Trwa ładowanie...
d1r5b00

GENOMED - Zawarcie Umowy o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S (4/2015) - EBI

GENOMED - Zawarcie Umowy o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S (4/2015)

Share
d1r5b00

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Genomed S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 19.02.2015 podpisał w trybie obiegowym Umowę o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S, Kopenhaga, Dania (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute). Spółka informowała o rozwoju współpracy z tym kontrahentem w raportach bieżących nr 15 /2013 z 25 lipca 2013 i nr 6/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Umowa ta, o wartości ponad 15 mln PLN, umożliwia Spółce, jako jedynemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT). Umowa została zawarta na czas określony, na okres 3 lat i zapewnia Spółce wyłączność na terytorium Polski oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Podpisana Umowa gwarantuje Spółce transfer technologii NIFTY, opartej o sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS), oraz współpracę przy dalszym rozwoju tego testu. Umowa otwiera też możliwość wprowadzania innych badań genetycznych, opartych na technologii NGS, i
wpisuje się w misję Spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu
Marek Zagulski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

Podziel się opinią

Share
d1r5b00
d1r5b00