Trwa ładowanie...
dnfre15

GNB liczy na dalszą poprawę dochodów powtarzalnych, chce mieć zysk  w 2017 r. 

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) oczekuje dalszej poprawy dochodów powtarzalnych w IV kwartale br., w tym wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego, i chce powrócić do zyskowności w 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. 

Share
dnfre15

"Rosną nam dochody odsetkowe i prowizyjne. Rosną salda na rachunkach oszczędnościowych i RORach. To efekt zmian systemowych w banku. Spodziewam się dalszej poprawy dochodów powtarzalnych. Wynik odsetkowy w październiku pokazuje bardzo dobrą tendencję i będzie to widać w wynikach IV kwartału" - powiedział Rosiński.

Bank odnotował spadek kosztów odsetkowych o prawie 4% w skali kwartału oraz o 21% r/r. Jednocześnie koszty odsetkowe zmniejszały się dwukrotnie szybciej niż przychody odsetkowe.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 328,86 mln zł w III kw. wobec 300,66 mln zł rok wcześniej. W III kwartale marża odsetkowa (NIM) osiągnęła poziom 2%.

dnfre15

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 28,94 mln zł w III kw. wobec 82,11 mln zł rok wcześniej. W skali kwartału wynik ten wzrósł o 18,5% i - w ocenie prezesa - jest to dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Saldo kredytów Grupy Getin Noble Banku wynosiło 46,9 mld zł, a saldo depozytów 55,7 mld zł na koniec września. Zmniejszenie salda kredytowego (o ponad 2,3 mld zł od początku br.) jest elementem realizacji strategicznych działań w zakresie delewarowania i tym samym optymalizacji wskaźników kapitałowych.

Prezes poinformował, iż spodziewa się, że w kolejnych kwartałach koszty administracyjne powinny spadać. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji modelu biznesowego, w III kw. br. grupa odnotowała spadek kosztów o 7 mln zł w ujęciu kwartalnym i o 62 mln zł w skali roku. W III kw. koszty ogółem wyniosły 207,9 mln zł, zaś w I-III kw. 646 mln zł.

W III kw. odpisy GNB wyniosły 188,3 mln zł wobec 127,8 mln zł rok wcześniej. Lekki wzrost wskaźnika NPL w III kw. dotyczył przede wszystkim portfela kredytów gotówkowych.

dnfre15

"W tym kwartale nasze odpisy były wyższe niż znormalizowane. Im więcej rezerw tworzymy w jednym okresie, tym łatwiej zarobić na ich sprzedaży. Działania te pozwolą zrealizować planowane na 2017 transakcje sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. W IV kwartale nie spodziewam się istotnej sprzedaży portfela NPL" - podkreślił Rosiński.

"Pracujemy nad dużymi transakcjami, z zagranicznymi inwestorami, bo to są portfele o wartości nominalnej rzędu kilkuset milionów złotych" - dodał.

Grupa nie przeprowadzała w III kw. transakcji sprzedaży portfela kredytowego i nie realizowała dodatnich efektów z tym związanych.

W III kwartale 2016 roku grupa Getin Noble Bank uzyskała ujemny wynik finansowy netto w kwocie 25,6 mln zł, a narastająco w okresie 9 miesięcy 2016 roku stratę w wysokości 41,5 mln zł.

dnfre15

"Naszą ambicją jest, aby grupa powróciła do zyskowności na poziomie zysku netto w 2017 roku" - powiedział Rosiński.

Grupa na koniec września 2016 roku uzyskała wskaźniki adekwatności kapitałowej powyżej poziomów oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki realizacji planu kapitałowego, którego celem jest utrzymanie adekwatności kapitałowej na poziomie nie niższym niż oczekiwania nadzorcy.

Wskaźniki na koniec września 2016 roku dla Grupy wyniosły: wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (CET 1): 12,4%, łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 15,9%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)

dnfre15

Podziel się opinią

Share
dnfre15
dnfre15