Trwa ładowanie...
d495f7s

GINO ROSSI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (5/2011)

GINO ROSSI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (5/2011)

Share
d495f7s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GINO ROSSI S.A., działając na podstawie § 103.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazania raportów okresowych w 2011 roku:1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne- IV kwartał 2010?01.03.2011- I kwartał 2011?13.05.2010- III kwartał 2011?14.11.20102. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011?29.08.20113. Raport roczny jednostkowy za rok 2010?28.04.20114. Raport roczny skonsolidowany za rok 2010?28.04.2011Jednocześnie, zgodnie z § 83.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GINO ROSSI S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe
informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Witold Jesionowski Prezes Zarządu Witold Jesionowski
2011-01-28 Anna Stenszke Wice Prezes Anna Stenszke

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s