Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

GPPI S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3% (5/ ...

GPPI S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3% (5/2015)
Share
d2d3o5o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | KNF | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GPPI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od BRASVILLE TRADING AND INVESTMENTS LIMITED, o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3%. Treść zawiadomienia: Niniejszym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2015 Spółka na podstawie komunikatu bieżącego GPPI S.A. nr 1/2015 powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w związku z czym Spółka objęła 21.422.357
akcji Emitenta, które stanowią 47,44% udziału w kapitale podstawowym oraz 43,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka jednocześnie informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku zawarła umowę cywilno-prawną której przedmiotem jest zbycie 21.422.357 akcji Emitenta. Przed tą transakcją Spółka posiadała 21.422.357 akcji Emitenta, co stanowiło 47,44% udziału w kapitale podstawowym oraz 43,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W przedmiotowej transakcji Spółka zbywa wszystkie posiadane akcje GPPI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2d3o5o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Krzysztof Nowak
2015-01-26 Dariusz Czech Wiceprezes Zarządu Dariusz Czech

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o