Trwa ładowanie...
ddoesn2
espi

GETIN - ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA DOKONANIE ZMIAN W STATUCIE GET BANK S.A. (93/2011)

GETIN - ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA DOKONANIE ZMIAN W STATUCIE GET BANK S.A. (93/2011)
Share
ddoesn2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 93 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA DOKONANIE ZMIAN W STATUCIE GET BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej GET Bank S.A. (dalej: "Spółka"), o tym że w dniu 1.12.2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na dokonanie zmian w Statucie Spółki. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie następnego warunku niezbędnego do podziału Emitenta zgodnie z Planem Podziału, który był przedmiotem Raportu bieżącego Emitenta nr 60/2011 z dnia 27.07.2011r. O spełnieniu kolejnych warunków podziału Spółki tj. stania się przez Get Bank spółką publiczną, której akcje będą notowane na GPW oraz rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy, Emitent poinformuje odrębnie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
ddoesn2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-12-01 Łukasz Chojnacki I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddoesn2

Podziel się opinią

Share
ddoesn2
ddoesn2