Trwa ładowanie...
d2nythf

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2nythf

15.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-11 10-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,94 14,84 0,67
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,96 13,91 0,36
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,70 16,70 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,91 6,89 0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,51 13,51 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,41 10,46 -0,48
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,11 6,10 0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,56 5,53 0,54
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,14 9,13 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,10 13,09 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,24 6,22 0,32
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,57 12,57 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,77 0,68
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,93 7,81 1,54
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,68 7,53 1,99
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,44 4,41 0,68
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,86 9,87 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,52 11,38 1,23
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,30 7,18 1,67
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,33 7,21 1,66
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,48 140,42 0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 127,09 126,33 0,60
ALAK Allianz Akcji FIO 157,55 156,46 0,70
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,16 130,17 -0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,36 114,43 -0,06
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 120,22 120,11 0,09
ALBU Allianz Selektywny FIO 91,37 90,10 1,41
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 104,60 103,74 0,83
ALPL Allianz Akcji Plus 95,59 94,59 1,06
ALBR Allianz BRIC EUR 53,47 52,84 1,19
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 64,30 63,09 1,92
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,96 102,51 1,41
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 95,45 94,62 0,88
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,21 24,15 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,98 29,87 0,37
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,27 25,24 0,12
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 129,76 128,40 1,06
CAPO BPH Selektywny 111,28 111,42 -0,13
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2825,19 2825,67 -0,02
CARS BPH Akcji Sub 255,88 253,16 1,07
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,84 244,87 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,95 0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,29 37,04 0,67
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,37 60,84 0,87
CASK BPH Skarbowy Sub 31,25 31,24 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,39 1,39 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,08 15,03 0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,01 12,04 -0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1084,66 1083,98 0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 150,68 149,64 0,70
CUOB FIO AI Obligacji 185,91 185,91 0,00
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 154,24 153,83 0,27
CUPA FIO AI Polskich Akcji 335,04 333,44 0,48
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 294,09 292,77 0,45
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 305,02 303,68 0,44
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 326,82 325,43 0,43
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,24 258,06 0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,35 260,16 0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,46 265,25 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 331,53 329,17 0,72
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 348,36 345,98 0,69
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 372,31 369,88 0,66
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 141,95 141,01 0,67
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,40 207,34 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,53 208,47 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,00 210,94 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,00 20,94 0,29
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,35 22,28 0,31
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,04 22,98 0,26
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 152,53 151,86 0,44
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 163,97 163,30 0,41
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 180,30 179,60 0,39
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,85 38,66 0,49
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,67 66,45 0,33
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,00 67,78 0,32
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,16 68,92 0,35
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,77 56,27 0,89
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,59 52,97 1,17
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,16 50,93 0,45
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,21 117,18 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 220,79 217,61 1,46
GOL2 INVESTOR Gold kat I 223,74 220,54 1,45
GOL3 INVESTOR Gold kat P 226,84 223,61 1,44
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 171,80 167,98 2,27
DWP9 INVESTOR Rosja 157,42 156,47 0,61
DW01 INVESTOR Turcja 159,16 159,99 -0,52
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,27 169,65 1,54
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,78 133,49 0,22
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 168,12 166,99 0,68
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 225,96 223,94 0,90
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 277,04 274,51 0,92
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,94 79,72 0,28
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,88 24,75 0,53
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,24 230,25 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,80 230,77 0,01
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,47 242,42 0,02
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,11 101,89 0,22
INRO ING FIO Rosja EUR 15,72 15,58 0,90
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,21 68,26 1,39
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 64,41 64,16 0,39
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,12 210,48 0,30
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 235,88 235,13 0,32
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 219,82 219,12 0,32
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 237,90 236,75 0,49
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 289,23 287,78 0,50
INGC ING Subf. SMS 122,45 121,56 0,73
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,02 42,88 0,33
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 47,24 46,66 1,24
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 113,13 112,74 0,35
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,93 50,48 0,89
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 92,31 90,87 1,58
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 93,23 91,76 1,60
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,04 101,04 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 98,76 97,71 1,07
IN16 ING Globalny Długu Korp 117,14 116,76 0,33
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,85 117,46 0,33
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 113,37 112,28 0,97
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,5 113,38 0,99
IN21 ING Globalnych Możliwości 95,4 94,52 0,93
IN11 ING Japonia 90,52 89,90 0,69
IN12 ING Nowej Azji 102,03 100,72 1,30
IN28 ING Nowej Azji kat E 103,04 101,71 1,31
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 115,32 115,00 0,28
IN13 ING Rynków Wschodzących 95,77 94,35 1,51
