Trwa ładowanie...
d453sum

GPW: Komunikat - PETROLINVEST

...

Share
d453sum

27.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Komunikat - PETROLINVEST

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2014 r.

W związku z Uchwałą Nr 378/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad obrotu kontraktami terminowymi na akcje spółki PETROLINVEST S.A. w związku z zakwalifikowaniem tych akcji do segmentu LISTA ALERTÓW informujemy, że: a. Zawiesza się od dnia 28 marca 2014 r. notowanie serii kontraktów terminowych o nazwie skróconej FOILZ14 (kontrakty oznaczone kodem "PL0GF0006528"). Zlecenia maklerskie na kontrakty terminowe tej serii, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 27 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu. Jednocześnie w okresie tego zawieszenia zlecenia maklerskie na te kontrakty terminowe nie będą przyjmowane. b. Zmienia się ostatni dzień obrotu dla serii kontraktów terminowych o nazwie skróconej FOILM14 (kontrakty oznaczone kodem "PL0GF0005173") oraz serii kontraktów terminowych na nazwie skróconej FOILU14 (kontrakty oznaczone kodem "PL0GF0005967"). Nowym ostatnim dniem obrotu będzie 25
kwietnia 2014 r. Zgodnie ze standardem kontraktów terminowych na akcje zmiana ostatniego dnia obrotu, skutkuje jednocześnie zmianą dnia wygaśnięcia dla kontraktów terminowych (obie daty są tożsame). W nowym dniu wygaśnięcia kontrakty terminowe na akcje spółki PETROLINVEST S.A. zostaną rozliczone z uwzględnieniem algorytmu wyznaczania ostatecznego kursu rozliczeniowego, jaki jest określony w standardzie instrumentu. Przypominamy, że ostatecznym kursem rozliczeniowym dla kontraktów terminowych na akcje jest kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych. c. Nie wprowadza się do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki PETROLINVEST S.A. Zaprzestanie wprowadzania do obrotu giełdowego kolejnych serii tych kontraktów terminowych, oznacza zakończenie notowania tej klasy kontraktów terminowych na giełdzie, w oparciu o obowiązujący program kontraktów terminowych na akcje spółek co jest
równoznaczne z wykluczeniem kontraktów terminowych na akcje spółki PETROLINVEST S.A. z obrotu giełdowego.

d453sum

Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie UTP akcje zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW przenoszone są do notowań w systemie kursu jednolitego. Oznacza to, że od sesji w dniu 1 kwietnia 2014 r. (pierwszy dzień notowania akcji spółki PETROLINVEST S.A. w systemie kursu jednolitego) do sesji w dniu 25 kwietnia 2014 r. (nowy dzień wygaśnięcia dla serii kontraktów terminowych, o których mowa w pkt. b. powyżej) wystąpi sytuacja, w której kontrakty terminowe notowane będą w systemie notowań ciągłych przy jednoczesnym notowaniu ich instrumentu bazowego w systemie kursu jednolitego. Dokonując w tym okresie inwestycji w takie kontrakty terminowe należy pamiętać, że kwalifikacja akcji (instrumentu bazowego) do segmentu LISTA ALERTÓW, jak również notowanie tych akcji w systemie kursu jednolitego może w sposób istotny zmniejszyć zainteresowanie inwestorów zawieraniem transakcji na kontraktach terminowych wystawionych na takie akcje, co może mieć negatywny
wpływ na płynność obrotu tymi kontraktami.

kom pif/

d453sum

Podziel się opinią

Share
d453sum
d453sum