Trwa ładowanie...
d2vafal

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji AMREST HOLDINGS SE

...

Share
d2vafal

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji AMREST HOLDINGS SE

Uchwała Nr 1426/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5 spółki AMREST HOLDINGS SE

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 3.389.263 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii 5 spółki AMREST HOLDINGS SE, o wartości nominalnej 0,01 euro (jeden eurocent) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki AMREST HOLDINGS SE, o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "NL0000474351". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal