Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

FUTURIS - Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej dot. AFORTI HOLDING S.A. (4/2015) - EBI

FUTURIS - Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej dot. AFORTI HOLDING S.A. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej dot. AFORTI HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku podpisany został aneks do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 30 maja 2014 roku pomiędzy FUTURIS S.A., FUTURIS CAPITAL (Cyprus) Ltd., AFORTI HOLDING S.A. oraz KETYS INVESTMENT Sp. z o. o., o której FUTURIS S.A. informowała raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 roku. Zgodnie z aneksem strony wyraziły zgodę na sprzedaż przez KETYS INVESTMENT Sp. z o. o. części akcji AFORTI HOLDING S.A. Panu Klaudiuszowi Sytek i Pani Kamilli Sytek ? Skoniecznej, a nabywcy przystąpili do umowy inwestycyjnej i wstąpili w prawa i obowiązki wynikające z nabycia ww. akcji AFORTI HOLDING S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06