Trwa ładowanie...
d4iitz7

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki NICOLAS GAMES

...
Share
d4iitz7

24.10. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki NICOLAS GAMES

Uchwała Nr 1249/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki NICOLAS GAMES S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 51.747.837 (pięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki NICOLAS GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 października 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLNCLGM00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie
notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NICOGAMES" i oznaczeniem "NGS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4iitz7

Podziel się opinią

Share
d4iitz7
d4iitz7