Trwa ładowanie...
dlkje82

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu LST CAPITAL S.A.

...

Share
dlkje82

02.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu LST CAPITAL S.A.

Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LST CAPITAL S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LST CAPITAL S.A. z dnia 12 października 2010 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki LST CAPITAL S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLLSTIA00018", jednak nie wcześniej niż z dniem 4 lutego 2011 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82