Trwa ładowanie...
d34va30

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d34va30

23.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-03 21-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,89 15,14 -1,65
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,32 14,38 -0,42
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,21 17,22 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,01 7,07 -0,85
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,01 14,01 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,67 10,74 -0,65
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,68 6,78 -1,47
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,57 5,64 -1,24
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,30 9,35 -0,53
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,44 13,45 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,84 6,94 -1,44
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,74 12,73 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,81 8,91 -1,12
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,06 7,96 1,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,84 7,77 0,90
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,80 4,83 -0,62
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,90 9,80 1,02
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,65 11,48 1,48
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,68 7,73 -0,65
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,72 7,76 -0,52
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,00 141,88 0,08
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,11 127,34 -0,97
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,58 158,73 -1,35
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 132,08 132,04 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 115,35 115,25 0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,08 121,57 -0,40
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 90,24 93,56 -3,55
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 105,92 108,47 -2,35
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,88 97,17 -2,36
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 56,73 56,94 -0,37
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 110,48 110,18 0,27
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,79 24,96 -0,68
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,31 30,70 -1,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,88 25,99 -0,42
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 136,63 135,96 0,49
CAPO BPH Selektywny 112,80 113,14 -0,30
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2876,83 2876,00 0,03
CARS BPH Akcji Sub 255,42 259,00 -1,38
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,16 249,09 0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,98 1,99 -0,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 39,00 39,60 -1,52
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,72 62,52 0,32
CASK BPH Skarbowy Sub 31,64 31,64 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,31 1,34 -2,24
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,26 15,33 -0,46
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,09 12,05 0,33
CASP BPH SFIO Total Profit 1129,20 1130,53 -0,12
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 148,69 151,70 -1,98
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 299,29 302,36 -1,02
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 310,77 313,84 -0,98
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 334,26 337,31 -0,90
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 262,05 261,95 0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 264,24 264,14 0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 269,90 269,79 0,04
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 327,94 333,12 -1,55
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 345,56 350,74 -1,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 371,00 376,17 -1,37
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 150,75 153,15 -1,57
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 210,35 210,31 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 211,56 211,51 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 214,32 214,28 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,72 21,84 -0,55
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,15 23,26 -0,47
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,91 24,03 -0,50
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 173,65 175,88 -1,27
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 185,44 187,66 -1,18
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 202,46 204,68 -1,08
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,18 42,54 -0,85
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 70,68 71,24 -0,79
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 72,21 72,76 -0,76
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,69 74,25 -0,75
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,59 56,43 -1,49
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,95 57,20 -0,44
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,75 56,13 -0,68
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,77 118,74 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 204,73 206,15 -0,69
GOL2 INVESTOR Gold kat I 208,29 209,70 -0,67
GOL3 INVESTOR Gold kat P 212,41 213,81 -0,65
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,41 185,85 -0,77
DWP9 INVESTOR Rosja 165,60 166,62 -0,61
DW01 INVESTOR Turcja 169,58 167,50 1,24
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,70 167,38 0,19
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,21 141,64 -0,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,76 175,97 -0,12
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 227,66 231,00 -1,45
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 281,11 285,22 -1,44
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 228,39 231,72 -1,44
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,21 80,36 -0,19
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,32 25,78 -1,78
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 234,40 234,35 0,02
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 234,45 234,40 0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 236,85 236,95 -0,04
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 249,12 249,22 -0,04
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 236,99 237,09 -0,04
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 104,00 104,21 -0,20
INRO ING FIO Rosja EUR 17,14 17,44 -1,73
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 71,46 72,14 -0,94
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 66,70 67,63 -1,38
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 215,34 216,63 -0,60
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 241,74 243,18 -0,59
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 225,36 226,70 -0,59
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 241,70 243,97 -0,93
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 295,57 298,34 -0,93
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 242,33 244,60 -0,93
INGC ING Subf. SMS 131,12 133,61 -1,86
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,71 44,49 -1,75
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 50,62 50,81 -0,37
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 118,79 119,24 -0,38
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 95,77 96,94 -1,21
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 97,17 98,35 -1,20
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,82 102,80 0,02
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 109,85 111,14 -1,16
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,93 127,20 -0,21
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 128,05 128,33 -0,22
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 127,09 127,37 -0,22
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 127,38 128,27 -0,69
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 129,23 130,13 -0,69
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 127,62 128,51 -0,69
IN21 ING Globalnych Możliwości 108,43 109,30 -0,80
IN41 ING Globalnych Możliwości T 108,64 109,51 -0,79
IN11 ING Japonia 104,44 104,85 -0,39
IN12 ING Nowej Azji 106,78 107,23 -0,42
IN28 ING Nowej Azji kat E 108,35 108,79 -0,40
In42 ING Nowej Azji kat T 106,99 107,43 -0,41
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 119,05 119,44 -0,33
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 119,12 119,50 -0,32
IN13 ING Rynków Wschodzących 98,79 99,55 -0,76
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 100,20 100,97 -0,76
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 98,98 99,74 -0,76
ING6 ING Sektora Energii 105,83 108,09 -2,09
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,63 124,46 -0,67
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 102,43 102,76 -0,32
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 94,38 95,28 -0,94
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,89 106,53 -0,60
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 99,83 100,23 -0,40
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 99,79 100,23 -0,44
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 99,74 100,23 -0,49
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 99,69 100,23 -0,54
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 99,66 100,23 -0,57
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 99,62 100,23 -0,61
INA2 ING SFIO Akcji 2 276,77 281,05 -1,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 215,19 215,21 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 191,32 194,04 -1,40
