Trwa ładowanie...
dz6p15b

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki KRUK

...
Share
dz6p15b

25.01. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki KRUK

Uchwała Nr 101/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O2 spółki KRUK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii O2 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKRK0000200"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRU1216". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b