Trwa ładowanie...
d3l0q8b

GPW: Pierwsze notowanie obligacji GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARLINKU

...
Share
d3l0q8b

26.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARLINKU

Uchwała Nr 963/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii GBS0621 wyemitowanych przez GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.750 (sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii GBS0621 wyemitowanych przez GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 28 lipca 2011 r. rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGBSBR00015"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GBS0621". §
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3l0q8b

Podziel się opinią

Share
d3l0q8b
d3l0q8b