WAGA KBC GAMMA SFIO 206,11 206,08 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 104,18 104,14 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,79 72,26 -2,03
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 132,44 132,37 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 134,99 134,96 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,77 59,91 -1,90
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,46 57,34 -1,53
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,46 57,34 -1,53
KBCA KBC Akcyjny 70,54 71,90 -1,89
KBAK KBC Aktywny 173,51 175,26 -1,00
WPDF KBC Papierów Dłużnych 183,51 183,42 0,05
KBPI KBC Pieniężny 159,73 159,70 0,02
W3FF KBC Stabilny 194,27 195,75 -0,76
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,57 102,37 1,17
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,45 104,81 0,61
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,36 59,11 -1,27
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 169,29 169,25 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,79 13,78 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,41 49,44 -0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,70 111,67 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 113,76 113,82 -0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 180,33 181,53 -0,66
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,63 114,11 -1,30
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,38 6,43 -0,78
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,53 21,89 -1,64
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,56 8,70 -1,61
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,62 10,65 -0,28
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,03 7,15 -1,68
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,73 11,91 -1,51
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,87 40,58 0,71
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,80 9,81 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,11 34,18 -0,20
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,29 57,36 1,62
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,75 35,35 1,13
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,63 65,15 0,74
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,16 10,19 -0,29
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,85 11,87 -0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,61 10,65 -0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,36 10,39 -0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,53 9,55 -0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,76 9,78 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,11 10,14 -0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,17 13,17 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,31 12,25 0,49
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,93 7,99 -0,75
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,43 7,51 -1,07
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,85 7,83 0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,10 7,15 -0,70
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,61 14,62 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,87 8,88 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,82 10,82 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,13 14,16 -0,21
PITP PIONEER SFIO TP 22,77 22,91 -0,61
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,34 125,83 -0,39
PKCZ PKO Zrównoważony 109,86 110,68 -0,74
PKCA PKO Akcji 268,29 271,40 -1,15
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,45 127,36 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,83 116,51 -0,58
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 95,75 97,07 -1,36
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,37 77,21 -3,68
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,48 24,77 -5,21
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,84 18,67 -4,45
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 72,67 75,66 -3,95
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 22,94 23,85 -3,82
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 17,43 18,27 -4,60
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 73,86 76,91 -3,97
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 23,31 24,24 -3,84
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 17,71 18,57 -4,63
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 73,12 76,13 -3,95
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 23,08 24,00 -3,83
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 17,54 18,38 -4,57
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,17 81,22 -0,06
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,62 26,05 -1,65
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,47 19,64 -0,87
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 88,68 89,46 -0,87
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 135,64 135,63 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,15 84,45 -1,54
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,77 118,53 -0,64
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,67 108,64 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 152,90 152,81 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,88 124,29 -0,33
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,96 109,92 0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 242,00 246,03 -1,64
SKAK SKARBIEC Kasa 300,67 300,63 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 243,53 246,18 -1,08
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 108,87 110,98 -1,90
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,08 123,07 -0,80
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 229,44 231,73 -0,99
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 320,67 324,79 -1,27
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 176,59 179,03 -1,36
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 152,66 153,91 -0,81
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,55 130,17 -0,48
NOAA Noble Fund Akcji 110,07 111,17 -0,99
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 66,66 67,50 -1,24
NOGR Noble Fund Global Return 111,74 112,23 -0,44
NOMA Noble Fund Mieszany 114,32 115,46 -0,99
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,51 123,49 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 113,08 113,11 -0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 116,96 117,86 -0,76
NOAF Noble Fund Africa 80,80 80,73 0,09
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,93 121,95 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 118,26 118,73 -0,40
QUAG QUERCUS Agresywny 133,39 135,23 -1,36
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 108,51 108,18 0,31
QURO QUERCUS Rosja 101,50 101,61 -0,11
QULE QUERCUS lev 83,63 86,77 -3,62
QUSH QUERCUS short 98,33 96,57 1,82
SYMBOL FUNDUSZ: 23-03 22-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,39 204,11 -0,35
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 207,83 207,89 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,14 191,66 -0,27
KHPŁ Korporacyjny SFIO 145214,62 145202,73 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 283,26 282,98 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 261,80 261,95 -0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,16 166,41 -0,15
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 217,14 216,97 0,08
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 180,60 182,11 -0,83
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 21-03 20-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 306,26 305,30 0,31
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1942,18 1936,68 0,28
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 401,89 400,75 0,28
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 801,01 798,50 0,31
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1851,50 1853,42 -0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 654,36 655,04 -0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 700,02 698,98 0,15
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,22 371,67 0,15
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 907,99 905,96 0,22
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 470,79 469,74 0,22
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 640,59 639,86 0,11
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 530,64 530,03 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 812,88 814,25 -0,17
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 617,02 618,06 -0,17
KB28 EUROPE KAP (EUR) 221,65 221,03 0,28
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,90 108,59 0,29
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 916,02 912,98 0,33
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 503,57 501,90 0,33
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 806,13 807,46 -0,16
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,56 462,32 -0,16
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-03 29-02 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 93,51 92,74 0,83
KB50 KBC KUPON 2 (7) 92,25 91,71 0,59
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 101,20 99,93 1,27
KB54 KBC KUPON 3 (7) 97,86 97,31 0,57
KB55 KBC KUPON 4 (7) 92,23 91,72 0,56
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 106,97 104,36 2,50
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 92,76 92,13 0,68
KB59 KBC KUPON 5 (7) 95,01 94,20 0,86
KB65 KBC KUPON 6 (7) 105,25 104,05 1,15
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 99,01 98,04 0,99
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 96,13 95,01 1,18
KB78 KBC Kapital 1 (7) 104,17 102,81 1,32
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 104,68 103,63 1,01
KB80 KBC Point Capped 1 (7) 100,96 100,00 0,96

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30