Trwa ładowanie...
d3el6vs

GETIN NOBLE BANK S.A. - USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI (50/2014)

GETIN NOBLE BANK S.A. - USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI (50/2014)

Share
d3el6vs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2014 r. powziął informację, że w związku z planowanym na 20 marca 2014 r. uruchomieniem transzy w wysokości 20 mln EUR oraz 333.264.000 PLN (jako ekwiwalent 80 mln EUR) wynikającej z podpisanej w dniu 23 stycznia 2014 r. umowy kredytu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2014 ("Umowa") z dnia 24 stycznia 2014 r., został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu ("EBI"). Emitent (jako zastawca) zawarł z EBI (jako zastawnikiem) umowę zastawu finansowego na obligacjach zdeponowanych na rachunku prowadzonym dla Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, celem zabezpieczenia zwrotu środków przekazanych w ramach Umowy wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w Umowie. Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objęte 560 tys. sztuk 11-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w styczniu
2018 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej 558.728.800 PLN, które są własnością Emitenta. Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a EBI jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będącym podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Marcin Dec Członek Zarządu
2014-03-13 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs