Trwa ładowanie...
d4csj8w

GETIN - AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETI...

GETIN - AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN HOLDING S.A. W DNIU 29.12.2010 R. (45/2010)

Share
d4csj8w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN HOLDING S.A. W DNIU 29.12.2010 R. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2010r.1. LC CORP B.V. z siedzibą w AmsterdamieLiczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zgromadzeniu: 314.699.113, co uprawniało do 59,48% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 44,09% ogólnej liczby głosów.2. Leszek CzarneckiLiczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zgromadzeniu: 81.740.374, co uprawniało do 15,45% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 11,45% ogólnej liczby głosów.3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą WarszawieLiczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zgromadzeniu: 37.000.000, co uprawniało do 6,99% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 5,18% ogólnej liczby głosów.4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w WarszawieLiczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zgromadzeniu:
29.000.000, co uprawniało do 5,48% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,06% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2010-12-29 Katarzyna Beuch Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w