Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

GLOBAL CITY HOLDINGS - Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania (17/2014)

GLOBAL CITY HOLDINGS - Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania (17/2014)
Share
d1pc3cb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL CITY HOLDINGS
Temat
Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, że dnia 3 kwietnia 2014 roku Spółka ogłosiła komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 28 lutego 2014 roku ("Komunikat"). Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 roku o zasadach dotyczących rynków finansowych i ich nadzoru (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
TO _ results announcement ENG.pdf Announcement on the purchase of shares under the public tender offer
TO _ results announcement POL.pdf Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Announcement on the purchase of shares under the public tender offerThe Board of Directors of Global City Holdings N.V., a company organized in the Netherlands and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”), hereby announces that on 3 April 2014, the Company issued an announcement on the purchase of shares under the public tender offer to subscribe for the sale of the Company’s own shares announced by the Company on 28 February 2014 (the “Announcement”).The entire content of the Announcement is attached to this Report as a schedule.Legal basis: Article 5:53 et seq. of the Dutch Act of 28 September 2006 on the Principles Governing Financial Markets and their Supervision (Financial Supervision Act – Wft.) in connection with Article 56.1.2 and Article 56.6 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL CITY HOLDINGS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb