Trwa ładowanie...
d8yag9g
espi

GETIN - ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GET BANK S.A. (92/2011)

GETIN - ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GET BANK S.A. (92/2011)
Share
d8yag9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej GET Bank S.A. (dalej: "Spółka"), o tym że w dniu 30.11.2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokument ofertowy i podsumowujący Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki serii H i zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki oraz Noble Securities S.A. w dniu 5.12.2011 roku. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie kolejnego warunku niezbędnego do rejestracji podziału Emitenta zgodnie z Planem Podziału, który był przedmiotem Raportu bieżącego Emitenta nr 60/2011 z dnia 27.07.2011r. O spełnieniu kolejnego warunku rejestracji podziału Emitent będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d8yag9g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-12-01 Łukasz Chojnacki I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8yag9g

Podziel się opinią

Share
d8yag9g
d8yag9g