Trwa ładowanie...
d2prr9b

G-ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta. (36/2014)

G-ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta. (36/2014)

Share
d2prr9b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dzisiejszym otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Wiceprezesa organu zarządzającego Emitenta Pana Tomasza Bujaka, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta zawiadomienie następującej treści: ?Niniejszym informuję, iż dnia 04.12.2014 nabyłem 43844 akcji zwykłych na okaziciela G-Energy S.A. po średniej cenie 0,46 zł za jedną akcję. Łącznie posiadam 50 000 akcji zwykłych na okaziciela G-Energy S.A. Akcje zostały nabyte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.? W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2prr9b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | G-ENERGY S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-901 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Defilad | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 247 84 53 | | 22 256 28 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@genergy.pl | | www.genergy.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 31 93 164 | | 142684184 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Tomasz Gutowski Prezes Zarządu Tomasz Gutowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2prr9b

Podziel się opinią

Share
d2prr9b
d2prr9b