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 96,72 95,28 1,51
ING6 ING Sektora Energii 105,08 103,88 1,16
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 114,86 114,08 0,68
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 91,43 90,53 0,99
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 99,69 99,14 0,55
INA2 ING SFIO Akcji 2 270,16 268,51 0,61
ING2 ING SFIO Obligacji 2 208,10 207,97 0,06
WABE KBC BETA SFIO 195,28 193,80 0,76
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,42 200,39 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 100,89 100,85 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,87 72,15 1,00
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,15 128,15 0,00
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,38 131,35 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 52,82 52,58 0,46
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,72 50,52 0,40
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,72 50,52 0,40
KBCA KBC Akcyjny 69,19 68,65 0,79
KBAK KBC Aktywny 169,52 168,86 0,39
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,63 177,60 0,02
KBPI KBC Pieniężny 156,27 156,25 0,01
W3FF KBC Stabilny 189,19 188,61 0,31
KB60 KBC Globalny Akcyjny 97,80 98,07 -0,28
KB62 KBC Globalny Stabilny 102,42 102,53 -0,11
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,01 52,54 0,89
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,38 166,34 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,56 13,56 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,09 48,10 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,44 109,39 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,65 110,65 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,23 180,58 0,36
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,91 114,19 0,63
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,53 6,47 0,93
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,25 22,07 0,82
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,96 7,88 1,02
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,17 10,14 0,30
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,97 6,90 1,01
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,21 41,00 0,51
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,36 9,36 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,31 31,75 1,76
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 56,94 57,00 -0,11
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 34,12 34,03 0,26
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 61,28 60,91 0,61
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,07 10,06 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,80 11,78 0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,60 10,58 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,30 10,29 0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,39 9,37 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,49 9,47 0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,59 12,39 1,61
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,68 11,55 1,13
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,62 7,48 1,87
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,65 6,59 0,91
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,52 7,33 2,59
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,31 6,25 0,96
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,76 13,77 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,86 8,87 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,64 10,64 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,24 12,10 1,16
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,86 12,77 0,70
PITP PIONEER SFIO TP 22,39 22,33 0,27
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,29 121,01 0,23
PKCZ PKO Zrównoważony 106,92 106,54 0,36
PKCA PKO Akcji 263,34 262,19 0,44
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,86 122,83 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 113,17 112,98 0,17
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,91 93,34 0,61
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 83,93 84,04 -0,13
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,39 133,34 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,05 81,45 0,74
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,80 116,53 0,23
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,65 106,67 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 148,32 148,21 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,64 122,51 0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,68 107,69 -0,01
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 107,77 106,51 1,18
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,62 119,13 0,41
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 228,19 227,62 0,25
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 315,23 312,28 0,94
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 175,22 174,14 0,62
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,03 150,52 0,34
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,92 126,66 0,21
NOAA Noble Fund Akcji 104,74 103,37 1,33
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 59,86 59,69 0,28
NOGR Noble Fund Global Return 111,34 110,36 0,89
NOMA Noble Fund Mieszany 106,43 105,80 0,60
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,76 121,79 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 106,43 106,20 0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 112,49 111,37 1,01
NOAF Noble Fund Africa 82,89 82,58 0,38
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,81 119,77 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 109,16 108,89 0,25
QUAG QUERCUS Agresywny 119,92 119,13 0,66
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 102,78 101,77 0,99
QURO QUERCUS Rosja 96,27 94,55 1,82
QULE QUERCUS lev 93,41 91,74 1,82
QUSH QUERCUS short 95,22 96,09 -0,91
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (7) 998,81 986,97 1,20
SYMBOL FUNDUSZ: 15-11 14-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,88 208,47 -1,72
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,31 202,54 -0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,64 191,73 -1,09
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142649,37 142674,50 -0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,20 273,05 -0,31
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,95 257,90 -1,14
UNIA UniKORONA Akcje Sub 161,67 164,75 -1,87
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 11-11 10-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 299,29 300,30 -0,34
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1840,79 1845,50 -0,26
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 380,97 381,94 -0,25
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 783,15 786,75 -0,46
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1751,38 1751,34 0,00
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 618,99 618,98 0,00
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 664,66 665,87 -0,18
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 353,55 354,19 -0,18
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 876,84 877,61 -0,09
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 454,65 455,04 -0,09
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 603,51 605,81 -0,38
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 499,92 501,82 -0,38
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 747,69 743,56 0,56
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 567,51 564,37 0,56
KB28 EUROPE KAP (EUR) 217,28 217,94 -0,30
KB29 EUROPE DIV (EUR) 106,75 107,08 -0,31
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 898,59 900,37 -0,20
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 493,99 494,97 -0,20
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 757,36 755,73 0,22
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 433,67 432,74 0,21

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2nythf

Podziel się opinią

Share
d2nythf
d2nythf