -0,97
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1940,99 1955,33 -0,73
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 401,65 404,62 -0,73
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 808,99 817,22 -1,01
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1803,50 1803,14 0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 637,40 637,27 0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 687,77 687,67 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 365,71 365,65 0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 901,59 903,47 -0,21
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 467,47 468,45 -0,21
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 638,78 645,50 -1,04
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 529,13 534,70 -1,04
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 807,73 806,42 0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 613,11 612,12 0,16
KB28 EUROPE KAP (EUR) 220,83 221,60 -0,35
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,50 108,87 -0,34
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 919,67 921,06 -0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 505,58 506,34 -0,15
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 801,44 800,73 0,09
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 458,88 458,47 0,09

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o