Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

GINO ROSSI S.A. - Wypowiedzenie umowy zawartej przez spółkę zależną. (10/2013)

GINO ROSSI S.A. - Wypowiedzenie umowy zawartej przez spółkę zależną. (10/2013)
Share
d1uwuyq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy zawartej przez spółkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał od spółki zależnej Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o otrzymaniu przez spółkę zależną w dniu wczorajszym wypowiedzenia umowy o współpracy, zawartej przez Simple Creative Products S.A. z projektantem będącym osobą fizyczną. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 80/2012 w dniu 23 października 2012 r. Wypowiedzenie zawiera datę na dzień 21 marca 2013 r. Przedmiotem umowy było wykonanie przez w/w osobę sześciu kompletnych kolekcji odzieży wraz artykułami uzupełniającymi, począwszy od kolekcji wiosennej 2013 r. do kolekcji jesienno-zimowej 2015r. oraz współpraca w obszarach marketingu i reklamy. Z uwagi na przewidziany w umowie okres wypowiedzenia, umowa o współpracy zostanie rozwiązania z dniem wykonania wszystkich obowiązków projektanta związanych z kolekcją jesienno-zimową 2013 r. Jako przyczyna wypowiedzenia zostały wskazane okoliczności uniemożliwiające prawidłową współpracę
pomiędzy stronami. Spółka nie przewiduje jakichkolwiek skutków finansowych, wynikających z rozwiązania umowy, dla Spółki oraz Simple Creative Products S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-03-22 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq