Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

GINO ROSSI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (5/2011)

GINO ROSSI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (5/2011)
Share
dwyes71

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GINO ROSSI S.A., działając na podstawie § 103.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazania raportów okresowych w 2011 roku:1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne- IV kwartał 2010?01.03.2011- I kwartał 2011?13.05.2010- III kwartał 2011?14.11.20102. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011?29.08.20113. Raport roczny jednostkowy za rok 2010?28.04.20114. Raport roczny skonsolidowany za rok 2010?28.04.2011Jednocześnie, zgodnie z § 83.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GINO ROSSI S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe
informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Witold Jesionowski Prezes Zarządu Witold Jesionowski
2011-01-28 Anna Stenszke Wice Prezes Anna Stenszke

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71